Đức Cha Gioan Baotixita
Bùi Tuần, gp Long Xuyên

Chuyển sang


:::Trang GPLongXuyên


:::Trang GHHV


  THAO THỨC - Tập 2 - 2001-2004
 ÐỜI TÔI LÀ MỘT HÀNH TRÌNH -2003-
 THÁCH ÐỐ MỚI TRÊN ÐƯỜNG TRUYỀN GIÁO -2004-
 

Theo Gương Thánh Gioan Baotixita
Rao Giảng Sám Hối Và Hy Vọng

Mọi người chúng ta đều được hân hạnh có liên hệ với Chúa, bởi vì mọi người chúng ta đều được Chúa tạo dựng và yêu thương.

Nhưng một số người có diễm phúc liên hệ đặc biệt với Chúa, bởi vì đời họ được Chúa can thiệp một cách đặc biệt.

Trong những người đặc biệt đó, có thánh Gioan Baotixita.

1. Thực vậy, thánh Gioan Baotixita được sinh ra một cách đặc biệt, do phép lạ đặc biệt Chúa ban cho cặp vợ chồng già Dacaria và Elisabet (Lc 1,5-13).

2. Thánh Gioan Baotixita được thánh hoá một cách đặc biệt, do cuộc thăm viếng của Ðức Mẹ Maria đang mang thai Ðấng Cứu thế (Lc 1,39-58).

3. Thánh Gioan Baotixita được chọn từ nhỏ sẽ là tiên tri của Ðấng Tối cao, có sứ mạng đi trước Chúa mở lối cho Người (Lc 1,76).

4. Thánh Gioan Baotixita được mang tên là Gioan, một tên đặc biệt ngoài dòng họ, do chính thiên thần truyền cho ông thân sinh phải đặt cho Ngài (Lc 1,13-63).

5. Thánh Gioan Baotixita được Chúa huấn luyện một cách đặc biệt nhiều năm trong hoang địa, để tinh thần được vững mạnh trong cầu nguyện và chay tịnh, có sức mở ra một kỷ nguyên đổi mới đạo đức (Lc 1,80).

6. Thánh Gioan Baotixita được sai vào một giai đoạn lịch sử đặc biệt cả về mặt đạo lẫn mặt đời (Lc 3,1-2).

7. Thánh Gioan Baotixita được trao sứ mạng rao giảng một nội dung đặc biệt. Nội dung đặc biệt đó là sám hối và hy vọng (Lc 3,3-6). Sám hối và hy vọng là cách tốt nhất để dọn đường cho Chúa đến.

Trong bảy điều đặc biệt vừa nêu trên, tôi để ý nhiều hơn đến điều đặc biệt thứ bảy. Bởi vì xem ra sáu điều đặc biệt trên là để chuẩn bị cho điều đặc biệt thứ bảy.

Thực vậy, đào tạo một người để có khả năng vận chuyển ơn sám hối và hy vọng vào lòng người, hầu dọn đường cho Chúa, là cả một công trình lớn lao như thế đó. Cũng từ đó nảy sinh trong tôi rất nhiều ưu tư về việc đào tạo, huấn luyện những người dọn đường cho Chúa thời nay và tại đây.

Bởi vì sám hối và hy vọng cũng đang là một vấn đề thời sự có tầm quan trọng rất rộng, rất sâu, rất lớn.

Thời sự cho thấy, cá nhân nào, gia đình nào, xã hội nào, nếu mất ý thức về tội, coi thường sám hối và sai lầm hy vọng, thì sẽ dần dần đi tới diệt vong.

Tôn giáo nào, tín ngưỡng nào biết dạy tránh xa tội lỗi, biết dạy những hậu quả nặng nề dành cho kẻ phạm tội không chịu sám hối, biết đặt hy vọng vào đúng chỗ, thì tôn giáo đó, tín ngưỡng đó sẽ góp phần rất lớn trong việc dựng nước và giữ nước, và sẽ chứng minh được những giá trị thiêng liêng bền vững của mình.

Ở Fatima, Ðức Mẹ đã khẩn thiết gởi cho các con Mẹ sứ điệp sám hối và hy vọng. Ðó là một dấu chỉ cho thấy: Nhân loại hôm nay tại nhiều nơi đang sa lầy trong tội lỗi, đi lệch hướng hy vọng. Phải sám hối thực và hy vọng đúng, để đón nhận ơn Chúa cứu độ. Nếu không, sẽ có bùng nổ những khủng hoảng đưa tới sợ hãi, thất vọng, hạnh phúc trống rỗng, ổn định mong manh.

Vì thế, tôi ước muốn mọi người chúng ta hãy quan tâm hơn đến việc đánh thức lương tâm chính mình và mọi người thuộc về mình để nhớ sám hối thực và hy vọng đúng.

Ðặc biệt, tôi xin các linh mục hãy là những Gioan Baotixita rao giảng sự sám hối và hy vọng cho thời đại và địa phương mình đang phục vụ. Nhất là chính mình hãy nêu gương sám hối và hy vọng, như ý Ðức Mẹ Fatima chỉ dạy: Sám hối chân thành đi kèm với hy vọng tuyệt đối nơi Thiên Chúa giàu lòng thương xót.

Tại địa phương An Giang thân yêu này, bầu khí tôn giáo bao trùm khắp nơi. Các tôn giáo bạn coi việc sám hối và hy vọng là những sinh hoạt căn bản của chiều sâu đời sống nội tâm, và cũng là đặc điểm của đời sống văn hoá địa phương.

Với những ý thức như trên, chúng ta cầu nguyện cho các người tin Chúa, nhất là các linh mục phục vụ tại địa phương này, biết chọn một hướng sống đạo, đề cao sám hối và hy vọng.

Thiết tưởng đó là cách đáp ứng lời gọi

của văn hoá địa phương này,

của thánh Gioan Baotixita,

của Ðức Mẹ Fatima,

của Tin Mừng cứu độ.

Nhìn qua tình hình hiện nay, tôi thấy linh mục dọn đường cho Chúa bằng mọi hình thức của mục vụ sám hối và hy vọng, sẽ là một hình ảnh kỷ niệm đầy ý nghĩa cho bốn tân chức tất cả đều gốc An Giang được thụ phong linh mục trong lễ thánh Gioan Baotixita hôm nay.

Ðược yêu thương một cách đặc biệt, các tân chức hãy cộng tác với ơn Chúa Thánh Thần, để, theo gương thánh Gioan Baotixita, vừa biết trung thành với cách sống đạo truyền thống, mà cũng vừa biết đổi mới, khi cần. Vừa biết trung thành với Phúc Âm, mà cũng vừa biết thao thức đồng cảm đồng hành với dân tộc, với địa phương trong những giá trị thiêng liêng cao quý, như sám hối và hy vọng, có khả năng dẫn chúng ta tới hạnh phúc vô biên bền vững đời đời.

Bài giảng thánh lễ kính thánh Gioan Baotixita
và phong chức linh mục tại nhà thờ Chánh Toà Long Xuyên
Ngày 24 tháng 6 năm 2003