Đức Cha Gioan, Long Xuyên

Chuyển sang


:::Trang GPLongXuyên


:::Trang GHHV NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 2 - 1992
 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 2 - 1993
 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 2 - 1994
 

Phục Vụ Lớn Nhất

Mt 23,1-12

Cách đây không lâu, cha sở anh chị em có ngỏ ý với tôi là muốn làm một chiếc cầu tại một xóm vùng sâu gần đây, để giúp cho đồng bào đi lại, phục vụ việc học hành của con em, phục vụ cho việc sinh sống của đồng bào nghèo.

Tôi thấy đây là một ý định tốt, hợp với lời Chúa phán, mà chúng ta vừa nghe qua bài Phúc Âm: Người có quyền thì cần phải phục vụ cộng đoàn hơn mọi người khác. Và ý hướng đó cũng rất hợp với lời tiên tri Isaia, mà anh chị em lúc nãy đã hát trong bài đáp ca: “Chúa sai tôi đi rao giảng Tin Mừng cho người nghèo khó”.

Ý muốn của cha sở đã được thực hiện. Và kết quả hiện nay được ghi nhận là rất tốt về nhiều mặt, nhất là về mặt mục vụ, về mặt xã hội. Nhờ chiếc cầu ấy mà cái mối quan hệ giữa đạo và đời được phát triển tốt đẹp hơn. Tôi có cảm tưởng là nhờ sự chúng ta biết phục vụ người nghèo, thì chúng ta, một Hội Thánh nhỏ bé trong địa phương này, đã có thể bắt những chiếc cầu tâm lý để đi vào lòng người địa phương. Và nhờ chiếc cầu tâm lý ấy đức tin đã đi vào văn hoá địa phương.

Quan sát nền văn hóa địa phương này, tôi thấy: Nền văn hóa địa phương chúng ta đặt nặng vấn đề liên hệ tốt. Liên hệ tốt có nghĩa là sống cho nhau, sống nhờ nhau, sống nâng đỡ nhau, sống đồng hành với nhau, sống chia sẻ cuộc đời vui buồn có nhau.

Khi chúng ta hiểu nền văn hoá địa phương được nói lên bằng những dây liên hệ tốt như vậy, và chúng ta cũng đưa đức tin qua ngôn ngữ nền văn hoá đó, thì đức tin được đồng bào địa phương dễ hiểu hơn, và được đồng bào địa phương chấp nhận như là một yếu tố quan trọng, tham gia vào nền văn hoá địa phương. Ðức tin của chúng ta bấy giờ không lẻ loi, không là cái gì đứng ngoài nền văn hoá, mà trái lại, được coi như là một yếu tố cấu thành và tham gia nền văn hoá địa phương.

Ðây là điều mà chúng ta cần phải nhớ. Nó là một sự nhân đạo sâu đậm nhất. Nó là một nhân đức tối thiểu nhất, để chúng ta sống đức tin trong một hoàn cảnh mới. Sống đức tin theo Chúa dạy trong bài Phúc Âm hôm nay, không chỉ là đọc kinh, xem lễ, học giáo lý, mà còn là phục vụ người khác trong tinh thần khiêm tốn và bằng những việc làm cụ thể.

Lúc nãy, khi tôi tới đây, có một em nhỏ đến cầm tay tôi, chào tôi, cười với tôi. Tôi thấy em nhỏ đó không có tiền bạc hay bánh trái cho tôi. Em chỉ tặng tôi nụ cười hồn nhiên. Em chỉ tặng tôi cái nhìn chất phác. Và tôi cảm thấy rằng: Chỉ thế thôi, em đã phục vụ cho tôi rất nhiều, em đã làm cho tâm hồn tôi bớt căng thẳng. Tôi trở lại được với đời sống tự nhiên.

Sự kiện tôi vừa kể, giúp cho tôi hiểu rằng: Phục vụ nhau, quan trọng nhất là tấm lòng đơn sơ, chân thành. Không có của cải để cho nhau, không có chức tước chia sẻ cho nhau, nhưng nếu có tâm tình yêu thương tặng cho nhau, thì đó là phục vụ lớn nhất, quí nhất.

Ðầu lễ, anh chị em đã hát “Xin Chúa Thánh Linh đổi mới mặt địa cầu”. Khi hát với anh chị em câu đó, tôi thầm nói với Chúa Thánh Linh: Ðổi mới mặt địa cầu, đổi mới mặt trái đất đối với con là đổi mới trái tim, là đổi mới các dây liên hệ. Ðó là cái nguồn để làm nên hạnh phúc, để làm nên sự đoàn kết, để làm nên sự an bình.

Lúc nãy, ông đại diện giáo xứ có nhắc đến vấn đề xây cất nhà thờ. Tôi cũng nghĩ như vậy. Nhưng khi tôi ngồi đây, dưới cơn mưa, trong một nhà thờ nhỏ bé, tôi nói với Chúa rằng: Nếu trong hoàn cảnh này, với cảnh thiếu thốn này, con được đồng bào địa phương coi chúng con là những người đang chia sẻ thân phận nghèo túng của họ, thì con xin dâng cảnh túng thiếu này. Bởi vì chấp nhận cảnh túng thiếu, đó cũng là một cách chia sẻ, đó cũng là một cách xây dựng tình liên đới với đồng bào địa phương.

Những tư tưởng trên đây rút ra từ bài Phúc Âm hôm nay, và rút ra từ những thực tế cuộc sống của họ đạo chúng ta, tôi coi là một Tin Mừng lớn mà Chúa gởi cho chúng ta hôm nay, để chúng ta tiến tục sống Tin Mừng ấy. Tin Mừng là xây dựng những liên hệ tốt với người chung quanh, bằng những việc phục vụ nhỏ bé hằng ngày, nhưng đặc biệt là với trái tim chân thành đầy yêu thương, đầy khiêm tốn.

Xin Chúa Thánh Linh đến với chúng ta và xin đổi mới tâm hồn chúng ta, để chúng ta đọc được trọn vẹn ý nghĩa Tin Mừng mà Chúa nhắn gởi chúng ta hôm nay. Amen.

Lễ Thêm Sức, Cầu Số Hai ngày 21/8/1993