Đức Cha Gioan, Long Xuyên

Chuyển sang


:::Trang GPLongXuyên


:::Trang GHHV NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 2 - 1992
 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 2 - 1993
 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 2 - 1994
 

Hoa Nở Từ Những Thất Bại

Ðọc truyện Chúa Giêsu chữa người bệnh cùi trong Phúc Âm hôm nay (Mc 1,40-45), tôi có cảm tưởng là Chúa Giêsu đã có thành công và đã có thất bại. Ngài thành công ở chỗ Ngài làm cho người cùi được khỏi bệnh. Nhưng xem ra Ngài thất bại ở chỗ Ngài không chữa được cái tính hay nói của người cùi đó đã không hoàn toàn tuân thủ lời Ngài.

Thực vậy, Chúa truyền dạy anh một cách nghiêm nghị là anh không được nói ra với bất cứ ai sự Ngài đã chữa bệnh cho anh. Thế nhưng, anh đã không tuân giữ lời truyền dạy ấy. Anh đã tiết lộ. Anh đã nói ra.

Có thể cho đó là một thất bại của Chúa Kitô. Và trước tiên là một thất bại của chính anh cùi đã khỏi bệnh. Nhưng khi nhìn kỹ lại những gì đã xảy ra sau đó, tôi thấy rằng: Chính từ thất bại ấy đã mọc lên bao sự lạ lùng. Bao người đã truyền miệng nhau tin mừng về Ðức Kitô. Bao trái tim đã chia sẻ sang nhau cảm tình ái mộ hướng về Ðức Kitô. Bao bàn tay đã dắt nhau đi đến với Ðức Kitô. Bao bước chân đã dồn dập đi tìm Ðức Kitô. Như thể đó là cả một mùa Xuân Kitô. Hoa nở trên bao môi miệng. Hoa nở trong bao trái tim. Hoa nở trên bao bàn tay. Hoa nở trên bao vết chân.

Từ câu chuyện thất bại hôm nay của người cùi, tôi nghĩ đến thất bại của các môn đệ Chúa. Thất bại của họ là họ có những yếu đuối, họ muốn vượt qua, mà không vượt qua được. Thất bại của họ là họ có những vụng về, họ đâu có lựa chọn, nhưng vẫn xảy ra. Thất bại của họ là họ có những tính tình không tốt, họ muốn sửa lại, mà cứ mãi tồn tại. Ðó là những thất bại. Họ đâu có vui gì với những thất bại ấy.

Thế nhưng, từ những thất bại đó, Chúa Kitô đã cho mọc lên vô số những bông hoa thơm đẹp: Hoa khiêm nhường, hoa cậy trông vào Chúa, hoa hiến tế, hoa liên đới với thân phận những người yếu đuối. Những bông hoa như thế mọc lên từ những thất bại, đã là những chứng từ thơm tho về tình yêu thương xót Chúa, Ðấng đã phán rằng: “Ta không đến để kêu gọi người công chính, nhưng Ta đến để kêu gọi những người tội lỗi... Người khoẻ mạnh không cần đến thầy thuốc, nhưng là những kẻ đau yếu” (Mc 2,16-17).

Anh chị em thân mến,

Trên cung thánh này đang có hai giám mục và 156 linh mục. Nhìn vào mình, chúng tôi không nghĩ rằng chúng tôi là những người khoẻ mạnh về phần thiêng liêng. Trái lại, chúng tôi nhận rằng, chúng tôi có những yếu đuối, lỗi lầm, vụng về. Ðó là những thất bại của chúng tôi. Nhưng chúng tôi cũng thấy rất rõ điều này là: Chúng tôi, những “Chiếc bình giòn mỏng”, đã luôn được Chúa yêu thương, đã luôn được Hội Thánh che chở, đã luôn được anh chị em đỡ nâng, nhờ đó Chúa đã cho nở sinh ra bao bông trái thiêng liêng từ những thành công cũng như từ những thất bại. Ngài là Ðấng Cứu Chuộc. Ngài là Ðấng Sáng Tạo.

Khi nhìn thấy cả một cánh đồng hoa thiêng này, tôi hết lòng cảm tạ ơn Chúa và thêm lòng tin cậy vào lòng thương xót Chúa. Xin anh chị em cùng chúng tôi ca tụng Chúa, vì Chúa là Ðấng Nhân Lành, Khoan Dung. Ngài là Ðường, là Sự Thật và là Sự Sống của chúng ta. Ngài là Ðấng vượt qua mọi thử thách. Ngài là Ðấng đã sống lại từ cõi chết, chúng ta hết lòng phó thác nơi Ngài.

Lễ Ðồng Tế dịp Cấm Phòng năm, ngày 14/01/1993