Đức Cha Gioan, Long Xuyên

Chuyển sang


:::Trang GPLongXuyên


:::Trang GHHV


 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 1 - 1981
 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 1 - 1982
 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 1 - 1983
 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 1 - 1984
 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 1 - 1985
 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 1 - 1986
 

Những Thuận Lợi Trong Nội Tâm

Khi đọc bài Phúc Âm lễ hôm nay, tôi thấy ái ngại cho thánh Gioan Baotixita. Phúc Âm kể một loạt các hoàng đế, thủ hiến, tổng trấn. Ðó là những người lãnh đạo phần đời. Tiếp đó là hai vị thượng phẩm Anna và Caipha những người đứng đầu phần đạo. Còn Gioan Baotixita thì chẳng có chức tước gì ngoài đời, trong đạo. Phúc Âm chỉ nói là Gioan Baotixita được Chúa sai đến. Chúa sai đến, nhưng Chúa có tuyên bố với giáo quyền, với chính quyền, với dân chúng việc đó đâu. Chúa sai đến, nhưng Gioan Baotixita đâu có xuất trình được bằng chứng nào là mình được Chúa sai đến. Nhiều vị thánh đã có những phép lạ để làm chứng mình là người Chúa sai đến. Còn Phúc Âm thì không thấy kể Gioan Baotixita đã làm phép lạ nào. Gioan Baotixita đến giảng cho dân với tư thế như thế là không thuận lợi.

Thêm vào đó lại còn một điều không thuận lợi nữa, đó là đề tài giảng của thánh Gioan Baotixita. Ngài giảng về ăn năn sám hối. Ðề tài đó chẳng hấp dẫn gì. Hơn nữa, đó cũng là điều dễ đụng chạm lắm.

Thế nhưng, theo Phúc Âm kể, thì thánh Gioan Baotixita cũng đã có một số điều kiện thuận lợi.

+ Ðiều kiện thuận lợi thứ nhất là gặp được lương tâm nhiều người còn tốt. Dân chúng thì người thế này, có người thế kia, nhưng chung chung, họ vẫn mang bản năng mến phục lẽ phải, và kính trọng nhân đức. Rất nhiều người vẫn nuôi trong lòng sự khác khao công lý và ái mộ đời sống lương thiện. Khi họ gặp được những lẽ phải đơn sơ trong sáng và thiết thực như những lời giảng của thánh Gioan Baotixita, họ liền hoan nghênh thán phục.

+ Ðiều kiện thuận lợi thứ hai là Gioan Baotixita có lòng khiêm tốn sâu xa đầy nhiệt tình mến Chúa và yêu thương đồng bào mình. Phúc Âm đã thuật lại thái độ của Ngài bênh đỡ những người bị áp bức. Nhưng dù có uy tín lớn, Gioan Baotixita vẫn xưng mình chỉ là tiếng kêu trong sa mạc, chỉ là kẻ sửa đường đón Ðấng sẽ đến sau. Ngài giảng sự ăn năn sám hối, và chính Ngài cũng ăn năn sám hối sống khắc khổ như một người tội lỗi cần phải đền tội.

+ Ðiều kiện thuận lợi thứ ba là sự phù trợ của Chúa Ba Ngôi. Chúa Thánh Thần đã sai Ngài đi. Chúa Giêsu đã khen Ngài là kẻ cao trọng hơn hết trong nam giới. Thiên Chúa Cha đã cho Ngài nghe được tiếng phán về Chúa Cứu Thế: “Ðây là con yêu dấu, đẹp lòng Ta mọi đàng”. Chúa thương Ngài. Chúa chọn Ngài. Trong nội tâm Ngài có thần lực của Chúa, hỗ trợ Ngài hoàn thành nhiệm vụ người tiên tri của Ðấng tối cao.

Anh chị em thân mến,

Họ đạo Cồn Phước có nhiều thuận lợi để sống đức tin. Nhưng tiên vàn chúng ta hãy vun trồng những thuận lợi trong chính nội tâm ta. Với những thuận lợi trong nội tâm chúng ta sẽ có thể sống đức tin một cách rất tốt đẹp trong bất cứ hoàn cảnh nào. Sống “Tốt đời đẹp đạo”, đó là điều thánh Gioan Baotixita đã làm, đó cũng là điều chúng ta đang nổ lực thực hiện. Tôi tin tưởng rằng: Chúng ta có nhiều thuận lợi, nhất là những thuận lợi trong nội tâm, nhờ đó chúng ta sẽ từng bước thành đạt điều chúng ta mong muốn để Chúa được vinh danh, Tổ Quốc được bình an thịnh vượng, và bản thân ta được thăng tiến.

Nguyện xin Chúa Thánh Thần luôn hướng dẫn chúng ta.

Lễ Thêm Sức, Cồn Phước ngày 8/12/1985