Đức Cha Gioan, Long Xuyên

Chuyển sang


:::Trang GPLongXuyên


:::Trang GHHV


 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 1 - 1981
 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 1 - 1982
 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 1 - 1983
 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 1 - 1984
 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 1 - 1985
 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 1 - 1986
 

Hợp Ý Chúa
Và Không Hợp Ý Chúa

Trong bài Phúc Âm lễ hôm nay, ta thấy Chúa Giêsu khen thánh Phêrô. Chúa Giêsu hỏi các tông đồ: “Các con bảo Thầy là ai?”. Thánh Phêrô thưa: “Thầy là Ðức Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống”. Nghe vậy Chúa Giêsu liền chính thức xác nhận: “Tư tưởng con vừa nói ra, không phải của con, nhưng đúng là của Chúa Cha soi sáng cho con”. Với lời đó, Chúa Giêsu đã đánh giá cao quan điểm của thánh Phêrô. Cũng vì thế mà Chúa Giêsu trao cho Phêrô một nhiệm vụ hết sức quan trọng, đó là nhiệm vụ phải đội trên mình tất cả tòa nhà Hội Thánh. Chúa phán: “Con là Ðá, trên Ðá này Cha sẽ xây Hội Thánh của Cha”. Thánh Phêrô hiểu lời đó. Ngài hiểu là chính bản thân mình, với tâm tình tư tưởng của mình cùng với cuộc đời mình, sẽ phải là một cái nền, để Chúa xây Hội Thánh lên trên. Ðó là nhiệm vụ hết sức nặng nề, đồng thời cũng là một vinh dự hết sức lớn lao, vinh dự làm người đứng đầu Hội Thánh.

Thánh Phêrô hiểu rõ mình được Chúa Giêsu tín nhiệm, nên Ngài tự nhiên nhìn thấy trước mắt một bổn phận đặt ra cho mình đó là bảo vệ Thầy mình. Bảo vệ Thầy mình có nghĩa là lo sao cho Thầy được an toàn, uy tín của Thầy được vẻ vang. Ít là thế. Ít là phải thế.

Chính vì vậy mà mấy ngày sau, khi nghe Chúa Giêsu nói, Chúa sẽ nạp mình chịu chết một cách đau đớn hổ nhục, thì Phêrô liền phản ứng ngay lập tức. Phêrô can ngăn: “Xin Thầy đừng làm chuyện đó. Xin Chúa Cha đừng để chuyện đó xảy ra cho Thầy”. Sở dĩ Phêrô can ngăn là vì muốn bảo vệ mạng sống, và uy tín của Thầy. Ngài nói lên ý nghĩ của mình nhân danh kẻ đã được chọn đứng đầu Hội Thánh phải bảo vệ Chúa. Tôi tưởng rằng khi nghe lời thánh Phêrô nói, Chúa Giêsu sẽ lại khen như lần trước, và Chúa sẽ nói: “Tư tưởng của con là do Chúa Cha soi sáng cho con!". Thế nhưng, sự việc đã xảy ra trái ngược, Chúa Giêsu không khen, lại còn mắng trách: “Satan hãy lui xa ra, tư tưởng con vừa nói, không phải do Chúa soi sáng cho con đâu”.

Rõ ràng ở đây có mâu thuẫn giữa ý Phêrô và Chúa. Sự mâu thuẫn này lại xảy ra một lần nữa tại vườn Giếtsêmani, tối thứ năm tuần thánh: Khi Phêrô thấy có bọn người đến bắt Thầy mình, Phêrô liền tuốt gươm chém đứt tai một người trong bọn họ. Phêrô biết việc mình làm là một đụng độ liều mạng, là một thái độ cứng rắn, mục đích chỉ là để bảo vệ Thầy mình. Phêrô đã làm việc đó với tư cách một người đã được Chúa chọn làm nền tảng Hội Thánh. Tôi tưởng rằng, việc làm đó của Phêrô sẽ được Chúa khen và Chúa sẽ nói: “Việc con vừa làm là do Chúa Cha soi sáng”. Nhưng không, Chúa Giêsu không khen, trái lại Chúa còn trách Phêrô đã làm một việc ngăn cản thánh ý Chúa Cha.

Khi suy nghĩ mấy sự việc trên đây nơi thánh Phêrô, tôi thấy lo sợ. Tôi thấy thánh Phêrô là người được Chúa chọn đứng đầu Hội Thánh, được ở gần Chúa, Ngài có những ý nghĩ và việc làm tưởng là đẹp ý Chúa, tưởng là cần thiết để bênh Chúa, bênh đạo, thế mà Chúa lại không chấp nhận. Ý Chúa khác xa ý Ngài. Những trường hợp như thế có thể là đang xảy ra nơi nhiều người chúng ta. Chúng ta cũng như thánh Phêrô thực sự nhắm mục đích làm sáng danh Chúa, bênh Chúa, bênh đạo. Mục đích như thế là rất tốt. Mục đích đó chẳng có gì phải trách. Nhưng điều có thể bị Chúa trách đó là cách ta chọn để đạt mục đích đã thiếu khôn ngoan siêu nhiên. Tôi nghĩ là chúng ta phải dè dặt tế nhị nhiều lắm, phải khiêm tốn nhiều lắm, mới có thể nhìn rõ ý Chúa.

Chúng ta hãy năng cầu xin Chúa Thánh Thần ban cho ta, cho Hội Thánh của ta, được sự khiêm nhường đầy can đảm, sự dè dặt tế nhị đầy sáng suốt, hầu chúng ta có thể nhìn thấy rõ ý Chúa muốn ta sống đạo cách nào là tốt nhất trong lịch sử hôm nay. Amen.

Lễ Thêm Sức, Năng Gù ngày 30/6/1985