Đức Cha Gioan, Long Xuyên

Chuyển sang


:::Trang GPLongXuyên


:::Trang GHHV NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 2 - 1992
 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 2 - 1993
 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 2 - 1994
 

Niềm Hy Vọng

Mt 18,15-20

Trong bài Phúc Âm hôm nay, Ðức Kitô giới thiệu với chúng ta ba niềm hy vọng.

Niềm hy vọng thứ nhất mà Ðức Kitô giới thiệu với chúng ta, đó là: Chính con người.

Chúa đưa ra một người lầm lỗi, nhưng Chúa không loại trừ họ. Chúa nói rằng: “Nếu tự họ không sửa được, thì nhờ người khác sửa họ”. Chúa đặt hy vọng ở họ. Họ vẫn là niềm cậy trông của Ðức Kitô.

Ðọc Phúc Âm, chúng ta thấy Ðức Kitô luôn đặt hy vọng nơi những người lầm lỗi. Như thánh Phêrô, như thánh Phaolô, như thánh Mađalena, như ông Giakêu, như người đàn bà Samaria ở giếng Giacóp. Họ là những người đã có một thời lầm lỗi, nhưng Ðức Kitô vẫn hy vọng ở họ. Và thật sự, họ đã được đổi mới nên người thánh.

Qua cách nói của Ðức Kitô, tôi thấy rằng: Trong mỗi một người chúng ta dù thế nào đi nữa vẫn có một khả năng đổi mới, vẫn có một khả năng tiến triển tốt. Do đó, dù tôi là ai, dù chúng ta thế nào, chúng ta vẫn có quyền cậy trông: Chúng ta là niềm hy vọng của Ðức Kitô. Ðức Kitô hy vọng nơi chúng ta, những người có thể nên tốt hơn.

Niềm hy vọng thứ hai mà Ðức Kitô giới thiệu với chúng ta hôm nay là các cộng đoàn.

Chúa nói: “Nếu người anh em chúng con sai lỗi, chúng con hãy nhờ cộng đoàn giúp đỡ sửa mình”.

Qua lời nói của Ðức Kitô, tôi hiểu cộng đoàn ở đây là những bạn bè tốt, là gia đình tốt, là nhà trường tốt. Những môi trường ấy cũng giống như bàn tay của thánh Phêrô cầm tay kẻ bất toại giúp họ đứng lên, đi được trong xã hội, đối thoại với mọi người.

Cộng đoàn tốt mà Ðức Kitô giới thiệu cách riêng hôm nay, đó là: Những nhóm cầu nguyện. Ðức Kitô nói: “Nếu hai người chúng con họp nhau cầu nguyện thì Cha ở giữa chúng con”.

Rồi cộng đoàn mà Ðức Kitô giới thiệu hôm nay để khi lỗi lầm, chúng ta hãy tới, đó là: Hội Thánh. Ðức Kitô nói: “Sự gì chúng con tha thứ dưới đất, trên trời cũng tha thứ”. Nghĩa là: Nếu tôi, nếu anh chị em, nếu bất cứ ai có lỗi lầm, hãy đến với Hội Thánh, Hội Thánh sẽ nhân danh Ðức Kitô mà tha thứ.

Niềm hy vọng thứ ba mà Ðức Kitô giới thiệu với chúng ta hôm nay, chính là Ðức Kitô.

Ngài nói: “Nếu chúng con nhân danh Thầy mà xin sự gì cùng Chúa Cha, thì Chúa Cha sẽ ban cho chúng con”. Nhân danh Ðức Kitô, đó là niềm hy vọng lớn nhất. Chúng ta vẫn nghe Hội Thánh tuyên xưng niềm hy vọng này trong thánh lễ: “Chúng con cầu xin, nhờ Ðức Kitô, Chúa chúng con... Chính nhờ Ðức Kitô và trong Ðức Kitô, cùng với Ðức Kitô”. Ðó là những từ nói lên niềm hy vọng tuyệt đối của chúng ta.

Riêng tôi, tôi luôn nhìn Ðức Kitô là niềm hy vọng độc nhất của tôi. Bởi vì Ngài đã thương tôi đến nỗi đã gánh tội cho tôi, đã đền tội cho tôi, đã tha tội cho tôi, đã xóa tội cho tôi, thế thì Ngài còn tiếc gì với tôi, nên tôi luôn tin tưởng nơi Ðức Kitô.

Anh chị em thân mến,

Với ba niềm hy vọng trên đây, chúng ta có quyền lạc quan. Với niềm lạc quan ấy, chúng ta, các phụ huynh, các thầy cô, hôm nay đưa các con em chúng ta vào niên học mới. Chúng ta nhìn nhau với niềm hy vọng, mỗi người là hy vọng của nhau, và nhất là chúng ta nhìn vào Hội Thánh là niềm hy vọng, và chúng ta nhìn vào Ðức Kitô là nguồn hy vọng độc nhất tuyệt đối của chúng ta.

Xin Ðức Kitô chúc lành cho chúng ta, chúc lành cho niên học mới của con em chúng ta. Xin Ðức Kitô là nhà giáo dục của niềm hy vọng, ban cho chúng ta luôn luôn có hy vọng để tiến tới, luôn luôn có hy vọng để bước lên, nhất là trong những thời điểm đầy khó khăn phức tạp.

Lạy Ðức Kitô, xin đến với chúng con và ở giữa chúng con mãi mãi, vì Chúa là niềm hy vọng tuyệt đối của chúng con. Amen.

Lễ khai giảng năm học 1993-1994, Long Xuyên ngày 5/9/1993