Đức Cha Gioan, Long Xuyên

Chuyển sang


:::Trang GPLongXuyên


:::Trang GHHV


 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 1 - 1981
 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 1 - 1982
 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 1 - 1983
 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 1 - 1984
 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 1 - 1985
 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 1 - 1986
 

Ði Lên

Lời đầu tiên tôi muốn nói là tâm tình hoan hỉ của tôi đối với các vị lãnh đạo ấp, xã, huyện, tỉnh, đã chấp thuận cho có cuộc lễ này. Cuộc lễ này nói lên tinh thần đoàn kết giữa đời và đạo. Nó cũng cho thấy sự tự do tín ngưỡng trong khuôn khổ hợp lý hợp tình, khi được mọi người liên hệ cùng ý thức, cảm thông, có thể gây những tác động tốt trong cả hai phạm vi đời, đạo. Tôi nhiệt liệt cảm ơn tất cả những ai, đã góp phần vào việc tổ chức lễ hôm nay. Xin Chúa trả công bội hậu cho từng người.

Ông đại diện họ đạo đã ngỏ lời với tôi. Qua những lời đó, và nhất là qua sự hiện diện đông đảo chăm chú của anh chị em lúc này, tôi hiểu được tâm trạng anh chị em. Tôi hiểu những gì anh chị em vui mừng, những gì anh chị em băn khoăn, những gì anh chị em hy vọng. Tôi tin anh chị em cũng hiểu tôi. Chúng ta hiểu nhau, bởi vì chúng ta không phải là người xa lạ, nhưng là những người cùng một gia đình.

Quả thực, giáo phận là một gia đình Hội Thánh. Gia đình thì có nhiều thành phần, liên kết với nhau trong tình thương và trong trật tự. Trong gia đình, có việc thì con cái làm được. Nhưng có việc chính người cha, người mẹ mới giải quyết được. Trong xã hội cũng thế, có việc ấp, xã giải quyết được, nhưng cũng có việc chỉ có huyện, tỉnh, hay trung ương mới có thẩm quyền. Trong con người cũng thế, có việc chân tay làm được, nhưng cũng có việc chỉ có đầu mới làm được. Tương tự cũng thế, Hội Thánh là một gia đình, là một xã hội, là một thân thể có trật tự, có liên đới.

Trật tự và liên đới là con đường phát huy tình thương, là con đường phát huy tinh thần tập thể, là con đường phát huy tinh thần đoàn kết, là con đường phát huy tinh thần tiến bộ. Tóm lại, trật tự và liên đới hợp lý hợp tình, chính là điểm quan trọng của tinh thần Giáo Hội.

Với tinh thần Giáo Hội, nhân dịp này, tôi kêu gọi anh chị em hãy cố gắng đi lên. Hãy đưa bản thân mình đi lên, hãy đưa gia đình mình đi lên, hãy đưa họ đạo ta đi lên, hãy đưa địa phương ta đi lên.

Ði lên từng bước, để cuộc sống vật chất và tinh thần mỗi ngày mỗi thoải mái hơn. Ði lên từng bước, để cuộc sống văn hoá mỗi ngày mỗi cao hơn. Ði lên từng bước, để cuộc sống đức hạnh mỗi ngày mỗi trong sáng hơn. Ði lên từng bước, để cuộc sống liên hệ với nhau mỗi ngày mỗi có tình người hơn, mỗi ngày mỗi có yêu thương đoàn kết hơn. Ði lên từng bước, để cuộc sống kết hợp với Chúa mỗi ngày mỗi thắm thiết hơn. Ði lên từng bước, để tất cả cuộc sống của ta hàng ngày càng gắn bó với dân tộc càng nhiệt tình với Tổ Quốc hơn.

Trước mắt, chúng ta chỉ có một hướng đi nên chọn và phải chọn, đó là đi lên như tôi vừa diễn tả. Trên đường đi lên chắc là có khó khăn. Ðiều đó không thể tránh được. Nhưng nếu ta có một tinh thần Giáo Hội đúng đắn, chúng ta sẽ biết dùng nhẫn naị, bác ái và khôn ngoan Chúa Thánh Thần để lợi dụng mọi sự xảy ra cho mục đích làm tốt đời đẹp đạo.

Tôi cầu nguyện cho anh chị em được vững bước đi lên. Xin anh chị em cũng cầu nguyện cho tôi như vậy. Một lần nữa, xin cám ơn anh chị em.

Phát biểu đáp từ đầu lễ, Thạnh An chiều 16/10/1982