Đức Cha Gioan Baotixita
Bùi Tuần, gp Long Xuyên

Chuyển sang


:::Trang GPLongXuyên


:::Trang GHHV


  THAO THỨC - Tập 2 - 2001-2004
 ÐỜI TÔI LÀ MỘT HÀNH TRÌNH -2003-
 THÁCH ÐỐ MỚI TRÊN ÐƯỜNG TRUYỀN GIÁO -2004-
 

Ðường Lên Thiên Ðàng

Trong tháng 8 có lễ trọng mừng kính Ðức Mẹ lên trời. Lên trời là lên thiên đàng.

Ðây là một dịp thuận lợi, Chúa nhắc nhở chúng ta về con đường lên thiên đàng.

Muốn tới đâu, thì phải đi đúng con đường dẫn tới đó. Phương chi muốn tới thiên đàng, ta phải rất ý tứ đi theo đúng đường dẫn về thiên đàng. Lạc đường sẽ mang lại cho ta hậu quả vô cùng tai hại.

Vậy, con đường lên thiên đàng là con đường nào? Thưa, ta có thể tìm trong Phúc Âm và các sách giáo lý.

Ở đây, tôi chỉ xin tóm lược. Tóm lược này rút ra từ thư thánh Gioan tông đồ.

Sở dĩ tôi chọn thư thánh Gioan tông đồ làm tài liệu, vì: Một đàng tôi chắc chắn: Ðây là những gì cần thiết do chính Ðức Mẹ Maria đã dạy cho thánh Gioan, và thánh Gioan đã được thấy Ðức Mẹ sống như vậy trong những năm mẹ con sống bên nhau, trước khi Mẹ lên trời. Một đàng tôi thấy đây là một con đường được vạch ra rất rõ, rất dễ hiểu và rất dễ nhớ.

Con đường này có ba đặc điểm sau đây:

 1/ Cố gắng xa lìa tội lỗi

Thánh Gioan hết tình khuyên nhủ con cái mình đừng phạm tội. Ngài viết: “Hỡi các con là những người con bé nhỏ của Cha, Cha viết cho chúng con điều này, là chúng con đừng phạm tội nữa” (1 Ga 2,1).

Ngài còn nói mạnh: “Ai phạm tội, thì là người của ma quỉ, vì ma quỉ phạm tội từ lúc khởi đầu. Sở dĩ Con Thiên Chúa xuất hiện, là để phá công việc của ma quỉ” (1 Ga 3,8).

Tuy nhiên, thánh Gioan rất ý thức về sự yếu đuối của chúng ta, nên Ngài khuyên dạy chúng ta cách khỏi tội. Ngài viết: “Nhưng nếu ai phạm tội, thì chúng ta có một Ðấng bảo trợ trước mặt Chúa Cha, đó là Ðức Giêsu Kitô, Ðấng công chính. Chính Ðức Kitô là của lễ đền tội cho chúng ta, không những vì tội lỗi chúng ta, mà còn vì tội lỗi cả thế gian nữa” (1 Ga 2,1). Nghĩa là chúng ta cần sám hối và xin ơn tha tội nhờ Ðức Kitô.

Lời khuyên trên đây và những lời dạy khác của thánh Gioan về tội rất đáng chúng ta lưu tâm. Bởi vì, hiện nay, lương tâm con người đang bị ru ngủ bởi phong trào tự do, chủ quan và hưởng thụ. Những phong trào này đang lừa dối các lương tâm. Chúng xúi rằng: Cứ sống theo những gì mình thích. Không cần đặt vấn đề tội hay không tội. Mình cho mình là không có tội, thì đó là chân lý, bất chấp Lời Chúa và các tiêu chuẩn Phúc Âm.

Tất nhiên, ta không nên ám ảnh về tội. Hãy sống thanh thản trong tự do của con cái Chúa. Nhưng không vì thế mà coi thường tội lỗi. Khi các lương tâm mất đi ý thức về tội, tình hình đạo đời tất sẽ ra xấu một cách nghiêm trọng.

Hậu quả đáng sợ nhất là sẽ lạc đường lên thiên đàng.

Sau yếu tố xa lìa tội lỗi, con đường lên thiên đàng do thánh Gioan vạch ra đã nhấn mạnh đến đặc điểm thứ hai, đó là giới răn yêu thương.

 2/ Yêu thương nhau

Ðối với thánh Gioan, giới luật yêu thương là rất quan trọng. Ngài đưa ra bốn diễn tả, để chứng minh sự quan trọng đó.

a) Yêu thương nhau là đi trong ánh sáng. “Nếu ai ghét anh em mình thì ở trong bóng tối và đi trong bóng tối. Họ không biết mình đi đâu, bóng tối làm cho mắt họ ra mù quáng” (1 Ga 2,9-10). Trái lại, “ai thương yêu anh em, thì ở trong ánh sáng” (1 Ga 2,9).

b) Yêu thương nhau là dấu có sự sống thiêng liêng. Ngài viết: “Chúng ta biết rằng: Chúng ta đã từ cõi chết bước vào cõi sống, vì chúng ta yêu thương nhau” (1 Ga 3,14).

