Đức Cha Gioan, Long Xuyên

Chuyển sang


:::Trang GPLongXuyên


:::Trang GHHV


 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 1 - 1981
 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 1 - 1982
 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 1 - 1983
 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 1 - 1984
 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 1 - 1985
 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 1 - 1986
 

Quyền Chúa Ban

Ðược trở lại xứ Thanh Long (Kênh Ð1), tôi rất vui mừng. Ðây là nơi tôi đã phục vụ một thời gian vắn, khi cha già cố Phụng còn sống. Thời gian tôi thế Ngài hồi đó tuy vắn, nhưng cũng đã để lại trong tôi nhiều kỷ niệm đẹp. Nhìn hôm nay và nhớ lại hồi đó, tôi thấy Ð1 có tiến triển nhiều. Sự có mặt của họ đạo Thánh Linh tại đây, trong lễ hôm nay, làm cho cuộc lễ được thêm ý nghĩa.

Chúng ta gần xa tới đây, gồm nhiều thành phần, để tập trung vào một thánh lễ Thêm Sức. Lễ Thêm Sức này do đó, đang trình bày hình ảnh Giáo Hội một cách cụ thể. Hình ảnh Giáo Hội được thấy trong phụng vụ thánh lễ Thêm Sức. Trong phụng vụ thánh lễ Thêm Sức ta thấy có phần toàn thể cộng đoàn tín hữu cùng làm chung, có phần dành riêng cho các linh mục, có việc chỉ một mình Ðức Giám Mục làm. Nhưng tất cả chúng ta: Giáo dân, linh mục, Giám Mục đều làm những việc đó nhân danh Chúa, và hướng về Chúa. Giữa chúng ta có Chúa hiện diện. Chính Chúa đã thiết lập thánh lễ. Chính Chúa ban quyền cho Giám Mục, linh mục chủ sự các bí tích này. Nếu không có linh mục thì không có thánh lễ. Nếu không có Ðức Giám Mục truyền chức thì không có linh mục. Nếu không có sự ban quyền do Ðức Giáo Hoàng là đại diện Chúa Kitô, thì không có Giám Mục, hay nếu có thì không phải là Giám Mục chính đáng.

Hiểu như vậy, ta thấy Giáo Hội là một phẩm trật, không phải do người ta sắp xếp mà thành, nhưng phải do chính Chúa trao quyền cho. Những người có chức thánh, không được lạm dụng quyền Chúa trao cho mình. Nhưng bất cứ ai trong Giáo Hội cả dám có những lời nói việc làm có tính cách xúc phạm, hạn chế và xóa bỏ quyền Chúa trong Giáo Hội. Ðều phạm trọng tội. Trái lại, bất cứ ai có những lời nói và việc làm có tính bảo vệ và phát huy quyền Chúa trong Giáo Hội, đều được công trước mặt Chúa.

Cũng nên biết rõ điều này: Quyền Chúa trong Giáo Hội là quyền cứu người ta khỏi tội, là quyền dẫn đưa người ta lên thiên đàng, là quyền giúp con người nên người, nên thánh, là quyền giúp cho con người đạt được hạnh phúc ở trần gian, và nhất là ở trên thiên quốc. Thường các quyền đó được thực hiện qua các bí tích và giảng huấn.

Quyền Chúa ban cho Giáo Hội, không miễn cho người Giáo Hội khỏi vâng phục các nhà cầm quyền Nhà Nước. Trái lại, chính tinh thần Giáo Hội thôi thúc các người Giáo Hội phải biết tuân phục kính trọng chính quyền, và tuân hành luật pháp Nhà Nước. Cũng như chính tinh thần Giáo Hội đó thôi thúc các người Giáo Hội phải nhìn rõ bổn phận phải bênh vực quyền Chúa một cách chính đáng và can đảm.

Với tinh thần đó, tôi xin cảm ơn anh chị em. xin cảm ơn các vị lãnh đạo Nhà Nước các cấp. Với tinh thần đó, tôi cầu chúc cho xứ đạo Thanh Long và Thánh Linh ơn lành của Chúa.

Ðáp từ trước lễ, giáo xứ Thanh Long Kênh Ð1,
ngày 24/10/1982