Đức Cha Gioan, Long Xuyên

Chuyển sang


:::Trang GPLongXuyên


:::Trang GHHV NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 2 - 1992
 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 2 - 1993
 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 2 - 1994
 

Lửa Chúa Thánh Linh

Ga 20,19-23 (Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống)

Trong các bài Phúc Âm những tuần lễ vừa qua thường nhắc đi nhắc lại việc Chúa Giêsu truyền cho các môn đệ phải đi loan báo Tin Mừng cho muôn dân. Ðặc biệt, trong bài Phúc Âm Chúa Giêsu lên trời Chúa Nhật trước và bài Phúc Âm lễ Chúa Thánh Thần trong Chúa Nhật này, lệnh Chúa truyền môn đệ ra đi loan báo Tin Mừng đã được đề cao, đã được nhấn mạnh, đã được công bố một cách long trọng. Chính bài đọc Tông Ðồ Công Vụ hôm nay cũng đã nhắc lại sự kiện các tông đồ Chúa, sau khi lãnh nhận ơn Chúa Thánh Thần, đã thực hiện lệnh Chúa truyền. Ra đi loan báo Tin Mừng, bằng cách giảng Tin Mừng cho đám đông thuộc nhiều dân tộc.

Những bài Sách Thánh trên đây nhắc cho tôi thấy: Việc loan báo Tin Mừng là bổn phận quan trọng, rất quan trọng, Chúa đã trao cho các tông đồ thời ấy, và cũng đã và đang trao cho các tông đồ thời nay. Có nghĩa là tất cả chúng ta, không trừ một ai, đều có bổn phận phải loan báo Tin Mừng cho những người chung quanh, nhất là những người chưa biết đến Thiên Chúa là Tin Mừng cứu độ của mình. Phải thực hiện bổn phận ấy, tùy chức vụ của mình, tùy hoàn cảnh cụ thể của mình, trong bất cứ hoàn cảnh nào, dù khó, dù dễ, cũng phải tìm ra cách để thực hiện bổn phận loan báo Tin Mừng.

Thời các thánh tông đồ xưa, hoàn cảnh giữ đạo, hoàn cảnh truyền đạo rất là khó khăn. Các chính quyền lúc ấy đều tỏ ra lạnh nhạt, e dè, thậm chí cấm cách đạo Ðức Kitô. Còn các vị đứng đầu tôn giáo lúc ấy, nhất là trong đạo Do Thái, thì đã tỏ ra thái độ quyết liệt, đàn áp và chống đối đạo lý Ðức Kitô.

Hoàn cảnh bên ngoài khó khăn như vậy, còn hoàn cảnh bên trong Hội Thánh thì sao?

Cũng rất khó khăn: Số tông đồ rất ít. Ai trở lại thì phải chấp nhận đủ thứ thiệt thòi. Những người tin Chúa không có phương tiện để giữ đạo tự do, không có nhà thờ để hội họp, không có sách báo để đọc lời Chúa, không có tiền bạc để phát triển con người. Mọi cái đều rất khó khăn. Họ chỉ bám vào lời Chúa. Họ chỉ tăng cường cầu nguyện. Họ chỉ đẩy mạnh việc bác ái. Thế rồi, cứ thế, năm này sang năm khác, bao trăm năm liền, dưới hoàn cảnh cực kỳ khó khăn, Tin Mừng Ðức Kitô cứ lan mãi ra. Lan tới đâu, ăn rễ tới đó, đi sâu vào lòng người, đi sâu vào nền văn hóa địa phương.

Những sự kiện trên đây cho phép tôi nghĩ rằng: Cái bí quyết đã làm cho Tin Mừng của Chúa lan rộng và sâu, đó là: Lửa Chúa Thánh Linh chứ không nhất thiết là những phương tiện xã hội và những phương tiện tôn giáo. Mặc dầu những cái đó cũng quan trọng, nhưng không phải là nhất thiết quan trọng. Chính lửa Chúa Thánh Linh đã đốt nóng lòng các tông đồ và các tín hữu thời đó, gây nên trong họ những thao thức bừng bừng: Cần phải đi loan báo Tin Mừng. Chính lửa Chúa Thánh Linh đã giúp cho cộng đoàn tín hữu thời đó trở thành những cộng đoàn đức tin, cộng đoàn hy vọng, cộng đoàn tình thương. Chính lửa Chúa Thánh Linh đã làm cho những người tin Chúa hồi đó luôn luôn thường xuyên biết trở về: Trở về với giới luật mới là giới luật yêu thương. Trở về với lương tâm mới, đó là lương tâm người con của Thiên Chúa. Trở về với con đường hạnh phúc mới, đó là con đường Tám Mối Phúc Thật.

Có lửa Chúa Thánh Linh trong lòng, trong cộng đoàn, thì dù hoàn cảnh có khó khăn đi mấy, đạo vẫn giữ được tốt, đạo vẫn lan ra được rộng và sâu. Còn nếu thiếu lửa Chúa Thánh Linh, thì dù hoàn cảnh có dễ dàng đi nữa, đạo vẫn có thể đi xuống, đạo vẫn có thể lùi lại.

