Đức Cha Gioan, Long Xuyên

Chuyển sang


:::Trang GPLongXuyên


:::Trang GHHV


 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 1 - 1981
 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 1 - 1982
 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 1 - 1983
 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 1 - 1984
 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 1 - 1985
 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 1 - 1986
 

Ðơn Sơ

Nhiều khi tôi nghĩ tới vấn đề làm sao tuổi trẻ lại được đời sống đạo và đời sống tu trì ở những nơi cằn cỗi, tẻ nhạt, vá víu và bệnh hoạn. Tuổi trẻ, nghĩa là có cái gì đơn sơ, nhưng trong sáng và dồi dào sức sống siêu nhiên. Khuôn mặt đời sống đạo và đời sống tu trì tươi trẻ như thế gợi cho tôi nhớ đến đời sống thánh Têrêxa Chúa Giêsu Hài Ðồng.

Thánh nữ Têrêxa là một vị thánh tươi trẻ không phải vì Ngài chết mới 24 tuổi, cũng không phải vì tượng ảnh Ngài hay ôm bó hồng tươi, cũng không phải vì Ngài hứa chết rồi Ngài sẽ làm mưa xuống Giáo Hội những trận mưa bông hồng. Nhưng vì đời sống đạo, đời sống tu trì của Ngài thực sự rất đơn sơ, một sự đơn sơ trong sáng và dồi dào sức sống.

Nơi thánh Têrêxa, đơn sơ là tập trung vào những gì căn bản nhất. Căn bản nhất của đạo, của đời tu, là mến Chúa và thương người. Mến Chúa và thương người, đó là hai điểm cốt yếu. Thánh Têrêxa coi hai điểm đó như hai con mắt, như hai lỗ tai, như hai cánh tay, như hai cái chân. Nhìn gì, nghe gì, làm gì, đi đâu, cũng vì mến Chúa, cũng vì thương người. Vì thế, Têrêxa gọi đời sống mình là con đường tình ái.

Con đường tình ái này cũng có nét đơn sơ của nó. Tình yêu của Têrêxa đối với Chúa thực sự đơn sơ, vì nó căn bản nói lên tình con đối với Cha, một tình yêu trung tín tuyệt đối và thiết tha gắn bó, và cố gắng nên giống Chúa.

Têrêxa minh chứng tình đó bằng thái độ việc làm. Thí dụ, khi Ngài quyết định thuộc về Chúa hơn, Ngài đã kiên trì khắc phục mọi khó khăn thử thách đặt ra cho Ngài, như tình cảnh gia đình, bệnh nạn, sự các bề trên trong đạo không muốn nhận Ngài chưa đủ tuổi. Và thí dụ, khi Têrêxa bị thổ huyết mệt mỏi, Têrêxa có đủ lý do để được miễn tham dự các giờ kinh nguyện chung, nhưng Ngài vẫn cố gắng tham dự Tuần Thánh như mọi chị em. Cố gắng như thế, để chia sẻ với Chúa Giêsu yêu dấu của mình.

Tình thương của Têrêxa đối với người chung quanh cũng rất đơn sơ, vì nó căn bản nói lên tính cách vị tha và vì Chúa. Ngài minh chứng tình đó bằng chính cách thương của Ngài. Thí dụ, Ngài phục vụ chị em, nhưng âm thầm kín đáo, không muốn ai biết đến việc mình phục vụ. Tính tự nhiên, Ngài thích chơi thân với những chị hạp tính với Ngài. Nhưng Ngài lại tỏ ra thương yêu hơn, với những chị em khó tính, không hạp với Ngài. Ngài nhìn trong các chị em ấy một Chúa Giêsu Kitô dễ thương đáng kính yêu vô cùng.

Ðời sống Têrêxa tóm tắt thế này: Sống là yêu thương. Ði tu là yêu thương nhiều hơn. Yêu thương với chiều hướng căn bản chính đáng của nó. Ðơn sơ là như thế.

Thiết tưởng bài học đơn sơ này đáng được ta suy nghĩ. Thế giới hôm nay nhiều phức tạp. Con người hôm nay nhiều phức tạp. Có nơi nếp sống đạo và đời tu cũng nhiều phức tạp. Phức tạp với những phụ thuộc, với những trống rỗng. Hãy đơn sơ hơn. Khi đơn sơ là luôn luôn sống mạnh mẽ những gì căn bản nhất, ta sẽ thấy đời sống ta dồi dào nhựa sống, trong sáng, nhẹ nhàng. Ðời sống đạo của ta sẽ tươi trẻ lại.

Dòng tu của ta sẽ tươi trẻ lại.

Giáo Hội của ta sẽ tươi trẻ lại.

Lễ Thánh Têrêsa Hài Ðồng Giêsu,
tu viện Thánh Gia ngày 01/10/1982