Đức Cha Gioan, Long Xuyên

Chuyển sang


:::Trang GPLongXuyên


:::Trang GHHV


 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 1 - 1981
 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 1 - 1982
 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 1 - 1983
 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 1 - 1984
 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 1 - 1985
 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 1 - 1986
 

Can Ðảm Chối Từ

Nhà thờ Châu Ðốc được nổi tiếng một phần vì tính cách lịch sử, chính tại đây, thánh Quý, thánh Phụng đã bị chém đầu, chết vì danh Chúa, xương hai thánh còn đây, đài hai thánh còn kia.

Suy nghĩ về cái chết của hai thánh Quý, Phụng, tôi thấy một nét nổi bật, đó là sự can đảm chối từ vì một lựa chọn cao quý.

Nhà vua đã truyền lệnh cho các Ngài phải bỏ Chúa. Nhưng các Ngài đã can đảm chối từ lệnh bất công đó.

Các quan đã bắt bỏ tù và đánh đập các Ngài, ép buộc các Ngài phản bội đức tin. Nhưng các Ngài đã can đảm chối từ mưu đồ phản bội đó.

Bạn bè xấu đã dụ dỗ các Ngài giả vờ bỏ đạo để được an thân. Nhưng các Ngài đã can đảm chối từ toan tính hèn nhát đó.

Tính xác thịt tự nhiên muốn các Ngài tạm bỏ đạo bề ngoài để cứu mạng sống. Nhưng các Ngài đã can đảm chối từ ý muốn tội lỗi đó.

Ma quỷ cám dỗ các Ngài nên chọn sống hơn chết, vì sống có thể sẽ làm ích nhiều hơn cho Hội Thánh, mà mua sự sống ấy bằng việc bước qua Thánh Giá thì có sao đâu. Nhưng các Ngài đã can đảm chối từ những cám dỗ tinh quái đó.

Các Ngài chối từ vì muốn trung tín. Các Ngài muốn sự trung tín của các Ngài phải trong sáng, phải trọn vẹn. Lòng trung tín của các Ngài đối với Chúa là tuyệt đối. Các Ngài không muốn đem lòng trung tín ra thương lượng, trả giá. Bởi vì các Ngài tin chắc chắn Chúa là Ðấng tạo thành, là Ðấng phán xét, là Ðấng thưởng phạt, Ngài là Cha của các Ngài. Con không được quyền từ chối cha mình, vật thụ tạo không được chối từ Ðấng đã tạo dựng nên mình. Kẻ chịu phán xét không thể chối Ðấng có quyền phán xét mình.

Việc chối từ của các Ngài là một việc lành thánh, là một lựa chọn hợp lý hợp tình. Các Ngài được Giáo Hội khen ngợi, và Thiên Chúa thưởng công. Việc chối từ can đảm của các Ngài đã làm ích rất nhiều cho Hội Thánh, cho gia đình, cho bản thân các Ngài.

Anh chị em thân mến,

Trong lễ Thêm Sức, vị chủ tế hỏi: “Các con có từ bỏ ma quỉ, mọi việc và mọi quyến rủ của ma quỷ không?”. Anh chị em thưa: “Chúng con từ bỏ”. Nhưng đó là thưa theo công thức. Hãy từ bỏ thực sự trong lòng. Trong cuộc sống có nhiều sự ta phải can đảm từ bỏ, can đảm chối từ.

Xin Chúa Thánh Linh ban cho ta ơn can đảm đó.

Lễ Thêm Sức, Châu Ðốc ngày 13/11/1983