c) Yêu thương nhau là dấu chỉ của người con Chúa. Ngài quả quyết: “Chúng con hãy xem, Chúa Cha yêu chúng ta dường nào. Ngài yêu đến nỗi cho chúng ta được gọi là con Thiên Chúa” (1 Ga 3,1). “Căn cứ vào điều này mà người ta phân biệt con cái Thiên Chúa với con cái ma quỉ: Phàm ai không sống công chính thì không thuộc về Thiên Chúa. Ai không yêu thương anh em mình, thì cũng vậy” (1 Ga 3,10).

d) Yêu thương nhau thì biết được Thiên Chúa. Ngài xác định: “Chúng ta hãy yêu thương nhau, vì tình yêu bắt nguồn từ Thiên Chúa. Phàm ai yêu thương, thì đã được Thiên Chúa sinh ra, và người ấy biết Thiên Chúa. Ai không yêu thương, thì không biết Thiên Chúa, vì Thiên Chúa là tình yêu” (1 Ga 4,7-8).

Những lời khuyên dạy trên đây của thánh Gioan cho thấy con đường lên thiên đàng không thể thiếu vắng tình yêu thương nhau.

Thiết tưởng đây là một vấn đề thời sự nóng bỏng. Bởi vì, tình hình xã hội hiện nay cho thấy liên đới giữa người với người đang có rất nhiều gai góc. Người ta lỗi bác ái không phải chỉ trong tư tưởng, lời nói, việc làm, mà nhất là vì thiếu sót. Trong ngày phán xét chung, Chúa kết án người ta hầu hết vì những thiếu sót trong yêu thương bác ái (x. Matthêu 25,31-46). Chính những thiếu sót đó đã không mở ra được lối vào thiên đàng.

Còn một đặc điểm nữa của con đường lên thiên đàng, mà thánh Gioan đã nhấn mạnh, đó là: Tin tưởng vào Ðức Giêsu Kitô là Con Thiên Chúa giáng trần.

 3/ Tin vào Ðức Kitô

Về đặc điểm này, thánh Gioan có những lời dứt khoát rõ ràng: “Thiên Chúa đã ban cho ta sự sống đời đời. Và sự sống ấy ở trong Con của Ngài. Ai có Chúa Con, thì có sự sống. Ai không có Con Thiên Chúa, thì không có sự sống” (1 Ga 5,11-12).

Hơn nữa, “Chúa Giêsu là đường, là sự thật và là sự sống”, như chính Chúa Giêsu đã quả quyết (Ga 14,6). Như vậy con đường lên thiên đàng làm sao lại thiếu được niềm tin vào Chúa Giêsu.

Tin vào Ðức Kitô là bước theo Ðức Kitô, Ðấng luôn tìm thi hành thánh ý Chúa Cha, dù phải chết trên thánh giá để làm chứng cho tình yêu đối với Chúa Cha và tình thương đối với nhân loại. Ðặc điểm đó cũng đang là một vấn đề tu đức cần đặt ra lúc này. Bởi vì lúc này, việc bước theo Ðức Kitô trên đường từ bỏ mình, để nên giống Người, xem ra không được để ý lắm.

Càng ngày người ta càng bị điều khiển bởi cái tôi không lành mạnh của mình, chứ không còn bởi Chúa Thánh Thần của Ðức Kitô. Như thế, con đường lên thiên đàng sẽ thưa vắng. Trái lại, con đường xuống hoả ngục sẽ đông đảo không thể ngờ. Ðức Kitô đã báo trước sự kiện đó: “Hãy qua cửa hẹp mà vào, vì cửa rộng và đường thênh thang thì đưa đến diệt vong, mà nhiều người lại đi qua đó. Còn cửa hẹp và đường chật thì đưa đến sự sống, nhưng ít người tìm được lối ấy” (Mt 7,13-14).

ù

Ðược lên thiên đàng không phải là chuyện dễ. Phúc thiên đàng không thể sắm bằng một giá rẻ mạt. Ðức Mẹ đã được lên thiên đàng bằng một con đường đòi hỏi nhiều hy sinh, nhiều phấn đấu, nhiều ơn Chúa trợ giúp. Chúa ban phúc đặc biệt cho Ðức Mẹ. Nhưng Ðức Mẹ đã cộng tác với biết bao đau đớn và khiêm nhường vâng phục.

Chúng ta không có quyền nghĩ rằng: Mình sẽ lên thiên đàng bằng một con đường dễ hơn theo ý riêng mình muốn. Tất nhiên Chúa là Cha giàu lòng thương xót. Nhưng ta phải biết đón nhận lòng thương xót Chúa một cách khiêm nhường.

Ðừng dại dột sống buông thả. Bởi vì chúng ta chỉ chết có một lần. Có những việc chỉ một lần làm hư, là sẽ phải gánh hậu quả khốn khổ vô cùng vô tận, không bao giờ còn dịp sửa lại nữa.

Xin Ðức Mẹ thương cầu bầu cho ta biết đi đúng con đường lên thiên đàng.

Long Xuyên, ngày 20 tháng 7 năm 2004