Đức Cha Gioan, Long Xuyên

Chuyển sang


:::Trang GPLongXuyên


:::Trang GHHV NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 2 - 1992
 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 2 - 1993
 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 2 - 1994
 

Mến Chúa Yêu Người

Mt 22,34-40

Nhiều người, khi nghe hay đọc tên nhà thờ Lộ Ðức, có thể hiểu rằng: Lộ là con đường. Ðức là đạo đức. Như thế Lộ Ðức có thể hiểu là con đường nhắc nhở đạo đức, là con đường kêu mời đạo đức.

Suy nghĩ như vậy hẳn không đúng về mặt nguồn gốc. Bởi vì, Lộ Ðức là một danh từ phiên dịch từ “Lourdes”, một địa danh tại Pháp, nơi Ðức Mẹ hiện ra.

Tuy nhiên suy nghĩ như trên có thể đúng về mặt nội dung. Bởi vì, nội dung sứ điệp Lộ Ðức là nội dung kêu gọi đạo đức.

Thực vậy những điều Ðức Mẹ nhắc nhở ở Lộ Ðức là những lời kêu mời đạo đức, là sự Ðức Mẹ khuyên nhủ người ta trở về con đường đạo đức, trở về với Ðức Kitô và trở về với Tin Mừng của Ðức Kitô.

Nhưng Tin Mừng của Ðức Kitô là gì?

Bài Phúc Âm hôm nay trả lời rất rõ: Tin Mừng của Ðức Kitô là: Mến Chúa, yêu người. Mến Chúa, yêu người là cốt lõi Tin Mừng. Mến Chúa, yêu người là vẻ đẹp đạo đức, mến Chúa, yêu người là hương thơm đạo đức.

Tôi nghĩ rằng: Hiểu như vậy là đúng chân lý Phúc Âm. Vì thế, hôm nay lúc này, khi tôi chủ sự lễ Tạ Ơn, tôi nhìn thánh đường Lộ Ðức này theo sự hướng dẫn của chân lý Phúc Âm đó. Tôi nhìn thấy động lực đã thúc đẩy việc xây dựng thánh đường mới này phải là một động lực của tinh thần mến Chúa yêu người. Tôi đang nhìn thấy nội dung những gì sẽ giảng dạy trong nhà thờ Lộ Ðức này phải là một nội dung hướng về tinh thần mến Chúa yêu người. Tôi đã nhìn thấy bầu khí bao trùm nhà thờ Lộ Ðức này phải là một bầu khí tỏa hương thơm tình mến Chúa yêu người. Tôi đang nhìn thấy tất cả những gặp gỡ trong nhà thờ mới này, chung quanh nhà thờ mới này, đều là những gặp gỡ trong tình mến Chúa yêu người. Và tôi cũng đang nhìn thấy những sinh hoạt của nhà thờ mới này đều là những sinh hoạt phục vụ cho lý tưởng mến Chúa yêu người.

Với nhận thức trên đây, tôi thấy rằng: Có một nhà thờ đẹp đẽ khang trang là một điều rất đáng mừng, nhưng cái điều đáng mừng hơn chính là có những người tốt, mang vẻ đẹp Phúc Âm: Mến Chúa yêu người.

Khi tôi nhận thức như vậy, tôi mới hỏi Chúa rằng: Tại đây, trong nhà thờ Lộ Ðức này, trong giáo đoàn Lộ Ðức này, con có thể thấy được những người tốt đó không? Và Chúa trả lời tôi, cho tôi nhìn thấy số người đạo đức đó:

Tôi nhìn thấy ở đây có những người tốt như bà góa trong Phúc Âm đã được Chúa Giêsu khen ngợi: Bà cho đi một số tiền rất nhỏ, nhưng gói ghém trong số tiền ấy là tất cả trái tim bà, dạt dào tình mến Chúa yêu người.

Tôi đang nhìn thấy ở đây có những người tốt như người Samaritanô, trên đường Giêrusalem đến Giêricô: Ông ta không có đạo Do Thái, nhưng ông ta sống tinh thần tôn giáo của Thiên Chúa, bằng sự ông chăm sóc lo lắng cho những người nghèo túng trong tinh thần bác ái yêu người.

Tôi đang thấy ở đây có những người tốt như những trẻ em mà Ðức Kitô đã khen ngợi trong Phúc Âm: Chúng chẳng có tiền để cho, chúng chưa có tay để làm, nhưng chúng đã tặng cộng đoàn chúng ta một sự tươi mát của tâm hồn thanh lặng đơn sơ, do lòng mến Chúa yêu người hồn nhiên mang lại.

Rồi tôi cũng thấy những người tốt như gia đình Lagiarô, Matta, Mađalêna, được Chúa yêu mến kính trọng. Họ nghèo, nghèo tiền của. Nhưng giàu, giàu tình mến Chúa yêu người: Họ không kể một cái gì, không sợ một cái gì, không ngại một việc gì để phục vụ Chúa, để phục vụ Hội Thánh, để phục vụ đồng bào chung quanh.

Cái nhìn trên đây mà tôi đang thấy, giúp cho tôi nhận thức rằng: Vẻ đẹp của một Hội Thánh địa phương không phải chỉ là có một cơ chế vững chắc như một thánh đường kiên cố, mà vẻ đẹp đó là vì Hội Thánh có một sức sống, một sức sống như một giòng sông, chảy tình thương đến tận các tâm hồn, đến mọi nơi, không loại trừ ai, không chê một người nào.

Vẻ đẹp của một Hội Thánh địa phương không hệ tại ở một công trình xây cất vật chất, mà ở công trình xây cất tinh thần phục vụ, xây cất những liên đới có tính cách Phúc Âm, trong họ đạo với nhau, giữa họ đạo với lương dân, giữa họ đạo với những tôn giáo bạn.

Chính vì thế, trong lễ tạ ơn hôm nay, tôi cùng với anh chị em vui mừng: Vui mừng, vì có một nhà thờ tốt đẹp. Mà nhất là vui mừng, vì chúng ta có những người tốt.

Trong lễ tạ ơn hôm nay, tôi tạ ơn Chúa không phải chỉ vì xây dựng được cơ sở vật chất này, mà tạ ơn, vì chúng ta đã, đang dấn thân xây dựng những công trình khác, đó là những tinh thần phục vụ mến Chúa yêu người, những dây liên hệ Phúc Âm có tính cách truyền giáo. Chúng ta hãy tạ ơn Chúa hôm nay, lúc này, với trái tim Ðức Mẹ: Một trái tim đầy tình mến Chúa yêu người và khiêm tốn. Nếu chúng ta có tâm tình của Ðức Mẹ để tạ ơn Chúa, thì tôi nghĩ rằng: Hôm nay, mới chỉ là khởi đầu của việc xây cất khác, có tính cách tinh thần mến Chúa yêu người, âm thầm hơn, rộng khắp hơn, và sâu xa hơn.

Nếu đúng được như vậy, thì nhà thờ Lộ Ðức này, sẽ là con đường nhân đức dẫn tới nhân đức: Một đạo đức có thực chất: Mến Chúa yêu người. Amen.

Khánh thành nhà thờ kinh Ông Quít ngày 20/8/1993