Đức Cha Gioan Baotixita
Bùi Tuần, gp Long Xuyên

Chuyển sang


:::Trang GPLongXuyên


:::Trang GHHV


  THAO THỨC - Tập 2 - 2001-2004
 ÐỜI TÔI LÀ MỘT HÀNH TRÌNH -2003-
 THÁCH ÐỐ MỚI TRÊN ÐƯỜNG TRUYỀN GIÁO -2004-
 

Thánh Ý Chúa

Thánh lễ chiều nay tại nhà thờ Chánh Toà Long Xuyên vẫn theo Phụng vụ chung. Ðó là mừng kính hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô.

Ngoài ý chung đó, chúng ta còn thêm ba ý riêng này:

Một là mừng kỷ niệm thụ phong giám mục của Ðức Cha Trần Xuân Tiếu và Ðức Cha Ngô Quang Kiệt. Hai vị này đều thuộc giáo sĩ đoàn của giáo phận Long Xuyên. Các ngài được chọn và được sai đi với trọng trách nặng nề.

Hai là mừng bổn mạng Cha Phaolô Lê Thành Ðạo, cha Sở nhà thờ Chánh Toà Long Xuyên.

Ba là hiệp thông nâng đỡ sáu tân Linh mục Long Xuyên vừa mới được chịu chức đang đồng tế, và sẽ được sai đi.

Nhìn chung cộng đoàn, tôi nhận thấy một bầu khí thiêng liêng sốt sắng, cảm động và hiệp nhất trong nghĩa tình giáo xứ và giáo phận.

Ðược cảm nghiệm tâm tình chung này, tôi xin phép chia sẻ ý chỉ riêng của tôi trong thánh lễ này. Ý chỉ riêng này sẽ vừa phù hợp với Phúc Âm và cũng vừa phù hợp với sứ vụ của tất cả những người được Chúa sai đi.

Ý chỉ riêng của tôi là: Cầu cho các người được chọn và sai đi được ơn luôn thi hành thánh ý Chúa một cách trọn vẹn.

Tôi coi ý chỉ này là rất quan trọng trong cuộc đời kẻ được sai đi.

Thực vậy, các người được sai đi đều ý thức mình được Bề trên sai mình đi. Nhưng trong Bề trên có Chúa Giêsu. Chính Chúa Giêsu là Ðấng sai đi. Người phán: “Như Chúa Cha sai Thầy thế nào, Thầy cũng sai các con như vậy” (Ga 20,21).

Vậy, Chúa Giêsu được Chúa Cha sai đi, để làm gì? Chính Chúa Giêsu trả lời: “Thầy từ trời xuống, không phải để làm theo ý Thầy, nhưng để làm theo ý Ðấng đã sai Thầy. Mà ý Ðấng đã sai Thầy là tất cả những kẻ Người ban cho Thầy, Thầy sẽ không để mất một ai, nhưng sẽ cho họ sống lại ngày sau hết” (Ga 6,38-39).

Như thế, ý Chúa Cha là muốn Chúa Giêsu cũng như mọi kẻ Chúa Giêsu sai đi phải cộng tác vào công trình cứu độ.

Chương trình cứu độ của Chúa là thế nào? Thưa là cả một kế hoạch dài, gồm nhiều giai đoạn. Có thể sẽ có những khác nhau về chi tiết, từng nơi, từng thời, từng người. Nhưng cốt lõi vẫn là một. Ðó là tin vào Ðức Giêsu Kitô.

Từ niềm tin đó, phải tuân giữ lời Chúa Giêsu (Ga 14,23) nhất là phải kết hợp mật thiết với Người, như lời Người đã phán: “Thầy là cây nho, các con là ngành. Ai ở trong Thầy và Thầy ở lại trong người ấy, người ấy sẽ sinh nhiều hoa trái. Vì không có Thầy, các con chẳng làm gì được” (Ga 15,5).

Cùng với việc liên kết mật thiết với Chúa Giêsu, là việc yêu thương mọi người một cách chân thành vị tha. “Thầy ban cho các con một điều răn mới, là các con hãy yêu thương nhau, như Thầy đã yêu thương các con” (Ga 13,34).

Kinh nghiệm cho phép tôi nói lên sự thật này, là các môn đệ Chúa luôn bị cám dỗ, và thường bị cám dỗ không giống những người khác. Ma quỉ cám dỗ các ngài như đã cám dỗ Chúa Giêsu trong sa mạc. Nghĩa là chúng không cám dỗ phạm tội này tội nọ một cách thô lỗ. Nhưng chúng cám dỗ các ngài làm những việc có vẻ đạo đức, nói là để làm sáng danh đạo, nhưng thực ra, các việc đó không phải là thánh ý Chúa.

Ðể làm sáng danh đạo theo đúng thánh ý Chúa, những người được sai đi luôn phải lắng nghe ý Chúa, luôn phải qui chiếu về Lời Chúa. Ðặc biệt là điều răn yêu thương: “Ở điểm này, mọi người sẽ nhận biết các con là môn đệ của Thầy: là các con có lòng yêu thương nhau” (Ga 13,35).

Sở dĩ tôi nhắc tới Lời Chúa trên đây, là để chúng ta cầu nguyện cho nhau được biết làm chứng cho Chúa bằng bác ái yêu thương, như chính Chúa đã dạy. Bởi vì, hiện nay, bác ái yêu thương đang là một khát vọng cứu độ, một dấu chỉ của Tin Mừng. Nhưng xem ra trên thực tế nhiều người lại không vun trồng, không chăm sóc bác ái từ nguồn mạch tình yêu thương xót trái tim Chúa Giêsu.

Với những chia sẻ vắn tắt trên đây, tôi xin anh chị em sốt sắng cầu cho những vị được sai đi, mà chúng ta hôm nay đang nhớ tới một cách thân thương.

Xin cho các ngài được luôn thực thi ý Chúa, nhất là làm mục vụ truyền giáo bằng trái tim yêu thương, đến hy sinh quên mình, như hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô.

Thánh ý Chúa có thể sẽ không cho các ngài và chúng ta nhìn thấy thành công rực rỡ, mà lại là thánh giá. Nhưng thánh giá Chúa Giêsu, thánh giá các tông đồ, thánh giá của các người được sai đi sẽ có giá trị cứu độ. Bởi vì các thánh giá ấy đi kèm với tình yêu dâng hiến, như thánh lễ cứu độ, đem lại Tin Mừng cho nhiều người và cho Quê Hương Ðất Nước Việt Nam.

Bài giảng thánh lễ mừng kính hai thánh Phêrô và Phaolô
tại nhà nhờ Chánh Toà Long Xuyên, ngày 29 tháng 6 năm 2003