Đức Cha Gioan, Long Xuyên

Chuyển sang


:::Trang GPLongXuyên


:::Trang GHHV


 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 1 - 1981
 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 1 - 1982
 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 1 - 1983
 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 1 - 1984
 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 1 - 1985
 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 1 - 1986
 

Lý Tưởng Thực Tế

Giờ phút đầu năm là giờ phút của những thân tình. Chúng ta tới nhà thờ là để gặp Chúa và cũng để gặp nhau. Sự có mặt của mỗi người chúng ta tại đây, trong giờ phút này có ý nghĩa như một sự gắn bó, một sự hiệp thông.

Như chúng ta thấy, Tết năm nay là một Tết đơn giản. Trong hiện tình của Ðất Nước sự đơn giản là một vẻ đẹp, vì đây là một sự chia sẻ hoàn cảnh cuộc sống chung của dân tộc, sự đơn giản này mang nhiều tiềm năng sáng tạo của những con người nhiệt tình phấn đấu để vươn lên.

Vươn lên đỉnh quá cao là không thực tế. Lý tưởng thực tế và cũng đơn giản, mà mỗi người chúng ta mong muốn vươn lên, đó là bản thân mình, càng ngày càng trở thành con người có ích cho gia đình, xã hội, Quê Hương và Hội Thánh.

Người có ích là người phục vụ, có những cống hiến thiết thực, hoặc trong phạm vi vật chất, hoặc trong phạm vi tinh thần. Càng ngày con người càng phải sống tùy thuộc vào các liên hệ xung quanh xa gần. Ta sống là sống trong xã hội, sống nhờ xã hội, sống với xã hội và sống cho xã hội. Xã hội được nghĩ về đời cũng như được nghĩ về đạo. Ðó là một sự thực đơn giản, đòi hỏi mỗi người phải cố gắng trở nên người có ích tối đa.

Tôi nói cố gắng, có nghĩa là ước vọng mà thôi không đủ. Phải làm những việc cụ thể thấy được là có ích. Những lợi ích ta nhận được trong cuộc sống xã hội thường rất cụ thể thí dụ như lương thực, đường xá, cơ sở, an ninh, giáo dục, các bí tích. Những cái đó, đâu phải chỉ là những ước mơ. Thế thì những sự ta phải cho đi, cũng cần thực hiện cụ thể chứ không nên chỉ là nguyện ước suông.

Muốn thực hiện cụ thể cho tốt, ta nên bám vào thực tế, để suy nghĩ tìm tòi, để tưởng tượng sáng tạo, để có những việc làm thích hợp. Kinh nghiệm cho thấy: Với một số vốn nhỏ, có người biết khéo nhân lên để thành vốn lớn, có người chỉ biết trừ, biết chia tới khi lụn bại. Cũng thế, có người khi gặp khó khăn, đã biết lợi dụng để thêm tài, thêm đức, đang khi người khác, khi được dễ dàng thì lại lạm dụng, để rồi trở thành người mất phẩm chất. Vì thế có thể nói, bí quyết đơn giản để được may mắn là chính mình phải có bản lãnh, biết tích cực và khôn khéo tạo nên may mắn, với tất cả tiềm năng của mình.

Tiềm năng của mỗi người chúng ta rất phong phú. Riêng người có đức tin, thì sự thông hiệp với Chúa là một tiềm năng vô giá. Chúa là đàng, là sự thực và là sự sống. Nếu ta thông hiệp với Chúa, trong khi ta nỗ lực góp phần vào việc xây dựng hạnh phúc cho Quê Hương, cho Hội Thánh, cho gia đình và cho bản thân, thì ta sẽ thấy sáng lên nhiều ý nghĩa rất phấn khởi trong các việc ta làm, trong các sự ta chịu, trong các sự ta cậy trông, trong mọi vẻ đơn giản của con người và của nếp sống đời đạo.

Với những tâm tư chân thành đơn giản trên đây, tôi cầu nguyện thiết tha cho mọi người thân, cho địa phương mến yêu, cho Tổ Quốc Việt Nam và cho Hội Thánh chúng ta. Tôi thân ái chúc anh chị em một năm mới tốt đẹp nhất trong Chúa Kitô, nhờ Ðức Mẹ Maria, và với tình cảm thắm thiết đại đoàn kết dân tộc. Amen.

Xuân Ất Sửu, Long Xuyên ngày 21/01/1985