Đức Cha Gioan, Long Xuyên

Chuyển sang


:::Trang GPLongXuyên


:::Trang GHHV NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 2 - 1992
 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 2 - 1993
 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 2 - 1994
 

Ðổi Mới Tâm Hồn

Mc 8,13-31

Ðêm vừa qua, tôi dậy thật sớm để chuẩn bị làm lễ Thêm Sức hôm nay. Tôi chuẩn bị bằng cách đọc bài Phúc Âm mà anh chị em vừa nghe. Tôi đọc đi đọc lại bốn 5 lần. Và sau đó, tôi nói với Ðức Kitô trước mặt tôi rằng: Lạy Chúa, bài Phúc Âm hôm nay nói về sự Chúa báo trước Chúa sẽ chịu muôn vàn cực khổ.

Thực vậy, Chúa đã chịu cay đắng nhục nhã do các vị Thượng Tế chối từ, kết án. Chúa đã chịu cô đơn, tủi buồn do các đầy tớ ruồng bỏ. Chúa đã chịu đau đớn do bị đánh đòn, hành hạ, đóng đinh trên thập giá. Nhưng Chúa đã chịu tất cả những đau đớn ấy để gánh tội cho nhân loại, để đền tội cho nhân loại, để xoá tội cho nhân loại. Trong nhân loại, có con đây.

Con tin rằng: Công nghiệp của Chúa lớn lao vô cùng, lớn hơn những tội lỗi chúng con. Công nghiệp của Chúa cũng như tình thương cứu độ của Chúa mạnh vô cùng, mạnh hơn tất cả sự yếu đuối chúng con. Vì thế, con xin Chúa hãy giúp cho chúng con, và giúp cho riêng con được tham dự vào sự sống lại của Chúa.

Tôi nói với Chúa một cách rất tự nhiên như vậy. Và dần dần tôi cảm thấy có một cái gì xảy đến trong tôi. Tôi cảm thấy tâm hồn mình nhẹ nhàng hơn trước, sáng sủa hơn trước, bình an hơn trước. Tôi cảm thấy tôi sẵn sàng hơn để từ bỏ mình, để vác thánh giá mình mà theo Ðức Kitô. Tôi cảm thấy có một sự gì đang chuyển biến trong tâm hồn tôi, có một cái gì đang đổi mới trong tôi, một cách nhẹ nhàng nhưng sâu sắc. Sự đổi mới này không đến với tôi từ việc đọc Kinh Thánh để mà nghiên cứu, để mà học hỏi, nhưng đến từ việc đọc Kinh Thánh để mà cầu nguyện, một việc cầu nguyện do tin vào lời Chúa, một sự cầu nguyện dựa trên lời Chúa, một sự cầu nguyện phó thác nơi Ðức Kitô, một sự cầu nguyện chính là gặp gỡ Ðức Kitô. Và trong lúc ấy, tôi hiểu thắm thía lời Chúa dạy: “Cha là cây nho, chúng con là cành”. Khi cành kết hợp với cây thì cành sẽ cảm thấy một sự sống chung, một thao thức chung, một nhiệt tình chung với thân cây.

Qua kinh nghiệm bản thân trên đây, tôi càng xác tín điều này là Ðấng có khả năng đổi mới tâm hồn chúng ta, Ðấng có khả năng làm cho người ta trở lại đàng lành, Ðấng ấy là Ðức Kitô. Ngài biến đổi con người một cách nhẹ nhàng, nhưng sâu sắc từ bên trong, do các ơn thánh của Ngài tác động. Mà muốn được như vậy, cần phải đến với Ngài, cần phải cầu nguyện với Ngài, cần phải tin vào lời Ngài, cần phải hiệp thông với công nghiệp của Ngài.

Tôi chia sẻ kinh nghiệm của tôi như vậy là để nhấn mạnh điều này với anh chị em, đó là hãy quan tâm đến sự đổi mới tâm hồn. Ðiều quan trọng mà chúng ta mong muốn hôm nay đó là muốn cho lòng mình được đổi mới, muốn cho gia đình mình được đổi mới, muốn cho thân thuộc mình được đổi mới, muốn cho họ đạo và Hội Thánh được đổi mới, đổi mới từ bên trong tâm hồn.

Lúc nãy, ca đoàn hát: “Ðổi mới mặt địa cầu”. Tôi nghĩ: Ðó chỉ là một hình ảnh, còn sự đổi mới mà chúng ta cần phải chăm chú, đó là đổi mới chính tâm hồn mình, làm cho tâm hồn của mình nên bác ái hơn, nên công bằng hơn, có tinh thần khiêm tốn hơn, biết đón nhận lời Chúa hơn, biết yêu thương mọi người như chính mình hơn. Ðổi mới tâm hồn, đó mới là điều mà chúng ta nhắm trong thánh lễ hôm nay.

Nhưng, như tôi vừa chia sẻ, Ðấng có khả năng đổi mới tâm hồn chúng ta và con em chúng ta chính là Ðức Kitô. Và Ðức Kitô chỉ làm việc ấy nếu chúng ta cộng tác với Ngài bằng sự cầu nguyện.

Nói như vậy thực dễ, nhưng nhiều khi chúng ta lại không thực hiện.

Chúng ta không thực hiện vì chúng ta quên hai điều này:

Một là chúng ta không để ý đến việc đổi mới tâm hồn. Chúng ta dự lễ như là dự một cuộc vui, như là dự một nghi thức mà không nhắm đến mục đích sau cùng là đổi mới tâm hồn.

Hai là chúng ta không cầu nguyện đủ, không cầu nguyện tha thiết, không cầu nguyện từ trong tâm hồn mình. Vì thế, Chúa không đến với ta, ta không gặp được Chúa.

Trong lễ Thêm Sức, chúng ta xin Chúa Thánh Thần đến với chúng ta để giúp cho chúng ta biết cầu nguyện và để giúp cho chúng ta gặp được Ðức Kitô.

Lúc này, nhìn thấy anh chị em đang dự thánh lễ một cách nghiêm trang sốt sắng, tôi coi đó là một thái độ chuẩn bị tốt, để đón Chúa Thánh Thần. Nếu Ngài thấy chúng ta khát mong đón Ngài, để nhờ Ngài giúp chúng ta cầu nguyện, để nhờ Ngài giúp chúng ta gặp được Ðức Kitô, để nhờ Ngài giúp chúng ta đổi mới cuộc đời ta, thì tôi tin chắc Ngài sẽ đến với chúng ta, và sẽ ở lại trong lòng ta.

Lạy Chúa Thánh Thần, xin thương đến với chúng con.

Lễ Thêm Sức, kinh F2 ngày 29/7/1993