Đức Cha Gioan, Long Xuyên

Chuyển sang


:::Trang GPLongXuyên


:::Trang GHHV


 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 1 - 1981
 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 1 - 1982
 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 1 - 1983
 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 1 - 1984
 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 1 - 1985
 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 1 - 1986
 

Ý Nghĩa Một Sự Chờ Ðợi

Bí tích Thêm Sức hôm nay được cử hành sau nhiều ngày chờ đợi. Anh chị em chờ đợi. Tôi chờ đợi. Khi suy nghĩ về sự chờ đợi này, tôi thấy có những ý nghĩa tốt về mặt đạo. Ở đây, tôi nêu lên hai ý nghĩa:

 Ý nghĩa tốt thứ nhất là giúp cho tinh thần sống đạo được sâu sắc hơn

Sống đạo là gì? Thưa về mặt nào đó, sống đạo là tìm về và là chờ đợi. Tìm về Chúa, chờ đợi Chúa. Và tìm về con người, chờ đợi con người.

Ðọc Phúc Âm, ta thấy Chúa Giêsu đã nên gương sống đạo như thế. Ngài tìm về Thiên Chúa Cha, và chờ đợi đến giờ làm theo ý Chúa Cha. Ngài chờ đợi 30 năm để tới thời kỳ rao giảng. Ngài chờ đợi 33 năm để tới giờ nạp mình chịu chết chuộc tội cho nhân loại. Ngài chờ đợi 3 ngày để tới giờ sống lại. Ngài chờ đợi 40 ngày để tới giờ lên trời. Ngài chờ đợi thêm 10 ngày nữa để sai Chúa Thánh Thần xuống.

Ngoài ra, Chúa Giêsu tìm đến người này, lui tới nơi kia, tìm con người ở hội đường, ở cánh đồng, ở bãi biển, ở sườn núi, ở nhà tư. Ngài chờ đợi con người suy nghĩ, cho con người hối cải, cho con người trở lại đàng lành. Ngài chờ đợi ở lòng người.

Theo giáo lý Phúc Âm, tìm về Chúa và chờ đợi Chúa, tìm về con người và chờ đợi con người, là những việc vất vả và kiên trì, giống như sự tìm kiếm và đợi chờ của người lao động. Ðiều đó được diễn tả trong dụ ngôn: Nước Trời giống như sự chờ đợi của người làm vườn gieo cải. Phải gieo phải đợi cho mọc mầm, phải chờ cho mầm non nẩy rể, nẩy lá. Phải đợi cho cây nhỏ bé đó lớn lên dần dần.

Rồi Nước Trời như sự đợi chờ của người nông dân trước cánh đồng. Họ xạ lúa. Họ đợi, họ chờ. Nếu ruộng có cỏ lùn mọc chen vô, thì cũng đợi tới mùa sẽ phân loại. Chính cuộc sống ta cũng là một sự đợi chờ.

Tìm kiếm, đợi chờ. Tìm kiếm Chúa và chờ đợi Chúa. Tìm kiếm con người, chờ đợi con người, mặc dù phải vất vả nhẫn nhục khiêm tốn. Ðó là môt thái độ sống đạo đúng Phúc Âm, mà Chúa đang dùng nhiều cách, để huấn luyện ta. Ðó cũng là điều thời gian qua, Chúa làm nơi anh chị em. Khi biết dùng hoàn cảnh, khí hậu, quả sẽ tốt.

 Ý nghĩa tốt thứ hai là giúp đường hướng mục vụ sống phúc âm giữa lòng dân tộc được minh chứnh rõ rệt

Sống Phúc Âm giữa lòng dân tộc, đó là đường hướng mục vụ đã được đại hội Giám Mục Việt Nam xác định trong thư chung 1980. Sống Phúc Âm giữa lòng dân tộc là giữ đạo mà hoà mình với dân tộc là giữ đạo mà đặt mình vào luật pháp và các vấn đề chung của Ðất Nước, là giữ đạo mà thích nghi các sinh hoạt tôn giáo sao cho hợp với cuộc sống xã hội chủ nghĩa.

Ðể hòa mình, ta phải khiêm tốn. Chúa Giêsu ví ta như hạt giống. Hạt giống có thối đi, mới trổ sinh thành cây. Chúa ví ta như men. Men có tan hoà, mới phục vụ được cho bột bánh, cho cơm rượu. Chúa ví ta như muối. Muối có tan hoà, mới phục vụ cho đồ ăn.

Hạt giống thì bé nhỏ. Men cũng bé nhỏ. Muối cũng bé nhỏ, mà phải tan hòa vào cái khác, mới đạt được mục đích phục vụ của mình.

Tôi vừa kể ra hai ý nghĩa tốt cho sự biết dùng thời gian chờ đợi vừa qua. Tôi nghĩ là tương lai sẽ còn nhiều việc tương tự. Nếu ta biết dùng, thì đạo sẽ tốt, đức tin sẽ mạnh hơn. Nhìn tương lai, tôi suy nghĩ nhiều lắm. Càng suy nghĩ, tôi càng thấy là:

- Ta cần phải cầu nguyện nhiều hơn.

- Ta cần phải khiêm tốn nhiều hơn.

- Ta phải cần bác ái nhiều hơn.

Tôi vững tin vào Trái Tim Chúa Giêsu, là Ðấng cứu chuộc giàu tình thương xót. Tôi vững tin vào Chúa Thánh Thần, là Ðấng phù trợ. Tôi cậy trông Thánh Tâm Chúa Giêsu và Chúa Thánh Thần hằng ở với Hội Thánh, sẽ ban cho ta đúng lúc các ơn cần thiết, như ơn khôn ngoan, ơn can đảm.

Với lòng tin cậy đó, giờ đây nhìn lên Chúa, chúng ta xin Chúa thêm sức thiêng liêng cho con em ta, cho chính mình ta. Nhân dịp này, ta cũng sốt sắng cầu nguyện cho Tổ Quốc được bình an thịnh vượng, cho đồng bào được no ấm, và luôn luôn biết đoàn kết trong tình yêu thương chân thành. Xin cũng cầu nguyện cho chúng tôi rất nhiều. Amen.

Lễ Thêm Sức, Bò Ót, ngày 28/8/1983