Đức Cha Gioan, Long Xuyên

Chuyển sang


:::Trang GPLongXuyên


:::Trang GHHV NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 2 - 1992
 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 2 - 1993
 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 2 - 1994
 

Tâm Tình Cầu Nguyện

Trong những ngày giáp Tết và giờ phút Ðầu Năm Mới, tôi được thấy biết bao vẻ đẹp. Ðâu cũng thấy hoa đẹp. Ðâu cũng thấy áo quần đẹp. Ðâu cũng thấy đồ vật đẹp. Ðâu cũng thấy những thái độ đẹp.

Trước muôn vẻ đẹp, tôi đã hỏi Chúa rằng: Ngày Tết tại địa phương này, đối với Chúa, cái gì là đẹp nhất? Sau một thoáng cầu nguyện, tôi nghe Chúa trả lời: Cái được coi là đẹp nhất chính là tâm tình cầu nguyện. Và tôi hiểu tâm tình cầu nguyện mà Chúa nói đây gồm mọi thứ cầu nguyện, không loại trừ hình thức nào: Cầu nguyện tự phát hay cầu nguyện theo công thức. Cầu nguyện riêng hay cầu nguyện chung. Cầu nguyện tại gia đình hay tại nhà thờ, chùa chiền, thánh thất. Miễn là tâm tình cầu nguyện có sự chân thành. Ở đây tôi nhớ lại lời Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II đã quả quyết: “Mọi lời cầu nguyện, nếu là chân thành, đều do Chúa Thánh Thần thúc đẩy”. Ngài nói lời đó, khi đề cập đến các giá trị thiêng liêng của các người ngoài Hội Thánh Công Giáo.

Giờ đây, những giá trị thiêng liêng do tâm tình cầu nguyện nơi những người công giáo và nơi những người không công giáo đang làm nên một mùa Xuân hiệp thông trên địa phương ta. Có vô vàn hoa thiêng của mùa Xuân hiệp thông đang nở trong các trái tim. Có vô vàn ánh sáng nhiệm mầu của mùa Xuân hiệp thông đang loé lên từ các tâm hồn.

Riêng nơi anh chị em, tâm tình cầu nguyện là rất chân thành. Chân thành với nhận thức cần mở tâm hồn ra hướng về Thiên Chúa, để đón nhận tình yêu cứu độ của Ngài. Chân thành với nhận thức cần mở tâm hồn ra hướng về Tổ Quốc, Tổ Tiên, Ông Bà, Cha Mẹ và các ân nhân, để tỏ lòng hiếu thảo và biết ơn. Chân thành với nhận thức cần mở tâm hồn ra hướng về mọi người xung quanh, để chia sẻ và trao đổi tình thương phục vụ.

Trong mọi tâm tình cầu nguyện đều có đón nhận và đều có cho đi. Vì thế, cũng trong tâm tình cầu nguyện ngày đầu Xuân, mỗi gia đình anh chị em sẽ lãnh nhận một bản lời Chúa như một món quà Chúa gởi tặng. Lời Chúa là nguồn ban sự sống. Và cũng trong tâm tình cầu nguyện ngày đầu Xuân, chúng ta sẽ cho nhau những gì là cứu độ, là thăng tiến, và là bình an.

Một cách đặc biệt chúng ta nghĩ tới những người nghèo túng, cô đơn, bệnh tật. Từ mấy ngày nay, chúng tôi nhận được nhiều lời kêu cứu. Bởi vì, số gia đình không đủ gạo ăn ngày tết là rất đáng kể. Tại các vùng quê và ngay tại thị xã. Tình cảnh này báo hiệu một năm mới có nhiều khó khăn mới bên cạnh nhiều hy vọng mới.

Chính vì thế, mà tâm tình cầu nguyện càng cần thiết cho chúng ta trong năm mới này. Giờ đây tôi xin dâng lên Chúa tâm tình cầu nguyện của chúng ta. Tôi hy vọng, nhờ ơn Chúa giúp, tâm tình cầu nguyện sẽ mãi mãi là hành trang cho mỗi người chúng ta trên suốt hành trình cuộc sống nói chung, và trên suốt quãng đời Năm Mới này nói riêng, để nhờ đó, trong mọi người và trong mọi biến cố, chúng ta sẽ gặp được Chúa là Ðấng Cứu Ðộ đầy tình yêu thương xót.

Lạy Chúa, xin thương đỡ nâng con suốt cuộc đời. Lạy Mẹ Maria, Mẹ nhân lành, xin cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen.

Xuân Quý Dậu, Long Xuyên ngày 22/01/1993