Đức Cha Gioan, Long Xuyên

Chuyển sang


:::Trang GPLongXuyên


:::Trang GHHV


 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 1 - 1981
 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 1 - 1982
 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 1 - 1983
 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 1 - 1984
 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 1 - 1985
 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 1 - 1986
 

(Mầu nhiệm thứ 2 mùa Vui)

Bén Nhạy

Sáng sớm hôm nay, tại nhà thờ Hiếu Thuận, tôi đã nói là tôi đi Thêm Sức đợt này với chuỗi Mân Côi. Ngày hôm nay tôi làm lễ tại 3 nhà thờ: Kênh H, Kênh E2 và Kênh F1. Chúa Nhật sau đến lượt Kênh C2 và Kênh G1. Ở kênh H tôi đã suy gẫm mầu nhiệm thứ I Muà Vui. Ở E1 đây, tôi mời anh chị em nhìn vào hình ảnh “Ðức Mẹ đi viếng bà thánh Isave”.

Anh chị em thân mến,

Khi Thiên Thần truyền tin báo cho Ðức Mẹ biết bà Isave có thai, thì Thiên Thần chỉ nhắc qua sự việc đó, chứ không nói thêm chi tiết gì. Nhưng nhờ trái tim bén nhạy, Ðức Mẹ đã thấy được có một cái gì cao cả và quan trọng đang khởi sự nơi bà Isave. Ðức Mẹ hiểu ý Chúa, nên đã vội vã đi thăm bà Isave.

Bà Isave, khi nghe Ðức Mẹ chào, đã cảm thấy thai nhi cử động, như vui như mừng, chỉ có thế thôi. Nhưng nhờ trái tim bén nhạy, bà Isave đã thấy được có một sự gì lớn lao huyền nhiệm đang được thực hiện nơi Ðức Mẹ. Bà Isave hiểu ý Chúa, nên đã nói với Ðức Mẹ: “Bà có phúc hơn mọi người nữ, và con bà đang cưu mang gồm phước lạ”.

Bà Isave nói lời đó, và cũng chỉ nói mấy lời còn ghi lại trong Phúc Âm, chứ đâu có những lời tiên tri xa xôi nào. Thế nhưng, nhờ trái tim bén nhạy, Ðức Mẹ đã thấy được có một cái gì khác thường đặc biệt sẽ xảy ra cho mình, qua các thế hệ lịch sử sau này. Ðức Mẹ hiểu ý Chúa, nên đã cất tiếng ngợi khen bằng những lời bất hủ, mà hiện nay chúng ta gọi là kinh Magnificat: “Linh hồn tôi tung hô Chúa”.

Cả Ðức Mẹ, cả bà Isave đều có trái tim bén nhạy. Bén nhạy là nghe một hiểu mười. Bén nhạy là nhìn gần mà thấy xa. Bén nhạy là xem hiện tại mà đón được tương lai. Bén nhạy quan sát thời cuộc mà nghe được ý Chúa. Bén nhạy là thấu hiểu dễ dàng nỗi lòng kẻ khác, là mau lẹ thích ứng với những vấn đề đặt ra.

Khi suy nghĩ về sự bén nhạy của hai trái tim phụ nữ, hai trái tim người mẹ, hai trái tim thánh, tức Ðức Mẹ và bà Isave, tôi mong muốn cho tôi và cho anh chị em được phần nào sự bén nhạy đó.

Sự bén nhạy đó là một đức tính rất cần, nhất là trong hoàn cảnh hôm nay, để ta biết sống.

Nếu nhìn tình thế hôm nay, mà ta vẫn khư khư duy trì lối sống đạo quá nặng nề về hình thức, quá rườm rà về luật lệ do tập quán hơn do Phúc Âm, quá phức tạp làm giầu trí nhớ, hơn là giáo dục lương tâm, thì quả là chúng ta thiếu bén nhạy, chưa hiểu ý Chúa, không nhìn thấy trước tương lai.

Nếu nhìn cuộc sống hôm nay, mà ta vẫn bảo vệ não trạng và nếp sống phong kiến, quan liêu, hà hiếp, giả dối, hưởng thụ, coi rẻ kẻ túng nghèo, thì quả là chúng ta thiếu bén nhạy, chưa hiểu ý Chúa, không nhìn thấy trước tương lai.

Nếu nhìn Hội Thánh hôm nay, giám mục hôm nay, linh mục hôm nay, mà ta vẫn không có một băn khoăn thao thức nào, thì quả là ta thiếu bén nhạy, chưa hiểu ý Chúa, không thấy trước tương lai.

Nếu nhìn Ðất Nước hôm nay, mà ta không ý thức trách nhiệm phải tích cực xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc Việt Nam ta, thì quả là ta thiếu bén nhạy, chưa hiểu ý Chúa, không thấy trước tương lai.

Hồi nãy, khi đến đầu kênh F, tôi không thấy có đò đón tôi. Hỏi, thì được biết, đò đón vừa quay trở lại. Lý do người đón nghe ai nói Ðức Cha về lối trong. Tôi nghĩ, đó cũng là một phản ứng bén nhạy, do lòng sốt sắng, do lòng nôn nóng. Nhưng cũng là một kinh nghiệm dạy ta: Trong các vấn đề hệ trọng giữa một hoàn cảnh kẻ nói thế này, người nói thế kia, thì bén nhạy đòi phải bình tĩnh thận trọng, và chỉ nghe theo kẻ có thẩm quyền.

Bén nhạy là đức tính rất khó rèn luyện bằng lý thuyết sách vở, nhưng vẫn có thể có được. tôi thấy thế này: Trái tim bén nhạy cũng là trái tim tế nhị biết ơn. Quen biết ơn sẽ quen bén nhạy. Ta hãy tập quen kết hợp với trái tim Ðức Mẹ mà cảm tạ Chúa với tinh thần kinh Magnificat. Thói quen đó sẽ uốn nắn ta nên người bén nhạy.

Lạy Mẹ Maria, xin đặt trái tim con trong trái tim Ðức Mẹ. Con xin đơn giản có thế. Xin cảm tạ Mẹ. Amen.

Lễ Thêm Sức, Bắc Xuyên ngày 20/11/1983