Đức Cha Gioan Baotixita
Bùi Tuần, gp Long Xuyên

Chuyển sang


:::Trang GPLongXuyên


:::Trang GHHV


  THAO THỨC - Tập 2 - 2001-2004
 ÐỜI TÔI LÀ MỘT HÀNH TRÌNH -2003-
 THÁCH ÐỐ MỚI TRÊN ÐƯỜNG TRUYỀN GIÁO -2004-
 

Tạ Ơn Chúa

Sáng thứ ba, mùng 04 vừa qua, tôi đến phòng họp Toà Giám Mục, để đồng tế cầu cho Cha Piô vừa tắt thở.

Khi vừa nhìn thấy Ngài trong phẩm phục dâng lễ nằm bình an bất động giữa một hàng rào hoa tươi, tôi buột miệng kêu lên nho nhỏ: Tạ ơn Chúa.

Lời “Tạ ơn Chúa” thực sự lúc đó đã tự nhiên vụt bay ra từ tâm hồn tôi đang gẫm suy lời Chúa Giêsu cầu nguyện xưa: “Lạy Cha là Chúa trời đất, con tạ ơn Cha, vì đã giấu kín, không cho bậc khôn ngoan thông thái biết điều này, nhưng lại mạc khải cho những người bé mọn. Vâng, lạy Cha, vì đó là điều đẹp ý Cha” (Lc 10,21).

Giờ đây, trong thánh lễ tiễn biệt này, tôi thấy tâm tình tạ ơn Chúa càng dâng lên cao trong tâm hồn tôi. Vì thế tôi xin được phép chia sẻ.

Thực vậy, Cha Piô đã sống tinh thần bé mọn, khiêm nhường. Nhờ đó Cha đã được Chúa ban ơn cho Cha cảm nhận được nhiều điều, mà nhiều người thông thái về đạo đã không cảm nhận được.

I. Trước hết, Cha Piô sống tinh thần bé mọn khiêm nhường. Sống bên Ngài lâu năm, tôi thấy Ngài thế này:

Ngài là người biết hạ mình cầu nguyện. Cầu nguyện với tâm tình khó nghèo, vâng phục.

Ngài là người biết thua, chứ không thích thắng. Hễ có tranh chấp, Ngài sẵn sàng chọn phần thua. Chọn lựa đó vì mến Chúa yêu người và vì bình an theo ý Chúa.

Ngài là người biết nhường, chứ không thích giữ. Hễ thấy ai có khả năng hơn mình, lập tức Ngài xin nhường. Nhường địa vị, nhường chức, nhường quyền.

Ngài là người biết nhịn. Tôi biết đời Ngài không phải là không gặp sóng gió. Nhưng Ngài nhịn. Cho dù nhịn là nhục, như người ta vốn nói nhịn nhục đi đôi với nhau.

Ngài là người biết quên mình. Ngài thực sự có nhiều công trong việc xây dựng họ đạo và giáo phận. Nhưng khi nghe ai khen Ngài, lập tức Ngài kể ra các người đã cộng tác với Ngài, đã nâng đỡ Ngài. Ngài cho họ là có nhiều công hơn Ngài.

Ngài là người biết hoà mình vào cảnh nghèo khó đơn sơ của đoàn chiên. Với rất nhiều thân thiết, với rất nhiều hiểu biết và chia sẻ thân tình.

Với mấy chi tiết kín đáo trên đây, Cha Piô đã có một chân dung đẹp, mà Chúa Giêsu đề cao. Ðó là chân dung kẻ bé mọn, khiêm nhường.

Ở địa vị cao, mà lại có được một chân dung người bé mọn khiêm nhường, như Chúa muốn, quả là một điều rất đáng tạ ơn Chúa.

II. Thêm vào đó, chúng ta càng cảm tạ Chúa hơn nữa, vì Chúa đã ban cho Cha Piô những ơn trọng đại, mà chỉ những người khiêm nhường bé mọn mới nhận được. Những ơn đó là:

1/ Ơn trở nên con người mới.

2/ Ơn gắn bó chặt chẽ với Chúa Giêsu.

3/ Ơn xây dựng hoà bình.

Về sự trở nên con người mới, Chúa Giêsu đã dạy rất rõ: “Các con cần được sinh lại bởi ơn trên” (Ga 3,7).

Về sự gắn bó mật thiết với Chúa Giêsu cũng đã được chính Chúa Giêsu quả quyết rõ ràng: “Thầy là thân nho, các con là cành nho. Ai ở lại trong Thầy và Thầy ở lại trong người ấy, thì người ấy sinh nhiều hoa trái. Vì không có Thầy, chúng con chẳng làm gì được” (Ga 15,5).

Về ơn xây dựng hoà bình, Chúa phán: “Phúc thay ai xây dựng hoà bình, vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa” (Mt 5,9).

Tôi thấy cả ba ơn kể trên đều dễ nhận thấy nơi Cha Piô. Chúa đã ban cho Ngài dồi dào, trong khi Ngài khoẻ mạnh. Chúa càng ban cho Ngài dồi dồi hơn, khi Ngài già yếu đau bệnh.

Ngài đã trở nên con người mới. Ngài đã gắn bó với Chúa, nên sinh ra nhiều hoa trái thiêng liêng. Ngài luôn xây dựng hoà bình. Như vậy, mỗi giờ qua đi của Ngài đều mang một giá trị đời đời, được tham dự dần dần vào chương trình Chúa Giêsu cứu độ và phục sinh.

Tôi thiết nghĩ rằng: Hội Thánh địa phương chúng ta là một thiểu số giữa một bầu khí xã hội đầy chuyển biến, có nhiều tôn giáo rất giàu những giá trị thiêng liêng cao đẹp, nên cuộc đời Cha Piô là một gương sáng rất thích hợp, chúng ta cần bắt chước.

Hôm nay gọi là ngày từ biệt Cha, nhưng chúng ta càng gần gũi Cha hơn. Chúng ta tạ ơn Chúa, chúng ta cầu nguyện cho Cha. Chúa phán: “Không phải tất cả chúng ta đều sẽ chết, nhưng tất cả chúng ta sẽ được biến đổi” (1 Cor 15,51).

Hôm nay, lời Chúa trên đây đã thực hiện nơi Cha. Xin Cha cầu cho chúng ta cũng sẽ được lời Chúa ứng nghiệm nơi chúng ta. Hy vọng nhờ thế, chúng ta sẽ được cùng nhau xum họp trong Nhà Chúa chúng ta là Cha giàu lòng thương xót, đến muôn thuở muôn đời. Amen.

Bài giảng thánh lễ an táng Cha Piô Nguyễn Hữu Mỹ
tại nhà thờ Chánh Toà Long Xuyên, ngày 6/11/2003