Đức Cha Gioan, Long Xuyên

Chuyển sang


:::Trang GPLongXuyên


:::Trang GHHV NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 2 - 1992
 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 2 - 1993
 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 2 - 1994
 

Phục Vụ Trong Khiêm Tốn

Mt 23,1-12

Chúa nhật vừa qua, trong dịp lễ làm tại thành phố Hồ-Chí-Minh, tôi có đọc thấy một khẩu hiệu được treo trong nhà thờ. Khẩu hiệu đó là: “Phục vụ trong yêu thương”. Tôi hiểu đây là một khẩu hiệu vạch ra một cách sống đạo đức. Muốn sống đạo đức thì hãy phục vụ nhau trong yêu thương. Muốn sống đạo đức thì hãy hướng về con người, tiến tới con người, phục vụ họ với tâm tình yêu thương chân thành.

Rồi ngày thứ hai, tôi đi Xuân Lộc, tới một phòng khách, tôi đọc thấy một khẩu hiệu khác được ghi một cách trân trọng, khẩu hiệu đó là: “Phục vụ Chúa trong hân hoan”. Tôi cũng hiểu đây là một lý tưởng được chọn lựa. Theo lý tưởng đó, thì muốn sống đạo đức, hãy hướng về Chúa, hãy làm các việc cho Chúa trong tâm tình vui vẻ hân hoan.

Còn hôm nay, muốn có một khẩu hiệu rút ra từ bài Phúc Âm mà chúng ta vừa nghe, thì khẩu hiệu đó sẽ là: “Phục vụ trong khiêm tốn như Ðức Kitô”.

Phúc Âm cho chúng ta thấy: Ðức Kitô phục vụ con người một cách rất khiêm tốn. Ngài chứng tỏ tinh thần phục vụ ấy bằng thái độ, bằng lời nói, và bằng nhiều việc làm. Chúng ta có thể thấy ngay trước mắt gương phục vụ của Chúa Kitô dành cho chúng ta: Chúng ta hãy nhìn phép Thánh Thể. Tại đây, Ðức Kitô phục vụ chúng ta, bằng cách tự nguyện trở nên lương thực cho chúng ta ăn, và bằng một hình thức khiêm tốn, một tấm bánh nhỏ mọn, để ở trong một nhà nguyện nhỏ mọn, trong một Nhà Tạm nhỏ mọn. Ðây là một thứ hình thức phục vụ rất khiêm tốn.

Rồi trước mắt chúng ta là tượng Chúa Kitô chịu đóng đinh, là chặng đàng Thánh Giá. Ðây cũng là một gương phục vụ của Ðức Kitô dành cho chúng ta một cách khiêm tốn. Ngài tự nguyện phó mình chịu chết để chuộc tội cho loài người. Ngài từ bỏ tất cả, kể cả uy tín, danh vọng. Ngài chấp nhận chịu nhục nhã, bằng lòng chịu chết, để cứu loài người, cứu những người đã làm khổ Ngài, cứu những người đã từng hành hạ Ngài. Ðúng là phục vụ một cách rất khiêm tốn.

Khi tôi đến đây, nhìn vào họ đạo anh chị em, tôi thấy có nhu cầu phục vụ theo gương Ðức Kitô là rất lớn lao, là rất khẩn cấp: Tôi thấy họ đạo anh chị em cần phải được cứu độ, phải cứu anh chị em ra khỏi nếp sống khô khan, ra khỏi đời sống nghèo túng, ra khỏi đời sống dốt nát, ra khỏi đời sống lạc hậu.

Cần phải cứu độ và cần phải cứu độ một cách khẩn cấp. Bởi vì, tất cả bây giờ đều đang nghĩ đến vấn đề vươn lên, bước ra khỏi cảnh lầm than tinh thần, đạo đức, kinh tế, văn hóa.

Khi tôi thấy như vậy và tôi đã hỏi Ðức Kitô: Chúng con phải làm gì bây giờ đây, để tham gia vào chương trình cứu độ Chúa dành cho họ đạo Cần Xây. Và Chúa trả lời tôi, bằng cách giúp cho tôi nhìn thấy cái hướng phải phục vụ trong họ đạo chúng ta.

Hướng thứ nhất là: Phải làm mọi cách để chúng ta gặp được Ðức Kitô trong lòng chúng ta.

