Đức Cha Gioan, Long Xuyên

Chuyển sang


:::Trang GPLongXuyên


:::Trang GHHV NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 2 - 1992
 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 2 - 1993
 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 2 - 1994
 

Như Trẻ Nhỏ

Dịp lễ kỷ niệm Chúa Giáng Sinh, chúng ta có thói quen làm nhiều việc có tính cách vui mừng, như trang trí nhà thờ, quét dọn nhà ở, mặc đẹp, ca hát, thăm viếng bạn bè. Hầu hết các việc ấy đều hợp tình hợp lý. Tuy nhiên, có một việc cần để ý hơn hết, đó là đón tiếp chính Ðức Giêsu Kitô vào tâm hồn ta.

Khi đón tiếp Ngài, ta không nên nhìn Ngài có gì, nhưng hãy nhìn Ngài là gì. Thực sự, Ngài đến tay không. Nhưng Ngài chính là Con Thiên Chúa giáng sinh làm người, để cứu độ nhân loại.

Cách cứu chuộc hôm nay của Ngài là trở nên trẻ nhỏ. Trở nên trẻ nhỏ, đó là việc đầu tiên Ngài thực hiện, như ta đang thấy. Trở nên như trẻ nhỏ, đó là sứ điệp mà Ngài sẽ tuyên bố như là căn bản của sự trở về Phúc Âm: “Nếu chúng con không trở nên như trẻ nhỏ, chúng con sẽ không được vào Nước Trời” (Mt 18,3).

Với sứ điệp này, chúng ta không có con đường nào khác để vào Nước Trời, ngoài sự phải bắt chước Ðức Kitô, mà trở nên như trẻ nhỏ.

Như trẻ nhỏ, Ðức Kitô hoàn toàn sống lệ thuộc, vâng phục thánh ý Chúa Cha trên trời.

Như trẻ nhỏ, Ðức Kitô tuyệt đối hướng tâm hồn mình về trái tim Chúa Cha giàu tình thương xót.

Như trẻ nhỏ, Ðức Kitô luôn luôn gắn bó mật thiết với Chúa Cha là Tình Yêu tác tạo.

Khi chúng ta bắt chước Ðức Kitô, mà cũng sống tinh thần trẻ nhỏ đối với Thiên Chúa, ta sẽ nhận được muôn vàn lợi ích. Những lợi ích càng sẽ tăng thêm, khi ta không những noi gương Ðức Kitô, mà còn đón chính Ngài vào tâm hồn ta, nhất là khi ta đặt nơi Ngài mọi sự, như Chúa Cha đã đặt mọi sự nơi Ngài, theo lời Kinh Thánh nói: “Mọi sự đã được Chúa Cha trao cho Chúa Con” (Lc 10,22).

Lợi ích lớn nhất, mà ta sẽ cảm nghiệm được do việc đón Ðức Kitô vào tâm hồn, và do việc đặt mọi sự nơi Ngài, là lãnh nhận được ơn bình an. Ơn bình an này rất sâu sắc, ngọt ngào, như một sự cứu độ, như một sự tha thứ, như một sự bảo đảm về hạnh phúc Nước Trời. Ơn bình an này được cảm thấy ngay trong những hoàn cảnh khó khăn nhất, cho dù đầy cô đơn, bạc bẽo, khổ đau và ngược đãi. Thiết tưởng đó là sự bình an, mà Chúa chỉ dành cho những ai trở nên bé nhỏ, như lời Ngài đã nói với Ðức Chúa Cha: “Lạy Cha là Chúa trời đất, con cảm tạ Cha, vì đã giấu mầu nhiệm Nước Trời cho những người thông thái khôn ngoan, nhưng đã mạc khải cho những kẻ bé mọn” (Lc 10,21).

Hơn bao giờ hết, chúng ta đang rất cần ơn bình an. Bình an cho Quê Hương, bình an cho Hội Thánh, bình an cho gia đình, bình an cho bản thân. Tôi tin rằng ơn bình an ấy đang được ban cho mỗi người chúng ta do Tình Yêu Thiên Chúa Cứu Ðộ. Bởi vì tất cả chúng ta đều là những người có thiện chí muốn đón nhận sứ điệp của Ngài và đón nhận chính Ngài.

Với niềm tin ấy, tôi chân thành cầu chúc anh chị em một lễ Giáng Sinh đầy ơn bình an của Ðức Giêsu Kitô, Ðấng Cứu Chuộc chúng ta. Amen.

Lễ Giáng Sinh, Long Xuyên 24/12/1992