Đức Cha Gioan, Long Xuyên

Chuyển sang


:::Trang GPLongXuyên


:::Trang GHHV


 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 1 - 1981
 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 1 - 1982
 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 1 - 1983
 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 1 - 1984
 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 1 - 1985
 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 1 - 1986
 

Chúa Ðồng Hành Với Ta

Ngày Tết, ta đi lễ là để gặp Chúa, để gặp nhau, và để gặp lại chính mình. Trong gặp gỡ ngày Tết, chúng ta muốn sống những ngày đẹp nhất. Tết có nhiều cái đẹp. Nhưng đẹp nhất vẫn là những ước mơ, những hy vọng.

Riêng với Chúa, tôi đã nói ước mơ của tôi. Tôi nói với Chúa rằng: Năm mới, cuộc sống của con và của giáo dân con sẽ là một hành trình rất vất vả. Con ước mong Chúa cùng đi với chúng con, chúng con sẽ dễ an tâm, sẽ được an ủi.

Thưa anh chị em,

Nói lên được ước mong đó với Chúa, tôi thấy cũng đã là một an ủi. Ước mong đó dựa trên niềm tin lời Chúa: “Cha là đàng, là sự thực và là sự sống”. Ước mong đó dựa vào niềm tin dân Chúa: “Chúa là hạnh phúc của con, Chúa ơi. Chúa là hoan lạc đời con”.

Thế rồi, có một lúc Chúa đã hỏi tôi: Con xin Cha đồng hành với con. Nhưng nếu Cha đồng hành với con, như xưa Cha đã đồng hành với Ðức Mẹ và thánh Giuse, để rồi vì Cha mà các Ngài bị Hêrôđê bắt bớ, săn đuổi, thì con còn muốn Cha đồng hành với con nữa không?

Con xin Cha đồng hành với con.

Nhưng nếu Cha đồng hành với con, như xưa Cha đã đồng hành với dân làng Nazareth trong cuộc sống lao động thầm lặng, để rồi chẳng ai nhận biết Cha là Thiên Chúa, mà chỉ biết Cha là một người lầm than như họ, một người của họ, thì con còn muốn Cha đồng hành với con nữa không?

Con xin Cha đồng hành với con.

Nhưng nếu Cha đồng hành với con, như xưa Cha đã đồng hành với ông Simon trên đường lên Núi Sọ, để rồi chính ông phải vác đỡ Thánh Giá cho Cha trong thân hình tiều tụy, bị tước đoạt hết, kể cả danh dự, thì con còn muốn Cha đồng hành với con nữa không?

Con xin Cha đồng hành với con.

Nhưng nếu Cha đồng hành với con, như xưa Cha đã đồng hành với Mađalena sáng sớm ngày sống lại, để rồi Cha vội biến đi, Madalena tiếp tục sống với Cha bằng niềm tin, chứ không còn bằng giác quan, thì con có còn muốn Cha đồng hành với con nữa không?

Và sau cùng, nếu Cha đồng hành với con, như xưa Cha đã đồng hành với Saulô trên đường Ðamas, để rồi chính Cha làm Saulô té ngã, từ đó Saulô nên mới, trở thành kẻ rao giảng Tin Mừng bằng lời nói xác tín, bằng cuộc sống can đảm và bằng cái chết tử đạo, thì con còn muốn Cha đồng hành với con nữa không?

Tất cả những câu hỏi với những hình ảnh trên đây, đã giúp cho tôi hiểu: Chúa đồng hành với ta, không hẳn là chuyện riêng của ta với Chúa, nhưng cũng là chuyện chính ta với bản thân mình và với tha nhân.

Chúa đồng hành với ta là Chúa muốn ta nên người mới, như gương thánh Phaolô.

Chúa đồng hành với ta, là Chúa muốn ta nên quảng đại, như gương thánh Mađalêna.

Chúa đồng hành với ta, là Chúa muốn ta nhiệt tâm bênh đỡ những người bị áp bức, như gương ông Simon.

Chúa dồng hành với ta, là Chúa muốn ta tích cực che chở bảo vệ con cái Chúa, như gương Ðức Mẹ và thánh Giuse.

Chúa đồng hành với ta, là Chúa muốn ta âm thầm chia sẻ cuộc sống lao động cam go của đồng bào, và tích cực góp phần thăng tiến dân tộc và tổ quốc, như gương Chúa Cứu Thế.

Ðiều quan trọng nhất Chúa muốn khi đồng hành với ta là ta hãy năng nhìn Ngài, luôn tôn kính Ngài, luôn bám vào Ngài, luôn tin cậy Ngài. Tin cậy một cách khiêm tốn, tin cậy một cách vững vàng. Tin cậy Ngài sẽ giúp ta nên con cái xứng đáng của Ngài.

Thưa anh chị em,

Năm nay, thứ quà Tết nào cũng mắc. Không có nhiều tiền không sao mua được. Nhưng cũng có thứ quà ta không phải mua, mà lại rất có giá trị. Ðó là những món quà tinh thần, đó là những ơn lành của Chúa.

Tôi cầu mong hôm nay và suốt năm mới này, anh chị em dược rất nhiều ơn lành của Chúa. Tôi cầu chúc sang năm mới này, mỗi người anh chị em sẽ thấy hành trình cuộc sống của mình là một khám phá lớn. Ðó là có Chúa đồng hành với mình, có tình thương cứu độ đồng hành với mình. Amen.

Xuân Giáp Tý, Long Xuyên ngày 02/02/1984