Đức Cha Gioan, Long Xuyên

Chuyển sang


:::Trang GPLongXuyên


:::Trang GHHV


 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 1 - 1981
 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 1 - 1982
 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 1 - 1983
 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 1 - 1984
 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 1 - 1985
 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 1 - 1986
 

Hội Thánh Thời Ðức Mẹ Lên Trời

Anh chị em thân mến,

Ðức Mẹ lên trời năm nào thì không ai dám chắc. Chỉ chắc là sau khi Chúa Giêsu lên trời, và sau khi Ðức Chúa Thánh Thần hiện xuống, thì Ðức Mẹ còn sống bên thánh Gioan nhiều năm.

Khi Ðức Mẹ được Chúa đem về trời, thì tình hình Hội Thánh lúc đó rất đơn nghèo, nhưng cũng rất dồi dào sức sống.

Hội Thánh lúc đó phải nhận là rất đơn nghèo. Rất đơn nghèo về mặt nhân sự, bởi vì lúc đó số Giám Mục, Linh Mục rất ít, giáo dân lại rất phức tạp. Hội Thánh lúc đó lại rất đơn nghèo về mặt tổ chức, bởi vì lúc đó chưa có giáo luật, chưa có qui định về phụng vụ, chưa có hội đoàn, chưa có phong trào, chưa có tu hội, liên hệ giữa cộng đoàn này với cộng đoàn khác rất giới hạn. Hơn nữa, Hội Thánh lúc đó cũng rất đơn nghèo về các phương tiện sinh hoạt, bởi vì lúc đó rất thiếu nhà thờ, rất thiếu sách vở, rất thiếu của cải, nhất là thiếu tự do.

Về nhiều mặt, Hội Thánh lúc đó thực là quá đơn nghèo. Nhưng về phương diện đức tin, Hội Thánh lúc đó lại rất dồi dào sức sống. Theo sách Tông Ðồ Công Vụ thì lòng tin mến của người có đạo lúc đó rất trong sáng và sâu sắc. Lòng đạo của họ giống như một cái đèn pha bịt kín cả ba mặt, tập trung ánh sáng dọi vào một trọng điểm, nên càng làm cho trọng điểm đó rực sáng khác thường. Giáo lý và lòng đạo của họ không tản mác vào các việc phụ thuộc nhưng tập trung vào Chúa Giêsu Kitô, là Thiên Chúa làm người, Ðấng cứu chuộc nhân loại.

Lòng đạo của họ tập trung vào Chúa Kitô, và lòng đạo tập trung đó được nhận thấy qua những nhiệt tình sau đây:

1/- Họ nhiệt tình với giáo huấn của các tông đồ là những môn đệ của Chúa Kitô, và là nhân chứng về Chúa Kitô.

2/- Họ nhiệt tình với các việc thực hành đức yêu thương bác ái là giới răn mới, giới răn quan trọng bậc nhất do Chúa Kitô đã truyền.

3/- Họ nhiệt tình với bí tích Thánh Thể là giao ước mới, và cũng là lương thực Chúa Kitô đã để lại.

4/- Họ nhiệt tình với việc cầu nguyện là việc Chúa Kitô đã làm thường xuyên, và đã khuyên làm.

5/- Sau cùng, họ nhiệt tình với Chúa Thánh Linh, là Ðấng mà Chúa Kitô đã hứa sẽ được Chúa Cha sai đến, để phù trợ Hội Thánh mọi ngày cho đến tận thế.

Tất cả những nhiệt tình đó, là những đời sống chuyển ơn Chúa đến lòng họ, thêm sức cho họ, để lòng đạo của họ trở nên vững mạnh.

Lòng đạo của họ vững mạnh sáng suốt đến nỗi họ chịu sống khổ chết khổ vì Chúa, chứ thà không phản bội. Lòng đạo của họ phấn khởi và tin tưởng đến nỗi hồi đó, điều làm cho một người có đạo lấy làm hân hoan hãnh diện, không phải là thấy mình được một cuộc sống đạo dễ dãi cưng chiều, nhưng là thấy mình được chịu sỉ nhục, tù đày, bị hành hạ vì danh Chúa. Lòng đạo của họ quảng đại đến nỗi, mỗi người đều tự nguyện để của riêng mình làm của chung, sống với nhau như một gia đình chan hòa tình thương thắm thiết.

Anh chị em thân mến,

Tình hình Hội Thánh khi Ðức Mẹ lên trời có thể tóm tắt là thế. Một Hội Thánh rất đơn nghèo, nhưng đồng thời cũng rất sinh động. Một Hội Thánh nhẹ về hình thức, nặng về thực chất. Một Hội Thánh khiêm tốn, và đồng thời rất dồi dào sức sống.

Những nét trên đây, về tình hình Hội Thánh khi Ðức Mẹ lên trời sẽ giúp cho chúng ta nhận ra hướng đi của Hội Thánh tại địa phương ta hiện nay. Ðiều quan trọng ta cần để ý, là mỗi người chúng ta hãy cố gắng thực hiện hướng đi đó nơi chính bản thân mình. Thí dụ về nhiệt tình cầu nguyện, thì không phải cứ đợi tới nhà thờ mới cầu nguyện, rồi tới nhà thờ lại đợi xướng kinh mới nói với Chúa. Nhưng hãy tập quen cầu nguyện bất cứ ở đâu, bất cứ lúc nào. Chẳng hạn đang khi đi đường, đang khi làm việc, thỉnh thoảng âm thầm nói với Chúa: Lạy Chúa con tin mến Chúa hết lòng, là Ðấng cứu độ con. Như thế cũng là cầu nguyện, vắn tắt, âm thầm, dễ dàng và rất đẹp lòng Chúa. Thí dụ về bác ái, thì không cần đợi có kẻ ăn xin mới nhớ tới bác ái, nhưng hãy thực hiện ngay trong gia đình, xóm ngõ, bằng những việc thông thường, chẳng hạn lễ phép, nhịn nhục, tha thứ, giúp đỡ, chân thành, nhân ái vv...

Lạy Mẹ Maria, Mẹ lên trời, là bổn mạng của họ đạo chúng con. Chúng con hôm nay mừng lễ Mẹ Lên Trời cùng với lễ Thêm Sức. Xin Mẹ thương giúp chúng con biết theo gương Mẹ đi lên trời, bằng những bước âm thầm khiêm tốn, hiệp thông khắng khít với Chúa Kitô và trong sức mạnh sinh động của Chúa Thánh Thần. Amen.

Lễ Thêm Sức, Chợ Mới ngày 21/8/1983