Đức Cha Gioan, Long Xuyên

Chuyển sang


:::Trang GPLongXuyên


:::Trang GHHV NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 2 - 1992
 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 2 - 1993
 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 2 - 1994
 

Chiếc Lưới

Mc 1,14-20

Bài Phúc Âm hôm nay đã in đậm trong tâm trí tôi hai hình ảnh: Hình ảnh thứ nhất là vá lưới, và hình ảnh thứ hai là thả lưới.

Hai hình ảnh này gợi ý cho tôi nhìn vào con người linh mục. Theo cái nhìn của tôi, linh mục cũng là một chiếc lưới, chiếc lưới này cũng dễ rách, cũng dễ mau cũ, dễ mau mòn.

Nhưng cái dễ thương của chiếc lưới không ở chỗ nó cứ mãi bền chắc, cứ mãi mới đẹp, mà ở chỗ nó, khi bị rách thì chịu để vá lại, và khi nó cũ thì chịu để tân trang.

Cũng như cái dễ thương của chiếc lưới vá và tân trang đó không ở chỗ nó sẽ được thả vào những dòng sông lớn có nước trong, có nhiều tôm cá, mà ở chỗ nó khiêm tốn chịu thả xuống những con kênh nhỏ hẹp, nước đục, ít tôm ít cá.

Tôi có cảm tưởng thánh Phêrô xưa cũng là một chiếc lưới dễ thương như vậy. Chiếc lưới Phêrô luôn ngoan ngoãn để Chúa vá lại và tân trang lại. Chiếc lưới Phêrô luôn sẵn sàng để Chúa thả xuống những dòng lịch sử đầy khó khăn.

Hôm nay tôi cũng có một cảm tưởng tương tự như thế về cha cố Phêrô. Cha là một chiếc lưới dễ thương. Chiếc lưới này dễ thương, vì luôn sẵn sàng để Chúa đổi mới, để Chúa vá lại khi cần.

Cha thụ phong linh mục được 50 năm. Có nghĩa là cha được đào tạo trong một nền giáo dục tương đối cũ. Thế nhưng, cha không ngừng đổi mới, thường xuyên tân trang, sẵn sàng chịu vá lại những gì là cũ rách. Rồi chiếc lưới này dễ thương, vì lúc nào cũng sẵn sàng dấn thân vào những địa điểm khó khăn nhất. Kinh H này, trước khi cha tới, vẫn còn là mảnh đất đợi chờ. Nay đã trở thành một giáo xứ với 3 nhà thờ, có nề nếp, phát triển về mọi mặt đạo đời.

Nếu hôm nay, tôi nhìn cha Phêrô, để nói với anh chị em lời thánh vương Ðavit: “Hãy đến và hãy nhìn xem, Chúa tốt lành dường bao” (Tv 34,9). Thì lời đó của tôi chính là một lời cầu-nguyện-chứng-từ, tuy hướng về cha Phêrô và cộng đoàn nhưng thực sự lại nói về Thiên Chúa.

Lời cầu-nguyện-chứng-từ này mời gọi cộng đoàn hãy chia sẻ sự vui mừng, vì Chúa nhân từ đang đến qua một tạo vật khiêm tốn.

Lời cầu-nguyện-chứng-từ này là một nhận định về một ơn Chúa ban cho một người nhưng lại trở thành một ơn chung Chúa ban cho tất cả cộng đoàn.

Tôi biết là cha Phêrô đang cảm tạ Chúa. Và tôi nghĩ rằng cha cảm tạ, không phải vì cha đã tuân giữ giới răn Chúa cho bằng cha đã tuân phục chính Chúa. Cha cảm tạ, không phải vì cha đã gặp được thánh ý Chúa cho bằng cha đã gặp được chính Chúa. Ðể rồi từ đó cha cũng hiểu thấm thía sống ơn gọi là biết đón nhận kế hoạch cứu độ Chúa dành cho mình, và biết cộng tác tích cực vào kế hoạch cứu độ ấy.

Lạy Chúa, cha Phêrô là chiếc lưới hèn mọn và dễ thương trong tay Chúa. Xin ngợi khen và cảm tạ quyền năng và tình yêu Chúa đến muôn đời.

Kim Khánh cha cố Phêrô Trần-Minh-Tân,
Hiếu Thuận (Kênh H), ngày 02/6/1993