Đức Cha Gioan, Long Xuyên

Chuyển sang


:::Trang GPLongXuyên


:::Trang GHHV NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 2 - 1992
 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 2 - 1993
 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 2 - 1994
 

Tiếng Nói Của Hai Bàn Tay Ðức Kitô

Chúa Giêsu là Ðấng Cứu Thế. Ngài diễn tả tình thương của Ngài qua diện mạo, qua cái nhìn, qua lời nói, qua nhiều cách khác nữa. Có một cách diễn tả của Ngài mà tôi cho là thành công nhất: Ðó là diễn tả bằng hai bàn tay.

Thực vậy, suốt đời, Chúa Giêsu đã dùng hai bàn tay để đem lại sự lành cho kẻ khác. Tay Ngài chạm đến tai người điếc, chạm đến mắt người mù, chạm đến chân tay người bất toại, chạm đến xác người chết. Ðể chữa họ, để cứu họ, để ban ơn lành cho họ. Trong những giờ sau hết, Chúa Giêsu cũng đã dùng hai bàn tay để diễn tả tình thương của Ngài. Bài Phúc Âm hôm nay và bài Thương Khó ngày mai đã nêu lên bốn hình ảnh ý nghĩa của hai bàn tay Ngài.

Hình ảnh thứ nhất là hình ảnh hai tay Ðức Kitô trao bánh và rượu cho các tông đồ.

Phúc Âm cho thấy: Chúa Giêsu đã cầm lấy bánh, bẻ ra và trao cho các môn đệ và nói: “Này là Mình Thầy, hãy cầm lấy mà ăn”. Rồi Ngài cũng trao chén rượu cho các môn đệ và nói: “Này là Máu Thầy, hãy cầm lấy mà uống. Hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy”.

Với cử chỉ trên đây, hai bàn tay Ðức Kitô đã nói lên tiếng nói của một trái tim quan phòng. Ngài biết mình sắp ra đi, nên để lại bí tích Thánh Thể, để các môn đệ có thể gặp được Ngài dưới một hình thức khác, âm thầm hơn, dễ dàng hơn. Ở đây, tiếng nói của hai bàn tay Ðức Kitô thực là cảm động. Miệng Ngài chỉ nói vài lời vắn tắt. Nhưng tay Ngài đã nói những tâm tình không sao tả được.

Hình ảnh thứ hai là hình ảnh hai tay Ðức Kitô rửa chân cho các tông đồ.

Phúc Âm kể lại: Giữa bữa ăn, Chúa Giêsu đứng dậy, cởi áo ngoài ra, lấy khăn thắt lưng, đổ nước vào chậu, rồi đi rửa chân cho các môn đệ, và lấy khăn mà lau.

Với cử chỉ trên đây, hai bàn tay Ðức Kitô đã nói lên tiếng nói của một trái tim khiêm nhường, phục vụ. Tiếng nói ấy muốn nhắn nhủ chúng ta điều này là phục vụ nhau, đó là một thứ bí tích của đời thường có sức đón nhận và chia sẻ ơn cứu độ. Phục vụ thì nhiều lúc phải dơ tay, phải cực đến thân mình, nhưng đó là việc phải đi liền với sự lãnh nhận bí tích Thánh Thể. Ở đây, tiếng nói của hai bàn tay Ðức Kitô là một bài ca tình ái rót sâu vào tâm hồn ta ý nghĩa giới luật yêu thương, khích lệ ta cùng với Ðức Kitô dấn thân phục vụ những người xung quanh một cách cụ thể.

Hình ảnh thứ ba là hình ảnh hai tay Ðức Kitô vác thập giá trên vai.

Phúc Âm ghi rằng: "Chúa Giêsu vác thập giá đi đến nơi gọi là Núi Sọ".

Với cử chỉ này hai tay Ðức Kitô đã nói lên tâm sự của một trái tim đầy tình liên đới. Tiếng nói ấy muốn nhấn mạnh điều này là: Ðấng Cứu Thế không chỉ đến như một người giảng dạy giáo lý mới, nhưng đến như một người đồng hành với những kẻ khổ đau, để chia sẻ với họ, để cùng vác thánh giá với họ. Ở đây, tiếng nói của hai bàn tay Ðức Kitô là một lời kêu gọi phó thác cậy trông vào tình thương chia sẻ của Ngài. Khi ta vác thánh giá mình là những nhọc nhằn, những bệnh tật , những túng thiếu, những yếu đuối, những cô đơn, thì hãy nhớ rằng Ðức Kitô sẵn sàng nâng đỡ ta, bằng trái tim Ngài, bằng đôi tay Ngài.

Hình ảnh thứ bốn là hình ảnh hai tay Ðức Kitô bị đóng đinh vào thánh giá.

Phúc Âm cho biết: Quân lính đóng đinh Chúa Giêsu vào thập giá cùng với hai người trộm cướp.

Với sự chịu đựng tột độ này, hai bàn tay Ðức Kitô đã nói lên tiếng nói của một trái tim yêu thương đến cùng. Ở đây, tiếng nói của hai bàn tay Ðức Kitô làm chứng rõ: Giá trị của bàn tay không luôn luôn dựa trên tiêu chuẩn chuyên môn và sản xuất, nhưng còn phải dựa trên tình yêu. Có những bàn tay bại liệt, có những bàn tay không thể làm gì được, có những bàn tay như bị đóng đinh vào thập giá, nhưng lại kéo được vô vàn ơn thánh xuống các tâm hồn. Bởi vì, những bàn tay ấy là tiếng nói của những trái tim cầu nguyện và dâng hiến.

Anh chị em thân mến,

Bàn tay là dấu chỉ của trái tim. Trái tim cứu độ của Chúa Giêsu đang và sẽ nói với chúng ta bằng hai bàn tay Ngài đầy quan phòng, đầy khiêm tốn phục vụ, đầy chia sẻ, và đầy tình thương dâng hiến.

Ðể cảm tạ Ðức Kitô và để đón nhận ơn cứu độ của Ðức Kitô, chúng ta hãy bắt chước Ngài. Mến Chúa yêu người không phải chỉ bằng các tâm tình, bằng các lời kinh mà còn phải bằng các việc làm, bằng hai bàn tay.

Ðể thuyết phục thánh Tôma, có lần Chúa Giêsu đã giơ hai bàn tay Ngài ra mà nói: “Con hãy nhìn hai bàn tay Thầy đây”. Cũng vậy, Chúa muốn chúng ta làm chứng cho đức tin bằng hai bàn tay chúng ta. Phải có những bàn tay thực sự làm việc bác ái, để tuyên xưng Ðức Kitô, để ca tụng Ðức Kitô, và để tưởng nhớ lại lời trăn trối của Ðức Kitô: “Thầy ban cho chúng con một điều răn mới là chúng con thương yêu nhau”. Hãy cầu nguyện bằng hai bàn tay bác ái. Hãy diễn tả đức tin bằng hai bàn tay bác ái. Hãy sống tinh thần Tuần Thánh bằng hai bàn tay bác ái.

Thứ Năm Tuần Thánh, Long Xuyên ngày 8/4/1993