Đức Cha Gioan, Long Xuyên

Chuyển sang


:::Trang GPLongXuyên


:::Trang GHHV


 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 1 - 1981
 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 1 - 1982
 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 1 - 1983
 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 1 - 1984
 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 1 - 1985
 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 1 - 1986
 

(Mầu nhiệm 1 mùa Vui)

Niềm Vui Bất Ngờ

Ðợt này trong Giáo Hạt Thốt Nốt, có 5 nhà thờ được phép tổ chức lễ Thêm Sức. Ðể cảm ơn Ðức Mẹ, tôi đi chuyến này với chuỗi Mân Côi. Tại mỗi nhà thờ, tôi sẽ suy gẫm vắn tắt một mầu nhiệm. Nhà thờ Hiếu Thuận đây là nhà thờ thứ nhất, với mầu nhiệm thứ nhất mùa vui: “Thiên Thần truyền tin cho Ðức Bà chịu thai”.

Anh chị em thân mến,

Thiên Thần Gabriel kính chào Ðức Mẹ bằng câu: “Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Ðức Chúa Trời ở cùng Bà”. Ðó là một tin vui rất bất ngờ cho Ðức Mẹ. Ðức Mẹ đã không bao giờ nghĩ tới.

Rồi Thiên Thần lại báo tin cho Ðức Mẹ biết Chúa chọn Ðức Mẹ làm Mẹ Ðấng Cứu Thế. Ðó lại là một tin vui hết sức bất ngờ cho Ðức Mẹ. Ðức Mẹ có bao giờ dám nghĩ tới chuyện đó đâu.

Rồi Thiên Thần lại bảo đảm với Ðức Mẹ là Ðức Mẹ sẽ chịu thai bởi ơn Chúa Thánh Thần, sẽ sinh con, mà vẫn trọn vẹn khiết trinh. Ðó lại là một tin vui hết sức bất ngờ nữa cho Ðức Mẹ. Ðức Mẹ có bao giờ dám tưởng tượng đến chuyện đó đâu.

Rồi Thiên Thần lại cho Ðức Mẹ biết tin bà Isave đã già cả son sẻ, nay đang mang thai. Ðó lại thêm một tin vui lạ lùng nữa cho Ðức Mẹ. Ðức Mẹ có mơ tưởng việc đó bao giờ đâu.

Những sự kiện trên đây dạy cho ta thấy nhiều ơn Chúa vượt quá sự ta mong đợi. Ðể ta tin rằng, chính Chúa chủ động trong việc gọi ta và chọn ta.

Khi nhìn vào xứ đạo này, tôi cũng thấy như thế. Anh chị em hãy so sánh 8 năm trở lại đây với thời gian trước đó. Thời gian trước đó, tình hình họ đạo đâu được như thế này. Hôm nay Kênh H đã có 2 linh mục phụ trách, đó là một niềm vui bất ngờ. Hôm nay Kênh H đã có 3 nhà thờ và 2 nhà xứ đẹp đẽ, đó là một niềm vui bất ngờ. Hôm nay Kênh H có số giáo dân đông hơn, sốt sắng hơn, đó là một niềm vui bất ngờ.

Tôi nói bất ngờ, bởi vì trong một hoàn cảnh phấn đấu rất nhiều cho cuộc sống, thì sự có một tình hình hơn trước nhiều như thế, đó là những sự vui mừng làm cho nhiều người nhiều nơi phải bỡ ngỡ.

Lễ hôm nay cũng là một niềm vui bất ngờ. Sáng sớm hôm qua 19/11/1983, tôi mới nhận được giấy phép của Chính Quyền tỉnh Hậu Giang ký ngày 18/11. Chiều hôm qua tôi mới được giấy phép đi đường của Chính Quyền tỉnh An Giang. Còn anh chị em thì 10 giờ đêm qua mới được tin. Ðây là một niềm vui rất bất ngờ có ảnh hưởng lớn đến việc xây dựng niềm tin đối với Chúa, và đối với việc xây dựng đoàn kết.

Hồi nãy, khi chiếc đò chở tôi đi ngang qua nhà thờ Hiếu Hiệp, tôi nhìn lên, thấy tượng đài thánh Phaolô tông đồ, tôi nghĩ nhiều tới con người đã là một niềm vui bất ngờ lớn lao cho lịch sử Giáo Hội. Có ai ngờ con người bắt đạo hăng say đó, sau đã trở thành con người bênh đạo và truyền đạo đầy nhiệt tình. Có ai ngờ con người chống đạo đó, sau đã viết về đạo một cách sâu sắc và thâm thúy như thế.

Cuộc đời ta có vô số niềm vui bất ngờ. Ðặc biệt nhất là ơn được làm con Chúa, được biết Chúa và được Chúa yêu thương. Sự người ta không ngờ thì Chúa Thánh Linh đã thực hiện. Hãy nhìn những niềm vui bất ngờ để vững vàng tin cậy vào Chúa. Hãy cầu xin và hãy biết giới thiệu đạo Công Giáo là đạo của những niềm vui. Hãy cầu xin và hãy cố gắng đem lại niềm vui cho những kẻ khác. Khi truyền tin, Thiên Thần đã nói với Ðức Mẹ lời này: “Ðối với Chúa, không có gì là không có thể được”. Anh chị em hãy nhớ kỹ lời đó. Hãy sống đúng lời đó. Hãy tin vững lời đó. Ðó là bí quyết làm cho cuộc sống của ta đón nhận được những niềm vui của Chúa, kể cả những niềm vui bất ngờ. Ðó cũng là bí quyết giúp ta có thể đem lại cho kẻ khác nhiều niềm vui, kể cả những niềm vui bất ngờ nhất.

Lạy Mẹ Maria,Mẹ đã tin vào lời Chúa một cách đơn sơ và vững vàng. Xin giúp chúng con được một lòng tin như vậy. Amen.

Lễ Thêm Sức, Hiếu Thuận (Kênh H) ngày 20/11/1983