Đức Cha Gioan, Long Xuyên

Chuyển sang


:::Trang GPLongXuyên


:::Trang GHHV NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 2 - 1992
 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 2 - 1993
 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 2 - 1994
 

Sự Khiêm Tốn Ðức Kitô

Ga 3,31-36

Bài Phúc Âm hôm nay thuật lại những lời Ðức Kitô đã nói với ông Nicôđêmô. Ðại khái, Ðức Kitô đã nói với ông: “Tôi là Ðấng từ trời mà xuống. Tôi được Chúa Cha yêu thương, được Chúa Cha ban cho mọi sự. Tôi có Thần Linh khôn lường. Tôi được sai đến để làm chứng những gì tôi đã nghe và đã thấy nơi Thiên Chúa Cha”.

Với những lời trên đây,Ðức Kitô đã mạc khải cho Nicôđêmô thấy Ngài là ai? Sứ mạng Ngài là gì? Ngài là Ðấng đầy vinh quang. Sứ mạng Ngài đầy vinh quang. Khi nghe những lời trên đây, tôi nghĩ bụng rằng: Ðể huấn luyện đức tin cho Nicôđêmô, để thuyết phục ông, để truyền giáo cho ông thiết tưởng Ðức Kitô nên triển khai đường lối mà Ngài đã đi, để cho vinh quang của Ngài, sứ mạng của Ngài được đầy đủ lôi cuốn Nicôđêmô.

Thế nhưng, tôi thấy Ðức Kitô đã không triển khai con đường vinh quang của Ngài, mà đột nhiên Ngài đổi hướng. Ngài đã nói một câu có khả năng làm sụp đổ tất cả những lời vinh quang của Ngài. Ngài nói: “Những lời tôi làm chứng chẳng ai chấp nhận”.

Ðây là một thú nhận đầy bi quan. Nhưng chính vì thế mà đầy khiêm tốn. Có nghĩa là: Tôi thực là Con Thiên Chúa Cha, được Chúa Cha trao ban mọi sự, đầy Chúa Thánh Thần. Thế mà, tôi làm chứng, không ai tin tôi cả.

Khi thấy Ðức Kitô đem ra một lời nói đầy bi quan và khiêm tốn như vậy, tôi thấy Ngài đã dùng những cách để huấn luyện đức tin, để truyền giáo, mà thông thường, người ta không thích dùng tới.

Thông thường, khi truyền giáo, khi huấn luyện đức tin, chúng ta thích đề cao thế giá của Lời Chúa. Chẳng hạn, Lời Chúa hôm nay đang trở thành ánh sáng muôn dân, được mọi người đón nhận, được mọi dân tộc tin theo. Thế mà, Ðức Kitô lại nói dứt khoát rằng: “Lời tôi làm chứng chẳng ai chấp nhận”. Huấn luyện đức tin cho Nicôđêmô, thuyết phục Nicôđêmô theo Ngài, mà Ngài lại nói một câu bi quan như vậy, tôi nghĩ sẽ làm nản lòng Nicôđêmô. Thế nhưng, chính vì câu khiêm tốn như vậy, mà Nicôđêmô đã tin vào Ðức Kitô.

Nicôđêmô là một người trí thức, thích những cái gì là sự thực. Mặc dù sự thực ấy là chua chát, phũ phàng. Khi ông thấy Ðức Kitô nói lên một câu bi quan, như thú nhận sự thất bại của mình, đầy khiêm tốn, đầy chân thành, Nicôđêmô đã nhận ra Ðức Kitô.

Truyền giáo, huấn luyện đức tin bằng con đường chân thành, khiêm tốn, tôn trọng chân lý, đó cũng là con đường thánh Gioan tông đồ đã đi theo.

Bài Phúc Âm lúc nãy, chúng ta vừa nghe, là trích Phúc Âm thánh Gioan. Thánh Gioan viết Phúc Âm của Ngài ở một địa điểm rất xa thành Giêrusalem từng ngàn cây số, tức là thành Êphêsô hay là Patmos. Và ở một thời điểm rất xa Ðức Kitô, chừng 60 năm. Khi ấy, Ðức Kitô đã lên trời. Có nghĩa là Gioan viết Phúc Âm cho những người chưa từng thấy Ðức Kitô bao giờ.

