Đức Cha Gioan, Long Xuyên

Chuyển sang


:::Trang GPLongXuyên


:::Trang GHHV


 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 1 - 1981
 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 1 - 1982
 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 1 - 1983
 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 1 - 1984
 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 1 - 1985
 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 1 - 1986
 

Con Ðường Chúa Ðến

Ðối với hầu hết chúng ta, đi lễ Sinh Nhật là một đòi hỏi truyền thống. Không mấy ai còn nhớ mình đã đi lễ Sinh Nhật từ hồi mấy tuổi. Chỉ chắc là, từ khi còn nhỏ mình đã có đi, và rất thích đi. Rồi từ đó đến nay, hàng năm lễ Sinh Nhật vẫn là một niềm vui mình trông đợi.

Quan sát lòng ta, ta thấy niềm vui lễ Sinh Nhật, không phải là một niềm vui có tính cách giải trí, cũng không phải là một niềm vui thoáng qua. Nhưng đây là một niềm vui có một cái gì như linh thiêng huyền diệu, có một cái gì như tham dự vào một sự sống cao xa, xuyên dài qua bao thế kỷ.

Còn niềm vui lễ hôm nay thế nào?

Ta chưa trả lời được trọn vẹn. Bởi vì thánh lễ còn đang tiếp diễn. Tuy nhiên, ngay chính lúc này, sự chúng ta được gặp nhau đông đảo, trong bầu khí trang nghiêm trật tự, để cùng nhau cầu nguyện, thì đây đã là một niềm vui đáng quí. Ngay chính lúc này, sự chúng ta được mừng lễ Sinh Nhật trong tình đoàn kết thắm thiết dân tộc, trong niềm tự hào của Ðất Nước, trong sự bảo vệ của luật pháp Nhà Nước, thì đây đã là một niềm vui rất lớn. Ngay chính lúc này, sự chúng ta được gặp Chúa với tâm tình phụng thờ tạ ơn và yêu mến, thì đây đã là một niềm vui khôn tả.

Gặp Chúa là một niềm vui. Ðó là một sự thật. Ai đã có kinh nghiệm nhiều ít về đời sống nội tâm, sẽ chẳng lạ gì sự thực đó. Từ kinh nghiệm chung ấy, ta có thể nhìn thấy con đường Chúa đến với ta, và cũng là con đường ta đi để đến với Chúa trong niềm vui chan hoà.

Nhìn vào hang đá, ta thấy Chúa đến với hình thức một trẻ nhỏ bé mọn. Có nghĩa là Chúa chọn con đường hiền lành khiêm tốn để đến. Vì thế, để dễ gặp Chúa, ta hãy sống hiền lành khiêm tốn.

Chúa đến trong thân phận con người nghèo túng. Có nghĩa là Chúa chọn con đường chia sẻ để đến. Vì thế, để dễ gặp Chúa, ta cũng hãy chia sẻ cuộc sống của dân tộc, nhất là trong những tình hình đòi hỏi phải chấp nhận thiếu thốn.

Chúa đến trong tâm tình tuân phục thánh ý Chúa Cha. Có nghĩa là Chúa chọn con đường vâng phục để đến. Vì thế, để dễ gặp Chúa, ta cũng hãy sống tinh thần vâng phục trong các phạm vi đời đạo.

Chúa đến vì mục đích phục vụ. Có nghĩa là Chúa chọn con đường dấn thân để đến. Vì thế, để dễ gặp Chúa, ta cũng hãy chân thành và tích cực sống tinh thần phục vụ đối với Chúa, đối với tổ quốc và đối với nhân loại.

Chúa đến với lời Thiên Thần chào chúc bình an. Có nghĩa là Chúa chọn con đường bình an để đến. Vì thế, để dễ gặp Chúa, ta cũng hãy yêu mến và góp phần xây dựng hoà bình.

Như thế, sự ta gặp gỡ Chúa gắn liền với sự ta gặp gỡ con người. Cũng như về căn bản, thái độ của ta khi gặp gỡ con người không được trái ngược với thái độ của ta khi gặp gỡ Chúa. Và vì thế, đi lễ, đọc kinh, không phải chỉ để gặp Chúa mà thôi, nhưng để rồi càng được thúc đẩy phục vụ xã hội, càng được thúc đẩy xây dựng và bảo vệ Quê Hương, bảo vệ hoà bình.

Chính trong tinh thần đó, chúng ta nhìn lên Chúa Giêsu với tất cả niềm tin yêu chân thành. Chúng ta nhìn Chúa Giêsu là Ðấng Cứu Thế, sinh ra vì chúng ta, giữa chúng ta và cho chúng ta. Người đến để làm chứng cho Tình Yêu Thiên Chúa. Người đến để mọi người thiện tâm tìm được ý nghĩa thoả đáng cho cuộc đời mình.

Chúng ta nhìn lên Chúa Giêsu với mọi tình yêu ta có, để gửi qua Ngài những lời cầu tốt đẹp nhất cho các tình yêu ấy.

Lạy Chúa Giêsu, con cảm tạ Chúa, vì Chúa đã đến.

Lạy Chúa Giêsu, xin ở trong con, hôm nay và mãi mãi muôn đời. Amen.

Lễ Giáng Sinh, Long Xuyên ngày 24/12/1984