Đức Cha Gioan, Long Xuyên

Chuyển sang


:::Trang GPLongXuyên


:::Trang GHHV


 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 1 - 1981
 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 1 - 1982
 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 1 - 1983
 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 1 - 1984
 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 1 - 1985
 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 1 - 1986
 

Chúa Chọn

Bài Phúc Âm vừa nghe cho ta thấy Chúa đã tỏ cho Trinh Nữ Maria biết ý Chúa muốn chọn Trinh Nữ làm Mẹ Chúa Cứu Thế. Chi tiết đó gợi cho tôi nghĩ tới một giả thuyết. Tôi giả dụ Chúa đã không làm như Phúc Âm kể. Trái lại Chúa truyền cho thầy cả thượng phẩm loan báo cho toàn dân có đạo biết ý Chúa muốn chọn một phụ nữ làm Mẹ Chúa Cứu Thế. Ðể góp ý, Chúa ban truyền cho mọi người có đạo được đề cử một phụ nữ nào mà mình xét là xứng đáng nhất.

Ðó là một giả thuyết. Và anh chị em thử nghĩ xem, với giả thuyết ấy, kết quả sẽ có bao nhiêu ý kiến. Riêng tôi nghĩ là sẽ có rất nhiều tên cô này bà nọ được đề cử. Ý kiến nam giới sẽ rất khác nhau. Ý kiến nữ giới lại càng rất chia rẽ. Ðiều đó cũng dễ hiểu thôi. Phán đoán con người dễ thiếu sót, dễ thiên lệch. Nếu Chúa đòi phải có sự nhất trí hoàn toàn, thì cho tới hôm nay và cho đến tận thế, Chúa Cứu Thế vẫn chưa giáng trần.

Giả thuyết trên đây giúp tôi hiểu rõ hơn sự Chúa chọn Ðức Mẹ. Chúa chọn Trinh Nữ Maria, là vì Chúa muốn chọn. Chúa chọn do ý Chúa. Lịch sử cứu độ cho thấy: Có những người dư luận tưởng rằng đáng chọn, nhưng Chúa đã không chọn. Có những người sẵn sàng tình nguyện để được chọn, thế mà Chúa đã không chọn. Nhiều sự chọn lựa của Chúa đã là những bất ngờ đối với con người. Ðến ngày phán xét, khi thấy Chúa chọn những người vào Thiên Ðàng, ta sẽ càng bất ngờ nhiều lắm. Những sự thực như thế đòi ta phải biết khiêm nhường.

Cũng với thái độ khiêm nhường, Ðức Mẹ, khi biết mình được Chúa chọn đã đáp lại bằng lời “Xin vâng”. Xin vâng là nói lên tâm tình cảm tạ. Xin vâng là nói lên quyết tâm làm theo ý Chúa. Xin vâng là nói lên ý chí trung thành và gắn bó với Ðấng đã chọn mình. Xin vâng là nói lên thiện chí muốn dốc hết khả năng của mình vào việc phụng sự Chúa và phục vụ đồng bào của mình. Xin vâng là nói lên lòng tin tưởng của mình đặt trọn vẹn nơi Ðấng đã tín nhiệm mình.

Với lời xin vâng, Ðức Mẹ đã vun trồng những ân huệ Chúa trao ban. Những ân huệ đó là sự được Chúa chọn làm Mẹ Chúa Cứu Thế, là tất cả những gì tốt đẹp, chân thật và may mắn trong bản thân và gặp được ở môi trường sống. Ðể rồi cuộc đời Ðức Mẹ đã trở nên như vườn bông thơm đẹp, như khu vườn cây sai trái tốt tươi, như cánh đồng bao la nặng lúa chín vàng làm lương thực nuôi dưỡng vô số tâm hồn.

Anh chị em thân mến,

Họ đạo Rạch Sâu đã được Chúa chọn. Từng gia đình và từng người trong họ đạo đã được Chúa chọn. Hãy nhìn kỹ, sẽ thấy mình được nhiều đặc ân, cả phần đời lẫn phần đạo. Ta đã đáp lại thế nào? Trong thánh lễ này, ta nên hợp với tâm tình Ðức Mẹ mà nói lại lời xin vâng.

Nguyện xin Chúa Thánh Thần thương giúp chúng ta biết dùng những ân huệ của Chúa, nhất là ơn Chúa đã chọn ta.

Lễ Thêm sức, Rạch Sâu ngày 7/12/1985