Đức Cha Gioan Baotixita
Bùi Tuần, gp Long Xuyên

Chuyển sang


:::Trang GPLongXuyên


:::Trang GHHV


  THAO THỨC - Tập 2 - 2001-2004
 ÐỜI TÔI LÀ MỘT HÀNH TRÌNH -2003-
 THÁCH ÐỐ MỚI TRÊN ÐƯỜNG TRUYỀN GIÁO -2004-
 

Sám Hối Của Người Canh Gác Nhà Chúa

Có hai lý do khiến tôi chọn đề tài này để chia sẻ:

Lý do thứ nhất là để đáp ứng lời kêu gọi của Ðức Mẹ Fatima về Sám hối. Ðáp ứng một cách cụ thể. Ở Fatima, Ðức Mẹ kêu gọi sám hối cách chung chung. Ở đây, chúng ta sẽ suy nghĩ về sám hối của người canh gác Nhà Chúa. Người canh gác Nhà Chúa được hiểu là các mục tử, nhưng cũng có thể được hiểu rộng ra là cả các tu sĩ, các gia trưởng và mọi người có trách nhiệm giữ gìn những giá trị thiêng liêng.

Lý do thứ hai là để báo động về một tình hình đạo đời có vẻ như đang phát triển theo khuynh hướng bình thường hoá một số tội lỗi.

Xin phép đi vào nội dung và sẽ trình bày cách vắn gọn.

 I/ Kinh Thánh nói gì về trách nhiệm người canh gác Nhà Chúa?

Tôi chỉ xin trích 2 đoạn:

- Trong Cựu Ước, sách tiên tri Êdêkien đoạn 3, ghi những lời rõ ràng nghiêm khắc sau đây về người canh gác:

Vậy, có lời Ðức Chúa phán với tôi rằng: “Hỡi con người, Ta đã đặt người làm người canh gác cho nhà Israel. Ngươi sẽ nghe lời từ miệng Ta phán ra, rồi thay Ta báo cho chúng biết. Nếu Ta phán với kẻ gian ác rằng: ‘Chắc chắn ngươi sẽ phải chết’, và nếu ngươi không báo cho kẻ gian ác đó biết, không nói để cảnh cáo nó từ bỏ lối sống xấu xa, cho nó được sống, thì chính kẻ gian ác ấy sẽ phải chết vì tội lỗi của nó, nhưng Ta sẽ đòi ngươi đền nợ máu nó. Ngược lại, nếu ngươi đã báo cho kẻ gian ác, mà nó không từ bỏ hành vi gian ác và lối sống xấu xa của nó, thì nó sẽ phải chết vì tội của nó; còn ngươi, ngươi sẽ cứu được mạng sống mình. Nếu như kẻ công chính từ bỏ lẽ công chính của mình mà làm điều bất chính, thì Ta sẽ đặt chướng ngại trước mắt nó; nó sẽ phải chết, bởi vì ngươi đã không báo cho nó. Nó sẽ phải chết vì tội lỗi của nó và người ta sẽ không còn nhớ đến việc công chính nó đã làm; nhưng Ta sẽ đòi ngươi đền nợ máu nó. Ngược lại, nếu ngươi đã bảo cho kẻ công chính để nó không phạm tội và chính nó không phạm tội, thì chắc chắn nó sẽ được sống; vì nó đã được báo cho biết; còn ngươi, ngươi sẽ cứu được mạng sống mình” (Ed 3,16-21).

- Trong Tân Ước, Phúc Âm thánh Matthêu, đoạn 24 ghi dụ ngôn sau đây cũng ám chỉ người canh gác:

Vậy thì ai là người đầy tớ trung tín và khôn ngoan mà ông chủ đã đặt lên coi sóc gia nhân, để cấp phát lương thực cho họ đúng giờ đúng lúc? Phúc cho đầy tớ ấy nếu chủ về mà thấy anh ta đang làm như vậy. Thầy bảo thật anh em, ông sẽ đặt anh ta lên coi sóc tất cả tài sản của mình. Nhưng nếu tên đầy tớ xấu xa ấy nghĩ bụng: ‘Còn lâu chủ ta mới về’, thế rồi hắn bắt đầu đánh đập các đồng bạn, và chè chén với những bọn say sưa, chủ của tên đầy tớ ấy sẽ đến vào ngày hắn không chờ, vào giờ hắn không biết, và ông sẽ loại hắn ra, bắt chung số phận với những tên giả hình: ở đó, người ta sẽ phải khóc lóc nghiến răng” (Mt 24,45-51).

Như vậy, cả trong Cựu Ước, cả trong Tân Ước, Chúa răn đe nghiêm khắc những người canh gác Nhà Chúa đã không cố gắng chu toàn bổn phận.

