Đức Cha Gioan Baotixita
Bùi Tuần, gp Long Xuyên

Chuyển sang


:::Trang GPLongXuyên


:::Trang GHHV


  THAO THỨC - Tập 2 - 2001-2004
 ÐỜI TÔI LÀ MỘT HÀNH TRÌNH -2003-
 THÁCH ÐỐ MỚI TRÊN ÐƯỜNG TRUYỀN GIÁO -2004-
 

Ðồng Hành

Ngày 29.6.2004, Giáo Hội toàn cầu mừng lễ hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô.

Trong tâm tình hiệp thông, hôm nay, nhiều nơi thuộc giáo phận Long Xuyên về tại nhà thờ Chánh Toà, để mừng lễ.

Trong lễ này, giáo phận Long Xuyên còn tạ ơn Chúa về 3 sự kiện riêng, có liên hệ chung đến toàn giáo phận:

- Một là phong chức cho 13 tân linh mục.

- Hai là kỷ niệm 5 năm thụ phong Giám mục của Ðức Cha Giuse Trần Xuân Tiếu.

- Ba là mừng 70 năm linh mục của Ðức Cha cố Micae Nguyễn Khắc Ngữ.

Ðể góp phần vào biến cố lớn này, tôi xin mạo muội nêu lên một hình ảnh chung về cuộc đời linh mục. Cuộc đời Linh mục được nhìn qua nhiều hình ảnh. Riêng tôi, tôi chọn một hình ảnh vừa hợp với kinh nghiệm của tôi, nhất là vừa hợp với Phúc Âm. Hình ảnh đó là đồng hành. Cuộc đời linh mục phải đồng hành với cuộc sống đoàn chiên. Và chính cuộc đời linh mục lại rất cần được Chúa Giêsu đồng hành. Ðó là hai ý chính mà tôi sẽ khai triển vắn gọn dưới đây.

1/ Trước hết, cuộc đời linh mục phải đồng hành với cuộc sống đoàn chiên.

Ðồng hành ở đây tìm được ý nghĩa phong phú từ lời Chúa Giêsu phán: “Thầy chính là mục tử nhân lành. Thầy biết chiên của Thầy, và chiên của Thầy biết Thầy” (Ga 10,14).

Theo gương Chúa Giêsu, linh mục được sai đi làm mục tử, cũng cần phải có sự hiểu biết nhau giữa chủ chiên và đoàn chiên. Không phải sự hiểu biết khô khan, nhưng là sự hiểu biết chứa đầy yêu thương, cảm thông và chia sẻ. Hiểu biết đó là đồng hành. Ðồng hành trong sự hiểu biết và yêu thương sẽ làm nên một cộng đoàn Dân Chúa. Trong cộng đoàn này, mỗi người giữ một địa vị. Tất cả đều liên đới với nhau, đều có trách nhiệm đối với nhau.

Riêng trách nhiệm của linh mục là rất quan trọng. Nhiệm vụ quan trọng đó là đổi mới cộng đoàn và từng con chiên. Ðổi mới ở đây có nghĩa là một sự tái sinh, mà Chúa Giêsu đã nói nhiều lần trong Phúc Âm. Ðổi mới hoặc tái sinh đoàn chiên đều do ơn Chúa Thánh Thần. Nhưng vai trò của linh mục không phải nhỏ. Nhờ đó dần dần mỗi người nói riêng và cộng đoàn nói chung đều được Chúa ngự trị.

Sự đổi mới này không dễ chút nào. Vì thế nó trở thành một thao thức hàng đầu của linh mục trong suốt đời mình. Ðến nỗi, người mục tử tốt lành có thể sẵn sàng chịu mọi khổ đau cho sự đổi mới cần thiết, theo gương Chúa Giêsu, Ðấng đã phán: “Thầy hy sinh mạng sống mình cho đoàn chiên” (Ga 10, 15).

2/ Một linh mục tha thiết với sự đổi mới đoàn chiên sẽ rất tha thiết với sự đổi mới chính mình. Một cách để đổi mới chính mình là được Chúa đồng hành với mình, Chúa Giêsu đồng hành với Linh mục một cách đặc biệt. Người hứa: “Thầy sẽ ở lại với các con mọi ngày cho đến tận thế” (Mt 28,20).

Kinh nghiệm cho tôi thấy: Nhiều khi cuộc đời linh mục rơi vào một hoàn cảnh bề ngoài coi như không có hy vọng gì cho Nước Trời. Nhưng Chúa Giêsu đồng hành với linh mục lại nói với ngài tương tự như xưa về Nước Trời: “Ðây là thửa ruộng có chôn giấu kho báu” (Mt 13,44). Linh mục vâng nghe và kiên trì ở lại hoàn cảnh đó. Sau này ngài đã thấy đúng như Chúa báo trước.

Cũng có khi, cuộc đời linh mục gặp giông bão. Khiến ngài lo sợ sẽ phải chết chìm. Nhưng Chúa Giêsu đồng hành đã “đe gió và biển, biển liền lặng như tờ” (Mt 8,26).

Sự Chúa Giêsu đồng hành với linh mục một cách đặc biệt là một chân lý quí giá, khiến ta phải cảm tạ Chúa hết lòng.

Nhưng kèm theo sự thực đó là một đòi hỏi. Ðó là linh mục cần biết tỉnh thức lắng nghe Chúa, biết đáp lại ơn Chúa soi sáng, biết gắn bó mật thiết với Ðấng đồng hành với mình. Như lời Chúa Giêsu phán: “Thầy là cây nho thật, các con là cành. Ai ở lại trong Thầy, và thầy ở lại trong người ấy, thì người ấy sinh nhiều hoa trái. Vì không có Thầy, các con chẳng làm gì được” (Ga 15,5). Ðặc biệt biết đồng hành là nâng cao chất lượng tu hành. Như lời Chúa đòi hỏi: “Ai muốn theo Thầy, phải từ bỏ chính mình, vác thánh giá mà theo Thầy” (Mt 16,24).

Với vài gợi ý vắn tắt trên đây, chúng ta cùng nhau tạ ơn Chúa vì Chúa đã đồng hành với các vị chủ chăn của chúng ta. Ðồng thời chúng ta cũng cảm ơn các ngài đã đồng hành với chúng ta trong mọi hoàn cảnh. Ngoài ra, chúng ta sốt sắng cầu xin Chúa cho mọi linh mục nói chung và cho các tân chức nói riêng được ơn đồng hành. Luôn biết đồng hành với dân, nhất là dân nghèo. Luôn biết đón nhận sự đồng hành của Chúa. Không phải chỉ hôm nay, mà suốt cuộc đời linh mục của mình.

Riêng Ðức Cha Cố Micae, tôi vẫn nhìn Ngài như là cây thu lôi, không phải chỉ riêng cho Toà Giám Mục Long Xuyên, mà còn cho cả giáo phận. Chúng ta cầu xin Chúa cho chúng ta luôn được Chúa che chở nhờ cây thu lôi thiêng liêng này. Dù ở nơi đâu, xin Ðức Cha Cố vẫn mãi là cây thu lôi của đoàn con đang được đồng hành với Chúa, đồng thời cũng đang bị đồng hành với muôn vàn thử thách, với vô vàn yếu đuối, nhưng cũng luôn đồng hành với muôn vàn hy vọng.

Bài giảng thánh lễ ngày 29/6/2004
tại nhà thờ Chánh Toà Long Xuyên.