Đức Cha Gioan, Long Xuyên

Chuyển sang


:::Trang GPLongXuyên


:::Trang GHHV


 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 1 - 1981
 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 1 - 1982
 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 1 - 1983
 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 1 - 1984
 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 1 - 1985
 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 1 - 1986
 

Hãy Gắn Bó Với Dân Tộc Mình

Lễ hôm nay dài, nên tôi sẽ nói vắn tắt. Tôi xin nói về một tư tưởng mà Phúc Âm hôm nay nhắc lại hai lần.

Khi mấy bà đạo đức đến mồ Chúa Giêsu, gặp thấy Thiên Thần, thì Thiên Thần nói với các bà rằng: “Yêu cầu các bà về nói lại với các môn đệ Chúa là hãy trở về Galilêa. Ở đó, họ sẽ gặp được Chúa”.

Một lát sau, chính Chúa Giêsu hiện ra với các bà, cũng nói: “Các con về nói với các môn đệ của Cha là hãy trở về Galilêa, rồi họ sẽ được gặp Cha tại đó”.

Chỉ có một điều, mà Chúa nhắn đến hai lần.

Hãy trở về. Ðó là lời đầu tiên Chúa truyền cho môn đệ, khi Ngài vừa sống lại.

Trở về đâu? Thì cả Thiên Thần, cả Chúa Giêsu cũng đã xác định: Hãy trở về Galilêa, là quê hương của Ðất Nước mình. Trở về đó có lợi gì? Thì cả Thiên Thần, cả Chúa Giêsu cũng đã xác định: Trở về quê hương đất nước để được gặp Chúa.

Sự trở về mà Chúa Giêsu phục sinh dạy các môn đệ hôm nay có ý nghĩa sâu sắc và thiết thực. Cụ thể, đối với ta, thì lời Chúa kêu gọi ta gắn bó với Quê Hương Việt Nam của ta, gắn bó với Ðất Nước Việt Nam của ta, gắn bó với dân tộc Việt Nam của ta, gắn bó với Tổ Quốc Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam hôm nay của ta.

Gắn bó với tất cả lòng mến yêu chân thành, với tất cả tinh thần phục vụ chân chính. Gắn bó là hoà mình vào cuộc sống chung của đồng bào mình, là chia sẻ trách nhiệm chung của dân tộc mình, là góp phần vào việc giải quyết các vấn đề chung của địa phương mình, nhằm đem lại cho đồng bào lối xóm cũng như gia đình mình một cuộc sống hạnh phúc hơn.

Trong quá khứ và trong hiện tại, chúng ta vốn đã và đang thực hiện sự gắn bó như thế. Trong tương lai, chúng ta tiếp tục sự gắn bó như thế với nhận thức sâu sắc hơn, với hành động tích cực hơn.

Như thế, ta hiểu: Sống đạo là trở về với con người, yêu thương đồng bào, phục vụ xã hội với tinh thần bác ái trong sáng của Chúa. Chính tại môi trường đó, Chúa hẹn gặp ta, ta sẽ gặp được Chúa.

Nếu chúng ta biết suy nghĩ như thế trong tình mến Chúa thực sự, ta sẽ thấy đời sống đức tin không còn phức tạp, nhưng sẽ là một tình yêu của một đời sống bình thường giữa lòng dân tộc.

Với chiều hướng đó, giờ đây, ta sẽ tuyên xưng lại đức tin. Và cũng trong chiều hướng đó, tôi nguyện chúc tất cả anh chị em một lễ Phục Sinh tốt đẹp nhất. Amen.

Vọng Phục Sinh, Long Xuyên ngày 21/4/11984