 II/ Kinh Thánh báo trước những tính hư tật xấu nào, mà người canh gác Nhà Chúa phải để ý ngăn chặn:

Tôi xin trích thư thánh Phaolô gởi cho môn đệ Timothê (2 Tm 3,1-5).

Anh hãy biết điều này: Vào những ngày sau hết sẽ có lúc gay go. Quả thế, người ta sẽ sa vào những tính xấu này:

1. Ích kỷ                     2. Ham tiền bạc

3. Khoác lác                4. Kiêu ngạo

5. Nói lộng ngôn          6. Không vâng lời cha mẹ

7. Vô ơn bạc nghĩa       8. Phạm thượng

9. Vô tâm, vô tính        10. Tàn nhẫn

11. Nói xấu                 12. Thiếu tiết độ

13. Hung dữ                14. Ghét điều thiện

15. Phản trắc               16. Nông nổi

17. Lên mặt, phô trương

18. Yêu khoái lạc hơn yêu Thiên Chúa

19. Hình thức của đạo thì còn giữ, nhưng cái chính yếu thì chối bỏ”.

Hơn nữa, thánh Phaolô còn nhấn mạnh đến cội rễ sinh ra các tội lỗi. “Cội rễ sinh ra mọi điều ác là lòng ham muốn tiền bạc. Vì buông theo lòng ham muốn đó, nhiều người đã lạc xa đức tin, và chuốc lấy bao nhiêu nỗi đau đớn xấu xa” (1 Tm 6,10).

Khi đọc những đoạn kể tội trên, tôi có cảm tưởng là thánh Phaolô đã viết về thời sự hôm nay một cách rất đúng, tuy chưa đầy đủ.

Thời sự hôm nay cho thấy tình trạng dung dưỡng những tật xấu đó, phạm những tội xấu đó, nay không coi là xấu, mà được coi là chuyện bình thường.

Ngoài đời, có khuynh hướng bình thường hoá nhiều thứ tội, nhiều nết xấu.

Trong đạo, nhiều nơi cũng có khuynh hướng bình thường hoá nhiều thứ tội, nhiều tính xấu.

Cả trong nhà tu, dần dần đó đây cũng đang bắt đầu xuất hiện hiện tượng bình thường hoá nhiều thứ tội, nhiều thói xấu.

Trước một tình hình như vậy, những người canh gác Nhà Chúa có thể cũng đã lỗi trách nhiệm của mình một cách nào đó.

 III/ Kinh Thánh nói gì về sự sám hối của người canh gác Nhà Chúa?

Khi đọc thư thánh Phaolô gởi cho Timôthê, tôi nghĩ những lời khuyên của Ngài có thể được chúng ta vận dụng cho việc sám hối của người canh gác.

Sám hối kiểu đó sẽ nhấn mạnh đến những việc tích cực sau đây:

Hãy luyện tập sống đạo đức” (1 Tm 4,8).

Hãy nêu gương sáng cho các tín hữu về lời ăn tiếng nói, về cách cư xử, về đức ái và lòng trong sạch” (1 Tm 4,12).

Hãy bảo toàn giáo lý được trao cho anh. Tránh những chuyện nhảm nhí, trống rỗng, những vấn đề của trí thức giả hiệu” (1 Tm 6,20).

Hãy thận trọng trong mọi sự. Hãy chịu đựng đau khổ, làm công việc của người loan báo Tin Mừng và chu toàn chức vụ của mình” (2 Tm 4,3-5).

Thực hành những điều thánh Phaolô dạy trên đây tức là một cách sám hối thiết thực và hữu hiệu của người canh gác.

ù

Ðể kết, tôi mong mọi người hãy tha thiết vâng lời Ðức Mẹ kêu gọi Sám hối. Riêng những người có trách nhiệm canh gác nên quan tâm nhiều hơn đến việc sám hối vì mình đã có nhiều thiếu sót lỗi lầm.

Nếu những người canh gác biết khiêm nhường sám hối thực sự, thì hy vọng tình hình đời sống luân lý và trật tự của các giá trị cao đẹp sẽ bớt bị xáo trộn. Bằng không, tình hình đạo đức sẽ xấu đi dần dần. Ðến một lúc nào đó, sự ác sẽ được bình thường hoá khắp nơi. Hậu quả sẽ rất tồi tệ. Những người canh gác sẽ phải trả lẽ trước Chúa đời này và đời sau. Chuyện quan trọng đó, nếu ta coi thường, sẽ tạo nên bản án tự ta khoác vào thân ta, ngay từ đời này.

Xin Mẹ Maria cầu bầu cho ta được luôn là người canh gác tỉnh thức, khôn ngoan, kiên trì và can đảm dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần.

Long Xuyên, ngày 4 tháng 10 năm 2004