Đức Cha Gioan, Long Xuyên

Chuyển sang


:::Trang GPLongXuyên


:::Trang GHHV


 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 1 - 1981
 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 1 - 1982
 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 1 - 1983
 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 1 - 1984
 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 1 - 1985
 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 1 - 1986
 

Hòa Mình Phục Vụ

Năm nay là năm 1983. Năm tới là năm 1984. Những con số đó âm thầm nhắc tới Thiên Chúa. Vì đó là số năm tính từ khi Thiên Chúa giáng sinh. Lịch công nguyên, mà quốc tế đang dùng, đã chọn sự kiện Thiên Chúa giáng sinh làm mốc lịch sử để đếm năm và gọi tên năm. Ngay sự việc đó, dù được hiểu cách nào, cũng nói lên rằng, sự kiện lịch sử Thiên Chúa giáng sinh đã và đang phục vụ nhân loại một cách tích cực và đều khắp.

Phục vụ nhân loại, đó chính là mục đích của Thiên Chúa giáng sinh. Chúa Giêsu đã có lần quả quyết: “Tôi đến, không phải để được phục vụ mà là để phục vụ”.

Những việc và những cách Chúa Giêsu phục vụ con người, đã được ghi rõ trong Kinh Thánh, trong sử sách, trong truyền thống Kitô Giáo, trong trái tim triệu triệu kẻ tin theo Ngài. Ở đây, tôi chỉ nhắc tới một cách phục vụ của Thiên Chúa giáng sinh, một cách phục vụ mà ta nên suy nghĩ học hỏi, sao cho thật đúng, sao cho thiết thực. Cách phục vụ đó là hòa mình.

Thực tế, Thiên Chúa giáng sinh, có nghĩa là Thiên Chúa mặc lấy bản tính nhân loại, hòa mình với thân phận con người, sống như con người, trở nên giống con người về mọi mặt trừ tội lỗi. Con người nói đây, không phải con người từ trời rơi xuống. Nhưng là con người có cha mẹ, có tổ tiên, có đồng bào, có quê hương tổ quốc. Ðức Mẹ Maria, mẹ Ngài, là một thôn nữ nghèo. thánh Giuse, cha nuôi Ngài, là một công nhân nghèo. Nơi Ngài sinh ra là chuồng bò lừa ở hang đá. Cái nôi đặt Ngài lúc mới sinh ra là máng cỏ. Những người đầu tiên đến thăm Ngài là nhóm mục đồng. Họ là dân lao động đơn sơ nghèo túng, một cuộc sống như thế đó, thế mà Thiên Chúa toàn năng cao sang quyền phép đã chọn để hòa mình vào. Hòa mình một cách triệt để. Hòa mình một cách chân thành sâu sắc. Ngài hòa mình, để sống trọn vẹn cuộc sống khai phá nhọc nhằn của con người lao động. Ngài hòa mình, để nâng cao con người lên, nâng cao tới địa vị làm con Thiên Chúa, nâng cao tới hạnh phúc Thiên Ðàng vĩnh cửu.

Tắt là, Thiên Chúa giáng sinh đã hòa mình, để chứng tỏ tình thương. Thương là phục vụ, thương là chia sẻ, thương là cho đi, thương là thăng tiến. Thiên Chúa giáng sinh cho thấy ngôn ngữ cơ bản của Ngài là tình thương. Và đó là ngôn ngữ mà mọi người thiện chí đều có thể hiểu, đó là điểm hẹn mà những ai chân thành có thể gặp được Ngài và gặp được nhau. Thiên Ðàng khởi sự từ gặp gỡ đó.

Anh chị em thân mến,

Giữa chúng ta đây và các cây cột nhà thờ này có một quảng không gian làm nên khoảng cách. Giữa hai người ngồi bên nhau, có những khác biệt tâm lý làm nên khoảng cách. Giữa Thiên Chúa và loài người, có tình trạng bản tính và vô vàn sự làm nên khoảng cách. Có khoảng cách là điều khó tránh. Tuy nhiên, Thiên Chúa giáng sinh, đã vượt qua mọi khoảng cách để đến với con người. Ngài vượt qua bằng tinh thần phục vụ. Ngài vượt qua bằng ý chí hòa mình. Ngài vượt qua bằng trái tim yêu thương quảng đại.

Ta hãy gắng bắt chước Thiên Chúa giáng sinh. Ðừng tạo nên khoảng cách khi nhìn nhau. Ðừng tạo thêm khoảng cách trong đối xử với nhau. Dùng tình thương mà khắc phục khoảng cách. Ðó là cách làm cho đời mình thêm đẹp. Dùng phục vụ mà tạo nên sự gần gũi. Ðó là cách xây dựng đoàn kết, và giúp phần nào xây dựng lợi ích chung cho gia đình, cho địa phương, cho dân tộc.

Với tâm tình trên đây, tôi tha thiết cầu nguyện và cầu chúc tất cả anh chị em một lễ Giáng Sinh chan hòa ơn phúc.

Lễ Giáng sinh, ngày 25/12/1983