Đức Cha Gioan, Long Xuyên

Chuyển sang


:::Trang GPLongXuyên


:::Trang GHHV NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 2 - 1992
 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 2 - 1993
 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 2 - 1994
 

Ơn Ðón Nhận Ðức Kitô

Mc 9,9-13 (CN X TN.A)

Nghe bài Phúc Âm hôm nay xong, tôi đã nói với Chúa Giêsu rằng: Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã quả quyết: Chúa là Ðấng cứu độ. Chúa đến, không phải cho người thánh thiện công chính, mà cho người tội lỗi yếu hèn. Chúa cũng đã quả quyết: Chúa là thầy thuốc thiêng liêng. Chúa đến không phải cho người lành mạnh, mà cho người đau yếu. Vậy, con chính là người đau yếu thiêng liêng. Con chính là người tội lỗi muôn vàn. Xin Chúa đến với con, để chữa trị con, để cứu độ con.

Tôi nói với Chúa những lời như vậy, với cả tấm lòng chân thành, và với cả niềm tin vào lời Chúa hứa. Tôi trông đợi Chúa đến, tôi khát khao Chúa đến. Và thật sự Chúa đã đến với tôi. Chúa đến một cách thiêng liêng. Và cũng với một cách thiêng liêng, tôi nhìn thấy Chúa đến với tôi. Tôi nhìn thấy Chúa trước mặt tôi. Tôi nhìn thấy Chúa đang nhìn tôi. Tôi nhìn thấy Chúa và nghe tiếng Chúa gọi tên tôi. Tôi cảm thấy Chúa đang chữa trị tôi. Tôi cảm thấy Chúa đang xoá tội cho tôi. Ngài chính là thầy thuốc thiêng liêng. Ngài chính là Ðấng cứu độ nhân loại.

Và trong một phút, tôi cảm thấy trong tôi có một sự bình an lạ lùng, một sự bình an sâu thẳm, mà không một ai trên thế gian này có thể ban tặng cho tôi. Tôi cảm thấy rằng, tình yêu Ðức Kitô lớn hơn tội lỗi của tôi, mạnh hơn mọi thế lực hoả ngục. Ngài chính là Ðấng cứu độ.

Kinh nghiệm trên đây cho tôi thấy rằng: Nếu trong đời tôi, nếu có một ơn gì tôi phải cần cầu xin nhiều nhất cho tôi, thì ơn đó, phải là ơn gặp được Ðức Kitô, là ơn biết đón nhận Ðức Kitô vào đời sống của tôi, vào trong con người của tôi. Chính kinh nghiệm bản thân này, lại gợi ý cho tôi thấy rằng: Một lời nguyện cầu tốt nhất tôi dâng lên Chúa cho ai, đó là nguyện cầu cho họ gặp được Ðức Kitô, và đón nhận Ngài vào trong lòng mình. Và lời chúc tốt nhất, tôi sẽ gửi đến cho mọi người tôi thương, đó là: Họ gặp được Ðức Kitô, và biết đón nhận Ðức Kitô vào đời sống của mình.

Chính vì thế, khi đến với anh chị em hôm nay, tôi cũng nguyện cầu với Chúa ơn ấy cho anh chị em, tôi cũng nguyện chúc ơn chúc ấy cho anh chị em là được đón nhận Ðức Kitô, là được gặp Ðức Kitô.

Trước khi đến đây để gặp gỡ anh chị em, tôi cũng đã phải có những chuẩn bị tâm hồn và sức khoẻ. Cũng vậy, tôi biết, để gặp gỡ tôi và các cha hôm nay, anh chị em cũng đã có những chuẩn bị bên trong, bên ngoài. Phương chi để gặp gỡ Ðức Kitô, để đón nhận Ðức Kitô vào lòng mình, chúng ta cần phải có những chuẩn bị chu đáo. Chuẩn bị ấy như tôi mới gợi ý, là phải có thái độ khiêm tốn, nhận mình tội lỗi yếu hèn và phải phó thác tuyệt đối nơi lòng thương xót Chúa.

Thái độ ấy, chúng ta có do thiện chí. Nhưng nhờ ơn Chúa Thánh Thần, thái độ chuẩn bị của chúng ta sẽ nên tốt hơn.

Chúa Thánh Thần là Ðấng ban ơn khôn ngoan. Theo tôi, ơn khôn ngoan nhất đó là: Nhận ra Ðức Kitô, Ðấng cứu độ tôi, gặp được Ðức Kitô là thầy thuốc thiêng liêng chữa trị linh hồn tôi, là biết đón Ngài với lòng khiêm tốn, cậy trông, phó thác.

Ðó là sự khôn ngoan nhất đối với tôi, con người tin vào Ðức Kitô.

Chính vì vậy, trong thánh lễ này, tôi xin Chúa Thánh Linh ban cho tôi, cho anh chị em, nhất là cho các trẻ non dạ, có được một ơn khôn ngoan, sâu sắc, mạnh mẽ, bền vững. Ơn khôn ngoan đó, tôi nhắc lại là: Nhận biết Ðức Kitô là Ðấng cứu độ của mình, đón nhận Ðức Kitô vào trong lòng mình, với thái độ khiêm tốn, cậy trông và phó thác.

Tôi biết là anh chị em, nhất là các con em chúng ta hôm nay đã có những chuẩn bị tương đối tốt. Nhưng tôi mong rằng, việc chuẩn bị tốt nhất vẫn phải là thực hiện trong tâm hồn mình. Nhất là trong giờ phút trọng đại bây giờ, Chúng ta phải hết lòng khát khao gặp gỡ Chúa, hết lòng phó thác nơi tình yêu Chúa, và hết lòng khiêm tốn đón nhận Chúa vào lòng mình.

Nếu có những thái độ ấy, tôi tin rằng Ðức Kitô sẽ đến với chúng ta, sẽ ở lại với chúng ta, sẽ là Ðấng cứu độ chúng ta.

Lạy Chúa Thánh Linh, xin đến với chúng con, để giúp chúng con có ơn khôn ngoan đón nhận Ðức Kitô. Amen.

Lễ Thêm Sức, Cồn Phước ngày 14/7/1993