Tiện đây, tôi muốn thông tin cho anh chị em một tình hình đức tin tại một nước có rất nhiều hoàn cảnh để phát triển, nhưng lại không phát triển về đức tin, đó là Giáo Hội tại nước Pháp bây giờ.

Theo tuần báo Le Point xuất bản ngày 15/5/1993 mới rồi, thì tình hình giữ đạo và truyền đạo tại nước Pháp hôm nay rất đáng e ngại. Theo thống kê thì: Số người Công Giáo tại Pháp hiện nay, đi lễ Chúa Nhật chỉ còn 8%. Số người Công Giáo tại Pháp rất đông ơn kêu gọi làm linh mục nhưng từ 1980 trở về đây số ơn kêu gọi linh mục bớt dần. Hằng năm, số linh mục chết đi và về hưu, trung bình là 800 vị, thế nhưng số được chịu chức linh mục mỗi năm chỉ còn từ 100 đến 130.

Với những con số trên đây xảy ra trong một Giáo Hội có rất nhiều tự do, có rất nhiều tiền bạc, có rất nhiều sách vở đạo, có rất nhiều phương tiện thuận lợi để giữ đạo và phát triển đạo, những con số ấy cho phép tôi nghĩ rằng: Ðạo ở Pháp hiện nay, không thể gọi được là một Hội Thánh đang tiến triển, đang phát triển. Ðúng là có một cái gì đang lụi tàn. Ðúng là có một cái gì đang nguội đi trong một hoàn cảnh đầy tự do, đầy thoải mái đầy sung túc, cái đang nguội đi, cái đang lụi tàn theo tôi chính là lửa Chúa Thánh linh.

Người ta quá lo phát triển về mặt vật chất, về cái mặt văn minh, khoa học, kỹ thuật, nhưng lại lơ là trong việc phát triển lửa Chúa Thánh Linh.

Ðể cứu vãn một xã hội như vậy, tôi thấy Chúa đang làm mọc lên những nhóm nhỏ, những cá nhân, những cộng đoàn đầy lửa Thánh Linh, dấn thân vào đời sống nội tâm, nhưng đồng thời cũng dấn thân vào đời sống xã hội, giúp đỡ những người đau khổ.

Tình hình tại xã hội Pháp là như vậy còn tình hình tại Giáo Hội Việt Nam thì sao?

Tôi thấy tình hình chung là tốt. Nhưng điều đó không cho phép thiếu cảnh giác và thiếu khiêm tốn. Tốt nhất là chúng ta thường xuyên đón nhận Chúa Thánh Linh vào tâm hồn ta. Tu sửa nhà thờ là việc tốt, tu sửa nếp sống trong cộng đoàn nên tốt hơn, đó là một việc tốt hơn để loan báo Tin Mừng. Nhưng nhất là ta tu sửa chính bản thân mình để nên tốt hơn, đó là cách tốt nhất để loan báo Tin Mừng. Tất cả những việc trên đây đang được anh chị em thực hiện một cách tương đối có kết quả.

Tôi xin cảm tạ Chúa vì những kết quả ấy và nhất là xin cảm tạ Chúa vì nhiều anh chị em đã nhận ra cái hướng để loan báo Tin Mừng trong hoàn cảnh Ðất Nước hôm nay của chúng ta.

Anh chị em thân mến, tình hình không đơn giản. Tình hình đang có nhiều phức tạp, tình hình đang có nhiều tế nhị. Vì thế, từ sáng tới giờ, nhất là khi gặp anh chị em, tôi cũng cầu xin Chúa Thánh Thần soi sáng cho tôi, soi sáng cho các Linh Mục, soi sáng cho anh chị em biết thế nào là việc cần làm, là việc nên làm, là việc nên nhấn mạnh lúc này để loan báo Tin Mừng. Bởi vì, có rất nhiều việc trước mặt cần phải làm, nhưng khả năng chúng ta có giới hạn. Chúng ta cần chọn lấy một số vấn đề để thực hiện, chứ không phải chúng ta làm tất cả, bởi vì nó quá nhiều và tình hình rất phức tạp.

Trong thánh lễ hôm nay, tôi xin cảm tạ Chúa cùng với anh chị em về những sự Chúa đã làm qua anh chị em, và vì Chúa đã thực hiện những lời Chúa hứa xưa: Chúa mặc khải cho những kẻ bé mọn.

Anh chị em là những người bé mọn, Chúa đang dùng anh chị em để loan báo Tin Mừng. Và tôi thấy cách loan báo Tin Mừng của anh chị em cũng rất khiêm tốn thôi. Nếu anh chị em tiếp tục sống khiêm tốn, tự biết mình là bé mọn, nghèo hèn, yếu đuối thì Chúa Thánh Thần sẽ tiếp tục ban ơn cho anh chị em. Hơn nữa, Ngài sẽ ban thêm, thêm nữa những ơn của Ngài, để anh chị em biết thực hiện lời Chúa truyền hôm nay là loan báo Tin Mừng cho muôn dân.

Lạy Chúa Thánh Linh, xin đến với chúng con.

Lạy Chúa Thánh Linh xin ở lại chúng con. Amen.

Lễ Thêm Sức, Lộ Ðức (Kinh Ông Quít) ngày 30/5/1993