Đức Cha Gioan Baotixita
Bùi Tuần, gp Long Xuyên

Chuyển sang


:::Trang GPLongXuyên


:::Trang GHHV


  THAO THỨC - Tập 2 - 2001-2004
 ÐỜI TÔI LÀ MỘT HÀNH TRÌNH -2003-
 THÁCH ÐỐ MỚI TRÊN ÐƯỜNG TRUYỀN GIÁO -2004-
 

Hãy Khát Khao Ðức Kitô

Hôm nay (26/9/2004), nhân dịp Chúa nhật, có đông đảo giáo dân quy tụ, chúng ta mừng sớm lễ Bổn Mạng Ðức Cha Micae Nguyễn Khắc Ngữ, vị cha chung mến yêu của chúng ta.

Nhân dịp này, tôi xin chia sẻ vắn tắt hai điều:

- Các thiên thần là ai?

- Ðức Cha Micae muốn gì nơi chúng ta?

 1/ Các thiên thần là ai?

Thưa các thiên thần là những vị thần sáng ở gần Chúa. Các ngài bay đi, khi được Chúa sai đi. Các ngài được sai đi, để thi hành ý Chúa, như giữ trật tự, chuyển đạt ý Chúa, bảo vệ con người.

Vai trò của các thiên thần được nhắc đến nhiều lần trong Kinh Thánh. Ngay từ khởi thuỷ, Ðức Tổng Lãnh Micae đã lãnh đạo các thần lành đánh đuổi Lucife và các thần phản loạn. Ngay từ khởi đầu Phúc Âm, Ðức Tổng Lãnh Gabriel đã hiện đến truyền tin cho Ðức Mẹ.

Hiện nay, các đấng thiên thần vẫn được sai đến từng người, từng cộng đoàn. Sai đến vì mục đích nào?

Theo tôi nhận xét qua các giáo huấn Công đồng, qua các huấn dụ Toà Thánh, qua các phong trào tu đức mới, qua các lòng đạo của khắp nơi, thì một trong những mục đích lớn, mà các thiên thần đang thực hiện theo thánh ý Chúa, là kêu gọi mọi người hãy khát khao Ðức Giêsu Kitô, là Ðấng Cứu độ duy nhất.

Dù kêu gọi cách nào, các thiên thần hôm nay cũng đang nhấn mạnh đến lời Chúa Giêsu phán xưa:

Ai khát, hãy đến với Ta. Ai tin Ta, hãy đến mà uống. Như Kinh Thánh nói: Từ lòng Người, sẽ tuôn chảy nước hằng sống” (Ga 7,38). Thánh Gioan cắt nghĩa: “Ðức Giêsu muốn nói về Thánh Thần, mà kẻ tin Người sẽ lãnh nhận” (Ga 7,39).

Tôi nghĩ rằng: Thời buổi này, quỷ dữ đang tìm mọi cách lôi cuốn người ta vào những cơn khát xấu xa mê hoặc, thiếu đạo đức, lợi dụng đạo đức, phản đạo đức. Ðể chống lại ác quỷ, Thiên Chúa giàu lòng thương xót đang sai các thiên thần của Người đến với chúng ta, kêu gọi mọi người hãy khát khao Ðức Kitô. Chính Ðức Kitô mới là Ðấng cứu độ.

Ðây cũng là điều chính Ðức Cha Micae đã thấy.

 2/ Ðức Cha Micae muốn gì nơi chúng ta?

Khẩu hiệu của Ðức Cha Micae là “Ðức Kitô trong anh chị em”. Ðức Cha Micae viết khẩu hiệu này không những trên giấy, nhưng nhất là trên chính cuộc đời Ngài. Một cuộc đời dài luôn giảng về Ðức Kitô, luôn làm chứng về Ðức Kitô, luôn đi đến với Ðức Kitô, luôn khao khát Ðức Kitô, luôn cầu nguyện và hy sinh với Ðức Kitô.

Khao khát của Ðức Cha là chính Ðức Kitô ngự trong từng người chúng ta. Ðức Cha mong mỗi người chúng ta hãy sống lời Ðức Kitô, tin cậy Ðức Kitô, ở lại trong tình yêu của Ðức Kitô, gắn bó tuyệt đối với Ðức Kitô, đón nhận thánh giá của Ðức Kitô.

Tôi có cảm tưởng là Ðức Tổng Lãnh Micae đã và đang hoạt động trong Ðức Cha Micae, để kêu gọi và hướng dẫn chúng ta trong cuộc sống. Trong cuộc sống hôm nay nhiều người đang mất hướng. Chạy theo những khát vọng sai lầm là tự huỷ. Ðón nhận Ðức Kitô là đón nhận chính Ðấng đã phán: “Ta là Ðường, là Sự Thực và là Sự Sống” (Ga 14,6).

Với chia sẻ vắn tắt trên đây, tôi thiết tha xin anh chị em, khi cầu nguyện cho Ðức Cha Già Micae, hãy đón nhận lời các thiên thần đang kêu gọi và điều Ðức Cha Già Micae hằng mong muốn.

Hãy khao khát Ðức Kitô”. “Hãy đón nhận Ðức Kitô vào trong lòng chúng ta”. Amen.

Bài giảng thánh lễ mừng kính Ðức Tổng Lãnh Thiên Thần Micae
Bổn Mạng Ðức Cha Nguyễn Khắc Ngữ.
Long Xuyên, ngày 23 tháng 9 năm 2004