Đức Cha Gioan, Long Xuyên

Chuyển sang


:::Trang GPLongXuyên


:::Trang GHHV


 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 1 - 1981
 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 1 - 1982
 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 1 - 1983
 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 1 - 1984
 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 1 - 1985
 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 1 - 1986
 

“... Cầu Cho Chúng Con Là Kẻ Có Tội”

Tháng 10 quen gọi là tháng Mân Côi. Tháng Mân Côi là tháng Ðức Mẹ. Nhưng cũng có thể gọi là tháng kẻ có tội. Bởi vì trong tháng 10 này, Hội Thánh muốn kinh Mân Côi được đọc kính Ðức Mẹ nhiều hơn và sốt sắng hơn. Mà kinh Mân Côi càng được đọc nhiều, thì Ðức Mẹ càng được nghe con cái nói: “Chúng con là kẻ có tội”. “Thánh Maria Ðức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội...”. Lời kinh đó ta nhắc đi nhắc lại 10 lần trong một ngắm, và 50 lần trong một chuỗi. Rất nhiều lần trong một ngày.

Thánh Maria Ðức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội”. Ðó là lời kinh đơn sơ phó thác. Tôi khuyên anh chị em năng đọc. Nếu năng đọc lời kinh đó với tất cả tâm hồn đơn sơ phó thác, ta sẽ cảm thấy dần dần có một cái gì lạ lắm xảy ra trong tâm hồn ta. Ðức Mẹ âm thầm đến trong ta. Người mở rộng đức tin của ta ra, để ta nhìn thấy thân phận tội lỗi của ta đang đi về kiếp sau đời đời, với những gì có thể đợi ta ở kiếp đó. Ðức Mẹ mở rộng đức cậy của ta ra, để ta bám chắc vào tình thương Ðức Mẹ, cho ta bớt lo sợ, cho ta bớt cô đơn, cho ta bớt khổ sở. Ðức Mẹ mở rộng đức mến của ta ra, để ta thành thực chọn Chúa một cách dứt khoát tuyệt đối, và để ta dễ sống an hòa hơn với người chung quanh.

Thánh Maria Ðức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội...”. Hãy đọc kinh đó với thân phận tội lỗi, nhưng một cách đơn sơ phó thác. Nghĩa là ta đừng quá nhìn vào mình, mà hãy nhìn Ðức Mẹ nhiều hơn. Nhìn Ðức Mẹ là nhìn thế nào. Thưa nhìn Ðức Mẹ là nhìn Ðức Mẹ. Thế thôi. Ðiều cần nhất trong một cái nhìn là phải nhìn, phải nhìn thiệt. Nhìn Ðức Mẹ với con mắt tự nhiên và với đức tin. Hãy nhìn Ðức Mẹ và hãy nói với Ðức Mẹ: “Cầu cho chúng con là kẻ có tội”. Rồi dần dần ta sẽ gặp được cái nhìn của Ðức Mẹ. Ðức Mẹ nhìn ta, và đó là khởi sự mọi biến đổi trong ta. Cái nhìn của Ðức Mẹ sẽ cho ta thấy Ðức Mẹ là thế nào. Ta sẽ thấy Ðức Mẹ khác xa bội phần những gì tốt đẹp nhất người ta viết về Ðức Mẹ trong sách vở. Cái nhìn của Ðức Mẹ sẽ cho ta thấy rõ hơn thân phận tội lỗi của ta. Ðức Mẹ nhìn ta. Cái nhìn đó cũng giống như cái nhìn của Chúa Giêsu xưa đã làm cho thánh Phêrô suốt đời ăn năn khóc lóc. Thấy được cái nhìn của Ðức Mẹ rồi, ta mới thấy thương kẻ có tội, để rồi ta càng hiểu: Trở về với Chúa chính là trở về đức bác ái.

Cái dở của ta là ít nhìn Ðức Mẹ quá. Nhất là khi ta đã lỡ phạm tội và khi ta gặp đắng cay u buồn.

Thánh Maria Ðức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội...”. Hãy đọc lời kinh đó và hãy nhìn Ðức Mẹ với tâm tình đơn sơ phó thác. Càng cầu nguyện như thế, ta sẽ càng có kinh nghiệm sống động về lời Chúa Giêsu: “Không phải kẻ khỏe mạnh cần đến thầy thuốc, mà là kẻ bệnh tật”. Và khi thầy thuốc đó lại chính là Ðức Mẹ, người Mẹ trên mọi người mẹ, với một trái tim đầy quyền năng và nhân ái, thì phúc cho người bệnh biết bao. Hạnh phúc đó rất êm đềm sâu lắng thanh cao. Không có gì trên trần gian sánh được. Không có gì trên trần gian thay thế được. Nhiều lần tôi đọc lời kinh: “Thánh Maria Ðức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội”, tôi nghe như Ðức Mẹ nói với tôi lời Chúa Giêsu xưa: “Ðây là Mẹ con”. Không thể nào diễn tả được hạnh phúc lúc đó. Tôi cầu chúc anh chị em. Tôi cầu chúc riêng cho những người chịu bí tích Thêm Sức và Rước Lễ hôm nay. Và ta cầu nguyện cho nhau được hạnh phúc đó, khi này và nhất là trong giờ lâm tử. Amen.

Lễ Thêm Sức & Rửa tội, Long Xuyên ngày 02/10/1983