Đức Cha Gioan Baotixita
Bùi Tuần, gp Long Xuyên

Chuyển sang


:::Trang GPLongXuyên


:::Trang GHHV


  THAO THỨC - Tập 2 - 2001-2004
 ÐỜI TÔI LÀ MỘT HÀNH TRÌNH -2003-
 THÁCH ÐỐ MỚI TRÊN ÐƯỜNG TRUYỀN GIÁO -2004-
 

Bài chào mừng lãnh đạo Tỉnh An Giang

Thay mặt cho Giám Mục Trần Xuân Tiếu và Toà Giám Mục, tôi xin phép có một phát biểu vắn.

Trước hết, chúng tôi rất vinh dự được đón tiếp các vị lãnh đạo Tỉnh An Giang và Thành phố Long Xuyên tại căn phòng nhỏ bé này của chúng tôi.

Nhân dịp hiếm có này, tôi xin trân trọng gởi Quí vị một bó hoa tinh thần của tôi. Bó hoa tinh thần này chỉ có 04 bông hoa.

1/ Bông hoa thứ nhất là tâm tình cảm ơn. Xin hết lòng cảm ơn Quý vị vì những quan tâm giúp đỡ của Quý vị đã dành cho đạo Công giáo, từ cá nhân đến các cộng đoàn, cách riêng đối với Toà Giám Mục và bản thân tôi.

2/ Bông hoa thứ hai là tâm tư khát vọng. Suốt đời tôi, nhất là trong 28 năm phục vụ tại đây, tôi chỉ nung nấu trong lòng những khát vọng đơn sơ:

- Ðồng bào được thăng tiến về mọi mặt.

- Ðất nước nói chung, và địa phương ta nói riêng được an ninh an bình.

- Khoảng cách giàu nghèo, đời đạo được dần dần rút nhỏ lại.

Hôm nay, tôi về hưu. Nhưng những khát vọng trên đây không nghỉ hưu.

3/ Bông hoa thứ ba là cái nhìn lạc quan. Nhìn địa phương, tôi thấy có nhiều tiến triển rất tốt. Riêng, đạo Công giáo đã tiến triển về nhiều mặt, từ mặt nhân sự, đến mặt cơ sở. Nói chung, đạo làm người cũng rất tiến triển, ở chỗ phát triển tình liên đới và tinh thần trách nhiệm đối với lợi ích chung.

4/ Bông hoa sau cùng là lương tâm trách nhiệm. Trong 28 năm vừa qua, tôi đã cố gắng làm hết sức mình để phục vụ cho lý tưởng tốt đời đẹp đạo. Nhưng, nếu có lúc nào, tôi đã thiếu tinh thần trách nhiệm, thì tôi xin Quý vị và nhân dân tha thứ cho.

Với bó hoa nhỏ có bốn bông hoa tinh thần này, tôi xin kết thúc phát biểu của tôi.

Xin trân trọng cảm ơn Quý vị.

Long Xuyên, ngày 8 tháng 9 năm 2003