Đức Cha Gioan, Long Xuyên

Chuyển sang


:::Trang GPLongXuyên


:::Trang GHHV


 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 1 - 1981
 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 1 - 1982
 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 1 - 1983
 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 1 - 1984
 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 1 - 1985
 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 1 - 1986
 

Ðấng Ban Sự Sống

Hôm nay là lễ kính Ðức Chúa Thánh Thần. Nếu hỏi Ðức Chúa Thánh Thần là ai? Thì kinh Tin Kính giúp ta trả lời: “Tôi tin kính Ðức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa và là Ðấng ban sự sống”.

Sự sống nói đây, phải hiểu là sự sống thiêng liêng, sự sống siêu nhiên, sự sống có ân nghĩa với Chúa. Sự sống mà Chúa Thánh Thần ban cũng được hiểu về mọi sự tốt lành tự nhiên và siêu nhiên giúp ta xây dựng, bảo vệ và phát triển sự sống thiêng liêng.

Một sự sống như thế với tính cách đem lại hạnh phúc toàn diện cho con người. Ðó là một sự sống lý tưởng. Một sự sống như thế, tất nhiên là rất muốn.

Nhưng ở đây, vấn đề đúng đắn phải đặt ra không phải là Chúa Thánh Thần có muốn ban sự sống đó cho ta không? Mà vấn đề chính là ta có biết tiếp nhận sự sống Ngài muốn ban cho ta không?

Chúa Thánh Thần muốn ban sự sống cho ta bằng nhiều cách. Các bài Thánh Kinh lễ hôm nay giới thiệu với ta bốn con đường ta có thể tiếp nhận ơn Chúa Thánh Thần.

Trước hết, bài đáp ca gợi ý cho ta về con đường thứ nhất. Ðó là các công trình thụ tạo.

Thực vậy, những công trình như công trình khoa học, văn hóa, kỹ thuật vv... nhất là quá trình lịch sử dân tộc là những kho tàng tích lũy trí tuệ và nhân đức, có khả năng giúp ta nên con người tốt về nhiều mặt. Nếu biết khám phá ta sẽ thấy những công trình đó là một nguồn ơn Chúa Thánh Thần rất quý giá.

Liền với bài đáp ca là bài Thánh Thư, trong đó thánh Phaolô gợi ý cho ta thấy con đường thứ hai, đó là các thành phần xã hội. Thực vậy, các tầng lớp nhân dân, dù ở những chức vụ khác nhau, dù làm những công việc khác nhau, dù thuộc những khuynh hướng khác nhau, hoặc tập thể, hoặc cá nhân, đều là những bài học và là những nguồn xây dựng cuộc sống. Nếu biết cởi mở, ta sẽ thấy xã hội là một nguồn ơn Chúa Thánh Thần rất phong phú, rất dồi dào.

Sau đó, bài Phúc Âm gợi ý cho ta thấy con đường thứ ba, đó là Hội Thánh. Thực vậy, những kẻ được Chúa sai đi dùng lời Chúa và bí tích ban ơn thánh cho ta. Nếu biết tiếp nhận, ta sẽ thấy Hội Thánh là một nguồn ơn Chúa Thánh Thần đem lại cho ta muôn vàn ơn cần thiết cho phần rỗi.

Sau cùng, bài Tông Ðồ Công Vụ gợi ý cho ta thấy con đường thứ tư. Ðó là Chúa Thánh Thần trực tiếp đến với con người, không qua trung gian nào cả. Ðó là trường hợp các tông đồ ngày lễ Ngũ Tuần, mà ta kỷ niệm hôm nay. Sự Chúa Thánh Thần đến trực tiếp như thế đã làm nên bao đổi mới, khởi đầu cho muôn vàn triệu cuộc sống thiêng liêng, dẫn tới hạnh phúc trường sinh vô cùng.

Nếu tự xem xét lại đời mình, ta thấy qua bốn con đường trên đây, mỗi người Công Giáo chúng ta, thực sự có nhận được ơn Chúa Thánh Thần. Kẻ nhận được nhiều, kẻ nhận được ít. Kẻ được ơn này, kẻ được ơn khác. Thí dụ: Kẻ thì được ơn thánh thiện, ơn khôn ngoan, ơn thông minh. Kẻ thì được ơn khiêm nhường, ơn nhìn xa thấy rộng, ơn bén nhạy thức thời, ơn yêu thương phục vụ. Tất cả những ơn đó đều làm nên sự sống thiêng liêng, hoặc giúp ích riêng cho bản thân, hoặc giúp ích chung cho Hội Thánh và tổ quốc.

Ta có ơn Chúa Thánh Thần, đó là điều rất tốt. Nhưng điều Chúa muốn hơn thế nữa: Ðó là ta hãy có chính Chúa Thánh Thần trong lòng ta.

Tôi không biết ai là người có Chúa Thánh Thần. Tôi chỉ biết rằng: Theo sách Tông Ðồ Công Vụ kể lại rằng mà ta mới nghe đầu lễ, thì khi Chúa Thánh Thần ngự vào tâm hồn các tông đồ, lập tức có hai hậu quả thấy ngay trước mắt: Một là các tông đồ đi ra gặp đồng bào mình với thái độ cởi mở, tin tưởng, chia sẻ và hy vọng, khác với thái độ khép kín nghi kỵ và thất vọng trước đó. Hai là các tông đồ nói, mà mọi người đều hiểu được, khác với tình trạng trước đó, các Ngài nói mà rất nhiều người không hiểu.

Hôm nay, tôi cầu xin Chúa Thánh Thần ngự xuống lòng ta với ơn như thế, để ta biết xây dựng liên hệ với người chung quanh bằng sự khiêm nhường kính trọng, bằng tình đoàn kết chân thành, bằng sự tuân giữ luật pháp, bằng sự chia sẻ thăng tiến, để ta biết nói với nhau bằng ngôn ngữ mọi người dễ hiểu. Thí dụ như tình người, tế nhị và phục vụ theo thánh ý Chúa.

Thiết tưởng, đó là lời cầu thiết thực, gợi ý cho ta tình cảm và suy nghĩ tốt đời, đẹp đạo. Lạy Chúa Thánh Thần, xin ngự xuống trong lòng con. Amen.

Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, Long Xuyên ngày 10/6/1984