Theo thói thường, người ta dễ cường điệu, dễ phô trương kết quả của Thầy mình. Nhưng không, Gioan đã bắt chước Ðức Kitô, đã nói thực về Ðức Kitô, như ngài đã viết hôm nay: “Lời Thầy tôi dạy, chẳng ai tin”. Ngay chính đầu Phúc Âm thánh Gioan đã có một câu chua chát: “Ðức Kitô đến trong nhà Người, mà gia nhân không đón nhận Ngài”. Ðúng là Gioan đã đi theo con đường của Ðức Kitô mà huấn luyện tín hữu của Ngài. Không cường điệu, không phô trương, rất chân thành. Có sao nói vậy, để giúp cho người tín hữu luôn hướng về chân lý, luôn tôn trọng sự thực, bằng tất cả tâm hồn khiêm tốn, để mở đường đón nhận Ðức Kitô là chân lý.

Con đường khiêm tốn mà Ðức Kitô đã đi để huấn luyện tín hữu, con đường khiêm tốn mà thánh Gioan đã thực hiện, để huấn luyện cộng đoàn của Ngài, cũng đang được thực hiện tại nhiều nơi trong Hội Thánh hôm nay. Cụ thể là giáo đoàn chúng ta.

Tôi nhìn thấy tinh thần khiêm tốn nơi anh chị em, trong quá trình xây dựng nhà xứ, nhà thờ. Tôi nhìn thấy tinh thần khiêm tốn của anh chị em trong việc đóng góp công của cho nhà Chúa, cho nhà xứ, âm thầm, khiêm tốn. Tôi nhận thấy tinh thần khiêm tốn ngay trong cuộc lễ tạ ơn hôm nay. Tôi nhìn thấy tinh thần khiêm tốn trong bài phát biểu của ông đại diện cộng đoàn, khi nói lên những điều thiếu sót, những điều còn cần phải vươn lên mà chưa có khả năng đạt tới. Tôi nhận thấy tinh thần khiêm tốn nơi các ân nhân xa gần, những người đã cho rất nhiều, mà bề ngoài vẫn như là một người không cho, để giấu tên, để giấu thanh thế, chỉ vì Chúa mà thôi.

Anh chị em thân mến,

Cái cản trở đón nhận đức tin là sự kiêu ngạo. Kẻ thù phá hoại Hội Thánh là kiêu ngạo. Cái đã làm cho chúng ta được cứu chuộc là sự khiêm tốn Ðức Kitô. Sự khiêm tốn chính là một lễ vật để dâng lên Chúa, tạ ơn Ngài xứng đáng nhất. Khiêm tốn, đó là điều kiện căn bản để đón nhận ơn đức tin.

Tôi mong rằng, trong khi chúng ta huấn luyện đức tin cho chính mình và cho con em chúng ta, chúng ta đừng quên nhấn mạnh đến sự khiêm tốn, nhất là trong thời buổi hiện nay. Người văn minh thời nay thường để ý đến đức tính nhân bản, tôn trọng sự thực, và một phản ảnh của tinh thần ấy là sự khiêm tốn. Khiêm tốn, chúng ta sẽ xây dựng Hội Thánh. Khiêm tốn, chúng ta sẽ sống đức tin một cách chân thật. Khiêm tốn, chúng ta sẽ truyền đạt Chúa cho những người chung quanh.

Tôi nghĩ rằng, anh chị em cũng như chúng tôi, các linh mục, không nhìn vào những thành công, mà chỉ làm việc, bởi vì Ðức Kitô sai đi, cũng như Ðức Kitô đã nói: “Tôi được sai đi làm những công việc như vậy, nhưng chẳng ai tin tôi”. Có thể một lần nào đó, tôi, các linh mục, cũng sẽ nói như vậy với tất cả sự chân thành, khiêm tốn. Nhưng tôi tin rằng, khi biết tôn trọng sự thực một cách khiêm tốn thì đó là chu toàn sứ mạng mà Chúa trao phó cho mình. Còn kết quả, thì Chúa biết.

Lạy Chúa Giêsu, hiền lành và khiêm nhượng trong lòng, xin nhìn đến những lễ vật khiêm tốn là tâm hồn chúng con hôm nay, để xin làm phép lành cho tất cả chúng con. Amen.

Lễ Khánh Thành nhà thờ Kênh 3B ngày 22/4/1993