Đức Cha Gioan, Long Xuyên

Chuyển sang


:::Trang GPLongXuyên


:::Trang GHHV


 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 1 - 1981
 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 1 - 1982
 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 1 - 1983
 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 1 - 1984
 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 1 - 1985
 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 1 - 1986
 

Ăn Năn Sám Hối

Tất cả các lời kinh và các bài sách thánh lễ hôm nay đều nói lên tinh thần chuẩn bị đón Chúa Cứu Thế. Chuẩn bị cách nào thì Phúc Âm trả lời rõ. Qua bài Phúc Âm, ta thấy thánh Gioan Baotixita đã giới thiệu với ta một cách chuẩn bị tốt nhất mà chính Chúa đã dạy Ngài rao giảng. Cách chuẩn bị đó là ăn năn sám hối.

Ai cũng hiểu ăn năn sám hối là gì. Ðó là vấn đề quen. Nhưng thực hiện vấn đề quen chưa chắc đã là quen. vì thế, tôi xin chia sẻ với anh chị em vài nhận xét vắn tắt của tôi, mong góp phần giúp thực hiện sự ăn năn sám hối một cách chu đáo hơn.

Nhận xét thứ nhất của tôi là khi ăn năn sám hối, ta thường rất chú trọng đến việc nhìn vào chính mình. Ðó là việc làm đúng. Nhưng, trong tôn giáo của ta, nếu quá nhấn mạnh đến việc nhìn vào chính mình, thì sự ăn năn sám hối sẽ rất thiếu sót.

Theo tinh thần thánh Gioan Baotixita, thì trong ăn năn sám hối rất cần nhìn lên Chúa, rất cần gặp gỡ Chúa. Thánh Gioan Baotixita chỉ vào Ðức Kitô mà nói: “Ðây là chiên Thiên Chúa, đây là Ðấng xóa tội trần gian”. Với lời đó, thánh Gioan Baotixita muốn ta nhìn vào Chúa Giêsu, lấy đức tin gặp gỡ Chúa Giêsu. Xin Chúa thương xót ban ơn giúp ta thấy được sự xấu xa độc hại của tội lỗi, giúp ta biết gớm ghét tội lỗi, giúp ta biết chọn lựa đàng lành.

Nhận xét thứ hai của tôi, là khi ăn năn sám hối, ta thường rất chú trọng đến những bổn phận đối với Chúa, như đi lễ, đọc kinh, tin cậy mến. Ðó là việc làm đúng. Nhưng trong tôn giáo của ta, nếu hầu như chỉ chú trọng đến việc đó, thì ăn năn sám hối sẽ rất thiếu sót.

Theo tinh thần thánh Gioan Baotixita, thì ăn năn sám hối rất cần nghĩ tới những bổn phận đối với gia đình, bạn bè, đồng bào, xã hội, Tổ Quốc. Cứ xem lại những lời thánh Gioan Baotixita trả lời từng giới người đến hỏi ý kiến Ngài, ta sẽ thấy Ngài luôn khuyên mọi người giữ đức công bình. Ðừng làm hại đồng bào, dù là của cải, dù là tính mạng, dù là thanh danh, dù là thời cơ. Hơn nữa, hãy đối xử tốt với, theo đức công bình với mọi người mình có liên hệ.

Nhận xét thứ ba của tôi là khi ăn năn sám hối, ta thường rất chú trọng đến “Tư tưởng, lời nói việc làm và những điều thiếu sót”. Ðó là việc làm đúng. Nhưng trong tôn giáo của ta, nếu hầu như chỉ chú trọng đến những sự đó, thì việc ăn năn sám hối sẽ còn thiếu sót lắm.

Theo tinh thần thánh Gioan Baotixita, thì trong ăn năn sám hối còn cần để ý đến những nguồn, những gốc đã gây nên những tội tư tưởng, tội lời nói, tội việc làm và tội do thiếu sót. Một trong những nguồn gốc đó là tính hư nết xấu. Thánh Gioan Baotixita đã nói tới những núi đồi cần phải bạt đi, những cong queo cần phải uốn ngay lại. Tôi hiểu Ngài có ý nói về tính hư nết xấu nhiều hơn là về các tội lỗi. Tính hư nết xấu tự nó chưa phải là tội, nhưng nó là đầu mối đưa tới tội lỗi. Tính hư nết xấu, chẳng hạn như tính tự cao tự đắc, tính ích kỷ ghen tương, tính hay lười biếng, tính tham lam, tính nhỏ nhen, vv... Ðó là những gì cong queo, đó là những đồi núi cần phải được sửa lại.

Anh chị em thân mến,

Anh chị em vừa hát đáp ca: “Chúa đã đối xử đại lượng với chúng tôi”. Như thế, họ đạo Cù Lao Giêng nói chung, và từng người trong họ đạo nói riêng đã được đối xử rộng lượng. Thế nhưng, xét kỷ lại xem, ta có đáp lại hợp với những đối xử độ lượng không. Sự xem xét đó thiết tưởng rất cần cho việc chuẩn bị đón Chúa dịp lễ Giáng Sinh, và cũng hữu ích cho việc chuẩn bị đón Chúa trong thánh lễ bây giờ.

Chuẩn bị đón Chúa Giáng sinh, Cù Lao Giêng ngày 8/12/1985