Gặp được Ðức Kitô, không phải là đi lễ đọc kinh, đơn thuần như bây giờ, mà là cảm nghiệm được sự Ðức Kitô đến tâm hồn chúng ta, ở lại tâm hồn chúng ta, biến đổi tâm hồn chúng ta, để chúng ta cảm thấy sự thực này: Nếu không có Chúa ở trong ta, ta không thể nào sống hạnh phúc được. Phải gặp được Ðức Kitô như vậy, đó là điều Ðức Kitô mong muốn nhất, khi nghĩ đến sự cứu độ chúng ta.

Với cái hướng này, tôi nhìn anh chị em: Ngay trong cuộc lễ bây giờ, tôi thấy một phần khá lớn chưa chuẩn bị được tâm hồn để đón Ðức Kitô, để gặp được Ðức Kitô. Thánh lễ cũng sẽ diễn tiến tốt đẹp về mặt nghi thức, về vẻ bề ngoài. Nhưng trong tâm hồn có thực sự chúng ta gặp được Ðức Kitô như là một vị khách quí, như là một người yêu, như là tất cả tài sản của chúng ta không? Bởi vì, một khi gặp được Ðức Kitô, chúng ta sẽ có một thái độ rất khác khi tham dự thánh lễ, khi chúng ta đối xử với nhau. Ðó là hướng thứ nhất: Làm sao gặp được Ðức Kitô trong lòng mình, trong đời sống mình.

Hướng thứ hai tôi thấy bây giờ là cần phải làm thế nào để chúng ta, từng cá nhân và cả tập thể họ đạo, có thể đứng lên tự mình đi được, vào xã hội hôm nay một cách hiên ngang, với một nhân bản tốt, với một văn hóa tốt, với một trình độ trí thức tốt, với một mức độ chuyên môn tốt.

Phải làm sao để chúng ta có thể ngẩng đầu lên, bước đi hiên ngang trong đời sống xã hội hôm nay, nhất là mai này. Mà muốn được như vậy, tất nhiên cũng cần phải có sự nâng đỡ của Chúa, sự trợ giúp của bao người, và có thiện chí cố gắng nổ lực của chính chúng ta.

Tôi biết là từ ít lâu nay, các cha cũng đã giúp anh chị em rất nhiều trong hai hướng đó: Hướng gặp được Ðức Kitô và hướng đứng lên để đủ khả năng tương đối đi vào cuộc sống xã hội. Kết quả tương đối là tốt. Nhưng đó chỉ là khởi đầu. Chúng ta cần phải tiếp tục, chúng ta cần phải nổ lực hơn. Chúng ta không thể thành công trong một ngày, một tháng, một năm. Cái gì cũng phải có thời gian, nhất là khi chúng ta thiếu thốn tiền bạc, thiếu thốn nhân sự, thiếu thốn hoàn cảnh thuận lợi. Chúng ta càng cần phải biết xoay xở, càng cần phải có sáng tạo, phải biết tận dụng những nguồn lực trong tầm tay mình.

Và ở đây tôi thấy: Về phương diện tìm gặp Ðức Kitô, chúng ta có thể làm được mà không cần đến tiền bạc, miễn là chúng ta có một thiện chí, khiêm tốn, năng cầu nguyện, đón nhận lời Chúa, sống lời Chúa, sống tinh thần bác ái yêu thương, thì Chúa sẽ đến với chúng ta, sẽ dạy bảo chúng ta, sẽ ở lại với chúng ta. Và dù chúng ta chưa đủ khả năng để đi vào đời sống xã hội hôm nay một cách hiên ngang, thì ít là, khi có Chúa ở trong lòng mình, chúng ta vẫn có một cái hạnh phúc sâu xa, thầm kín.

Ðó là cái điều mà tôi muốn nói với anh chị em hôm nay theo cái khẩu hiệu gương sáng của Ðức Kitô phục vụ trong khiêm tốn. Nếu chúng ta sống theo khẩu hiệu đó thì chúng ta, thế nào, cũng có một cái hạnh phúc mặc dầu tương đối, nhưng đó là một thành công lớn, và đó là một Tin Mừng lớn cho chúng ta, cho con em chúng ta.

Xin Chúa Thánh Thần ngự đến với chúng ta, giúp cho chúng ta nhận thức được cái khẩu hiệu Tin Mừng mà Ðức Kitô gởi đến cho chúng ta hôm nay “Phục vụ trong khiêm tốn như Ðức Kitô”. Amen.

Lễ Thêm Sức, Cần Xây ngày 21/8/1993