Đức Cha Gioan, Long Xuyên

Chuyển sang


:::Trang GPLongXuyên


:::Trang GHHV


 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 1 - 1981
 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 1 - 1982
 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 1 - 1983
 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 1 - 1984
 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 1 - 1985
 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 1 - 1986
 

Vài Nét Lớn Về Hình Ảnh Hội Thánh
Tại Một Ðịa Phương

Không biết anh chị em có để ý điều này không, đó là một số bí tích thường phải do chính Giám Mục làm, và số tham dự phụng vụ bí tích đó phải có tính cách đại diện cho cộng đoàn dân Chúa.

Ðiều này, có nhiều ý nghĩa. Hôm nay tôi nhắc đến một ý nghĩa này mà thôi. Ðó là lễ nghi các bí tích đó muốn nhắc cho người có đạo thấy một cách cụ thể hình ảnh sống động của Hội Thánh địa phương, mà mình phải gắn bó.

Ta đang thấy đây: Chúng ta đang làm một thánh lễ. Nhưng có phần thì tất cả mọi người cùng làm, có phần chỉ một người giáo dân làm, có phần chỉ linh mục làm, có phần chỉ Giám Mục làm.

Tuy các việc đó khác nhau, nhưng đều ăn khớp với nhau, cùng bổ túc cho nhau. Tuy chúng ta là nhiều người, mang tên khác nhau, chỗ đứng khác nhau, làm việc khác nhau, nhưng chúng ta đang thể hiện một sự sống chung. Cùng sống một đức tin, cùng sống một đức cậy, cùng sống một đức mến. Một sự sống chung có trật tự, có hài hòa, có hiệp nhất.

Ngoài chúng ta đang nhìn thấy nhau đây, thì trong thánh lễ này còn ai nữa không. Thưa còn. Còn một vị rất quan trọng, đặc biệt quan trọng. Nếu thiếu vị đó, thì thánh lễ trở nên trống rỗng. Vị đó là ai. Thưa là chính Chúa. Ta không nhìn thấy Người. Nhưng thật sự Người có mặt ở đây. Chúa ngự trong nhà chầu. Chúa đang ở giữa chúng ta. Chính Chúa mới làm nên sự sống thiêng liêng cho thánh lễ. Chính Chúa mới là sự sống thiêng liêng sẽ còn lại nơi mỗi tâm hồn ta, sau khi thánh lễ kết thúc.

Hôm rồi, tôi hỏi một em nhỏ đi lễ: Con có đạo thì con có cần Chúa và mến Chúa không?. Nó thưa có. Tôi lại hỏi: Con có đạo thì con có cần mấy cha và mến mấy cha nhà thờ con đây không?. Nó thưa có. Tôi hỏi thêm: Con có đạo thì con có cần Ðức Cha và mến Ðức Cha không?. Nó thưa có. Tôi hỏi tại sao, thì nó đưa ra những lý do thật đơn giản. Nhưng rõ ràng là nó nhận thấy nó cần Chúa, cần linh mục, cần Giám Mục.

Ít là phải như thế. Sống trong Hội Thánh thì phải biết gia đình tôn giáo của mình là những ai, phải biết gắn bó vào đó, phải biết nương tựa vào đó. Mến yêu gìn giữ gia đình tôn giáo của mình cũng chính là mến yêu và gìn giữ lợi ích của chính mình.

Anh chị em thân mến,

Linh mục, Giám Mục có thể thiếu đi, nhưng Chúa không bao giờ thiếu. Tuy nhiên, nếu tại lỗi của mình mà phải thiếu linh mục, Giám Mục, thì đó không phải là con đường để gặp được Chúa.

Lạy Ðức Mẹ Maria, Mẹ đã lên trời, nhưng Mẹ vẫn nhìn thấy chúng con. Mẹ là Mẹ Hội Thánh. Xin Mẹ luôn phù trợ Hội Thánh tại họ đạo chúng con. Xin Mẹ thương che chở Hội Thánh tại địa phận chúng con.

Lễ Thêm Sức, Long Xuyên ngày 14/8/1983