Đức Cha Gioan, Long Xuyên

Chuyển sang


:::Trang GPLongXuyên


:::Trang GHHV


 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 1 - 1981
 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 1 - 1982
 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 1 - 1983
 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 1 - 1984
 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 1 - 1985
 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 1 - 1986
 

Tin Chúa Là Ðấng Thưởng Phạt

Sáng nay, cũng như mọi ngày, chúng ta đọc kinh Tin, Cậy, Mến. Kinh Tin khởi đầu bằng câu này: “Lạy Chúa con, con tin thật có một Ðức Chúa Trời, là Ðấng thưởng phạt vô cùng...”. Có một Ðức Chúa Trời là Ðấng thưởng phạt vô cùng: Ðó là những lời đơn sơ, nhưng đó là một chân lý đức tin rất quan trọng. Hôm nay tôi muốn nhắc qua chân lý đó.

Như anh chị em đã biết, một trong những điều Chúa Giêsu đã nói đi nói lại với các môn đệ, đó là: Ðời mỗi người đều sẽ có kết thúc sau cùng. Sau cùng, chính Chúa sẽ xét xử thưởng phạt mỗi người về tất cả cuộc đời của họ. Xét xử về mọi việc đã làm, xét xử về mọi lời đã nói, xét xử về mọi tư tưởng tâm tình và mọi thiếu sót. Ai tốt thì được thưởng, ai xấu sẽ bị phạt. Thưởng là được lãnh phúc Thiên Ðàng đời đời. Phạt là phải trầm luân Hỏa Ngục muôn kiếp, hoặc phải đền tội trong Luyện Ngục một thời gian.

Chúa Giêsu dạy ta chân lý đó trong các dụ ngôn. Thí dụ, trong dụ ngôn Chúa ví trần gian như thửa ruộng, có lúa tốt và cũng có cỏ xấu. Ðến mùa gặt lúa tốt sẽ được đưa vào kho lẫm, cỏ xấu sẽ bị quăng vào lửa. Nghĩa là thế gian rồi sẽ bị phán xét. Kẻ lành sẽ được thưởng, kẻ xấu sẽ bị phạt.

Rồi trong dụ ngôn Chúa ví trần gian như cảnh chênh lệch giàu nghèo. Người phú hộ nọ ăn sướng, mặc sang, nhàn hạ hưởng thụ. Người hành khất tên Lazarô rách rưới, ghẻ lở, lầm than khốn khổ, cực chẳng đã phải đến cổng nhà người phú hộ xin ăn. Nhưng bị người phú hộ khinh khi hất hủi. Ðến lúc cả hai người cùng chết. Chúa đưa người ăn xin lên Thiên Ðàng, và đuổi người phú hộ xuống Hỏa Ngục.

Rồi trong dụ ngôn Chúa ví trần gian như một tập thể sản xuất. Có người dùng số vốn đã nhận để tăng gia, thu hoạch hiệu quả tốt, được gấp trăm, gấp 50 lần số vốn đầu tư. Nhưng có người lười biếng, nhận bao nhiêu, nạp lại bấy nhiêu. Ðến ngày kiểm nhận, người trước được thưởng, người sau bị phạt.

Rồi trong dụ ngôn Chúa ví trần gian như cảnh hai người cầu nguyện ở nhà thờ. Người đứng trước bàn thờ thì vênh váo, tự phụ, tự đắc, khoe mình đạo đức, khinh người đang đứng ở cuối nhà thờ. Còn người đứng ở cuối nhà thờ, thì nhận mình tội lỗi bất xứng, đấm ngực ăn năn. Chúa nhìn thấu suốt lòng cả hai người, nên xua đuổi người kiêu căng. Còn người khiêm tốn tự hạ thì được Chúa chấp nhận.

Với những dụ ngôn trên đây, và vô số lời dạy khác, Chúa muốn ta nhớ rằng: Chúa là Ðấng thưởng phạt vô cùng. Vô cùng sáng suốt, vô cùng công minh. Vô cùng cũng là cái thời gian vô tận ở đời sau. Vô cùng cũng là tính cách hữu hiệu của thưởng phạt. Không thể nào tránh được.

Chân lý trên đây quan trọng lắm. Ta đừng quên dạy con em ta chân lý đó. Kinh nghiệm cho thấy, ai sống chân thành, sâu sắc chân lý đó, sẽ cố gắng xa tránh tội lỗi, và nổ lực ăn ở ngay lành. Ta dạy con em ta đơn sơ thôi. Thí dụ, ta năng nhắc nhở con em ta rằng: Con nhớ là Chúa nhìn thấy suốt đời con, tận đáy lòng con. Nếu con thảo kính cha mẹ, biết trọng trên nhường dưới, biết thương yêu đồng bào, tôn trọng an ninh trật tự xã hội, thì Chúa sẽ thương con, sẽ thương con sau này. Trái lại, nếu con bất hiếu, ngỗ nghịch, gian dối, lười biếng, phản dân hại nước, thì con sẽ bị Chúa phạt. Con có thể che dấu tội con trước mặt người khác, nhưng trước mặt Chúa, sẽ chẳng có gì che dấu được. Nếu con không được thưởng hay bị phạt ở đời này, thì chắc chắn là ở đời sau. Những lời như thế đơn sơ lắm, nhưng có sức huấn luyện lương tâm con em chúng ta. Ðã hẳn con người như thế rồi cũng vẫn còn có thể phạm tội. Nhưng niềm kính sợ Thiên Chúa thưởng phạt, cũng vẫn là sức thiêng kêu gọi họ sửa mình, vẫn là ánh sáng soi cho họ thấy đời họ là một chuyến đi đầy ý nghĩa.

Anh chị em thân mến,

Tin Thiên Chúa, có nghĩa là gặp gỡ Chúa, là sống với Chúa. Ðể niềm tin trở thành một sự gặp gỡ, một cuộc sống thực sự, chúng ta cần phải nhờ ơn Chúa. Trong lễ hôm nay, chúng ta cầu nguyện ơn đó cho con em chúng ta, và cho chính chúng ta.

Lạy Chúa Thánh Thần, xin ban ơn cho chúng con được một đức tin trong sáng. Xin cho chúng con, khi tin Chúa thì gặp được Chúa, và sống với Chúa, để nhờ đó, chúng con biết ăn ở theo lương tâm ngay chính, quảng đại theo thánh ý Chúa, góp phần xây dựng bảo vệ, và không ngừng góp phần phát triển hạnh phúc của đồng bào chúng con. Amen.

Lễ Thêm Sức, Ba Bần ngày 12/8/1984