Đức Cha Gioan, Long Xuyên

Chuyển sang


:::Trang GPLongXuyên


:::Trang GHHV


 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 1 - 1981
 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 1 - 1982
 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 1 - 1983
 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 1 - 1984
 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 1 - 1985
 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 1 - 1986
 

Hiện Nay Chúa Cứu Thế Sinh Ra Ở Ðâu?

Xưa Ba Vua đã hỏi các thầy cả đạo cũ: “Chúa Cứu Thế sinh ra ở đâu”. Các thầy cả đã dựa vào Kinh Thánh mà thưa: “Chúa Cứu Thế sinh ra ở Bêlem!”.

Hôm nay nếu có ai hỏi tôi: “Hiện nay Chúa Cứu Thế sinh ra ở đâu”. Thì tôi sẽ thưa một cách đơn giản và rất thực tế. Tôi cũng dựa vào Kinh Thánh, dựa vào thần học. Tôi sẽ thưa thế này: Hiện nay, Chúa Cứu Thế sinh ra ở nhiều nơi, nhiều cách, nhưng rõ rệt nhất là ở bất cứ nơi nào có linh mục.

Anh chị em thân mến,

Hồi đó, người sinh ra Chúa Giêsu là Ðức Mẹ. Còn hiện nay, người sinh ra Chúa Giêsu hằng ngày chính là linh mục. Linh mục sinh ra Chúa Giêsu qua nhiều tác vụ thánh, như: Khi ban các bí tích, khi rao giảng Lời Chúa, khi cầu nguyện, khi làm việc bác ái. Linh mục sinh ra Chúa Giêsu, không phải rồi đặt ở máng cỏ, nhưng đặt ở tâm hồn con người. Những ai đã có lần được ơn tha tội qua bí tích Giải Tội, những ai đã có lần được rước Mình Thánh Chúa một cách xứng đáng, chắc đã nghiệm thấy trong tâm hồn mình chan hòa một sự bình an nhẹ nhàng, êm dịu. Ðó là do Chúa Giêsu sinh ra trong lòng mình qua tác vụ linh mục.

Linh mục có thể sinh ra Chúa Giêsu ở bất cứ nơi nào: Hoặc ở nhà thờ, hoặc ở nhà tư, hoặc ở nhà tù, hoặc với lễ phục, hoặc với bất cứ y phục nào.

Các linh mục sinh ra Chúa Giêsu do chức thánh Chúa trao ban qua tay Ðức Giám Mục. Ðược phong chức linh mục rồi, các ngài vẫn phải liên kết với Ðức Giám Mục của mình, để được phép làm các việc thuộc quyền kẻ sinh ra Chúa Cứu Thế.

Vì thế, nơi nào có linh mục, nơi đó Chúa Giêsu được sinh ra . Và nơi đó có thể gọi là nơi có nguồn ơn phước. Nguồn ơn phước nói đây không những hiểu về mặt tôn giáo, mà cũng được hiểu về đời sống xã hội. Vì bản chất linh mục cũng là một nguồn khả năng có thể góp phần vào việc xây dựng hạnh phúc về vật chất và tinh thần cho đồng bào, tổ quốc.

Xưa kia, Ba Vua đến Bêlem, vào hang đá, đã thấy một hài nhi bé mọn trong cảnh sống nghèo, ít ai biết tới. Nhưng đức tin đã cho Ba Vua nhận ra được Chúa ẩn mình trong hài nhi bé mọn với cảnh sống đơn nghèo đó.

Nay, khi ta đến nhà thờ, nhìn Mình Thánh, ta thấy một tấm bánh nhỏ đơn sơ, chẳng đáng giá gì. Nhưng đức tin cho ta nhận ra Chúa Giêsu ẩn mình trong hình bánh nhỏ bé đơn sơ đó.

Cũng thế, khi ta gặp một linh mục, ta cũng chỉ nhìn thấy một con người bình thường, với nhiều giới hạn. Nhưng đức tin cho ta nhận ra kho tàng Thiên Chúa ẩn mình trong con người bình thường đó.

Chỉ đức tin mới nhìn thấy. Mà đức tin là thứ ánh sáng Chúa chỉ thắp lên trong lòng khiêm tốn và thiện chí.

Phúc cho những ai được có ánh sáng đó.

Phúc cho những ai biết quí trọng và bảo vệ những người có quyền sinh ra Chúa Cứu Thế hôm nay.

Anh chị em thân mến,

Số linh mục mỗi ngày mỗi ít đi. Họ đạo nào chẳng may mất linh mục sẽ kể như mất luôn hy vọng được một linh mục khác thay thế.

Tôi nói thế, không phải để ta bi quan. Nhưng để ta thêm quảng đại. Ai quảng đại với Chúa Giêsu, với Hội Thánh, sẽ được Chúa Thánh Thần ban các ơn cần cho phần rỗi. Không thể quảng đại, nếu thiếu yêu thương và hy sinh. Không thể quảng đại với người sinh ra Chúa Cứu Thế, nếu không hiệp thông với tâm tình và cuộc sống Chúa Cứu Thế, là Ðấng đã đến không phải để kết án, mà là để cứu độ, không phải để được phục vụ, mà là để phục vụ, không phải để trói buộc, mà là để cởi gỡ.

Xin Chúa Thánh Thần ban thêm đức tin cho ta, để ta nhìn thấy rõ hiện nay đâu là nơi Chúa Cứu Thế sinh ra. Amen.

Lễ Thêm Sức, Ông Chưởng ngày 8/01/1984