Đức Cha Gioan, Long Xuyên

Chuyển sang


:::Trang GPLongXuyên


:::Trang GHHV NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 2 - 1992
 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 2 - 1993
 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 2 - 1994
 

Cái Nhìn Khôn Ngoan

Ga 10,1-10

Cách đây 2 ngày, tôi được đọc 1 đoạn thư của 1 Linh mục bạn từ Mỹ gởi về. Trong đoạn thư ấy, Linh mục cho tôi biết tin này: Trong giáo phận mà Ngài đang ở, có 6 nhà thờ rất lớn rất đẹp, nay mai sẽ phải đóng cửa, và sẽ phải bán đi, vì số người lui tới nhà thờ mỗi ngày mỗi thưa thớt, dân chúng vùng đó bỏ đi hầu hết. Thêm vào đó, Ðức Giám Mục địa phận cũng vừa tuyên bố: Trong giáo phận của Ngài sẽ có 21 nhà thờ nữa đang đi vào con đường lâm nguy như vậy, nghĩa là sẽ phải đóng cửa, sẽ phải bán đi.

Ðang khi tôi bàng hoàng về cái tin ấy thì sáng hôm qua, 1 đài phát thanh quốc tế Công giáo đã loan tin: Tại Canada, số nhà thờ bây giờ bị bỏ trống quá nhiều, vì người ta không còn đi lễ ngày thường, thậm chí Chúa nhật, có nơi chỉ còn 5% đi lễ.

Tôi nghĩ rằng: Không phải vô tình mà Chúa đã để cho các tin tức trên đây đến với tôi, trước ngày tôi đến chủ sự khánh thành nhà thờ mới ở Thức Hóa này. Và tôi nghĩ rằng: Giờ đây, tôi không cần bình luận thêm điều gì từ những tin tức ấy, mà chỉ cần loan báo lại cho anh chị em những tin tức ấy, để với sự nhạy bén của anh chị em vốn có, anh chị em có thể nhìn về tương lai của mình, của họ đạo mình một cách khôn ngoan, hợp với thánh ý Chúa, hợp với tình hình chuyển biến khắp nơi.

Tôi hy vọng vào cái nhìn khôn ngoan của anh chị em hướng về tương lai. Bởi vì, tôi biết, anh chị em có sự khôn ngoan trong hiện tại, đã được chứng minh trong nhiều trường hợp. Chẳng hạn: Sự khôn ngoan của anh chị em được thấy trong việc anh chị em chấp nhận thay đổi chương trình khánh thành nhà thờ hôm nay: Ðổi ngày, đổi giờ, đổi cung cách tổ chức. Lý do là vì muốn thích hợp với tình hình chuyển biến, và để giữ được 1 bầu không khí thuận lợi, thông cảm giữa đạo và đời, là 1 điều kiện rất cần để chứng minh đức tin, trong 1 thời điểm lịch sử khó khăn.

Rồi sự khôn ngoan của anh chị em được thấy ở việc anh chị em xây cất ngôi thánh đường này, khu nhà xứ kia, trong 1 thời điểm vắn, gọn, để có thể tiết kiệm của cải, tiết kiệm thời giờ, hầu bắt đầu 1 việc khác, cũng quan trọng không kém.

Và sự khôn ngoan của anh chị em, cũng được nhận thấy, trong việc anh chị em đang hướng về những giáo điểm truyền giáo, cụ thể là giáo điểm Tân Lập sẽ xây dựng trong nay mai, với nhà nguyện mới, với nhà trường mới, với trạm xá mới, trên khu đất mới.

Nhất là sự khôn ngoan của anh chị em được thể hiện nơi sự anh chị em biết đầu tư cho con người, biết xây dựng con người, biết phát triển con người, và dùng những phương tiện tiền bạc, của cải thời gian, để giúp cho con em mình có một tương lai, thích ứng kịp thời với những chuyển biến trong thời điểm tới.

Khôn ngoan, đó là điều Chúa Kitô truyền dạy các môn đệ Ngài phải có: "Các con hãy đơn sơ như chim bồ câu. Nhưng hãy khôn ngoan như con rắn”.

Khôn ngoan, thiết tưởng là điều kiện rất quan trọng, mà người Công giáo Việt Nam hiện nay, mà nhất là trong địa phương này cần phải có, để biết sống đạo, để biết truyền đạo.

Ðêm rồi, khi suy nghĩ về sự khôn ngoan mà Chúa truyền dạy tôi, các linh mục và anh chị em phải có. Tôi đã cầu nguyện rất nhiều, xin Chúa soi sáng cho chúng ta biết, để sống khôn ngoan trong thời buổi này, cần phải nhấn mạnh đến điều gì hơn?

Chúa đã trả lời tôi bằng cách đưa trí khôn tôi vào nội dung bài Phúc Âm hôm nay, đại khái Chúa phán: “Ta là cửa duy nhất của chuồng chiên”. Với những lời Phúc Âm hôm nay, Chúa xác định Ðức Kitô là môi giới duy nhất, là cửa duy nhất đi vào Nước Trời.

Với những lời dạy ấy, tôi hiểu rằng sự khôn ngoan mà Chúa muốn tôi, các linh mục, và anh chị em, thực hiện trong thời buổi này là: Hãy biết luôn luôn trở về với Ðức Kitô; hãy biết thường xuyên gắn bó mật thiết với Ðức Kitô trong lòng mình; hãy biết nỗ lực đi theo con đường của Ðức Kitô, noi gương Ðức Kitô.

Khi tôi bước vào thánh đường này, tôi thấy nhà thờ sắp xếp đúng hướng, tức là tập trung vào Ðức Kitô. Trên cung thánh, nhà tạm của Ðức Kitô, thánh giá của Ðức Kitô, tượng ảnh nói lên Ðức Kitô, tất cả lòng đạo của chúng ta tập trung vào Ðức Kitô. Sắp xếp thế là rất đúng, nhưng chưa đủ. Ðiều quan trọng mà Chúa đòi sự khôn ngoan của chúng ta hôm nay phải thực hiện, đó là phải sống thực điều Chúa dạy.

Qua kinh nghiệm riêng của tôi, khi sống Lời Chúa dạy hôm nay để có được sự khôn ngoan trong thời điểm này, tôi thấy có hai hướng rất rõ rệt:

1/ Hướng thứ nhất là phải đi vào lòng mình, đi sâu vào nội tâm của mình, đi thực sâu vào đời sống nội tâm. Ðúng như lời Ðức Kitô nói: “Hãy ở lại trong tình mến của Cha”. Ðấy là hướng thứ nhất: Ði vào nội tâm.

2/Hướng thứ hai là cùng với Ðức Kitô đi ra, để dấn thân, cứu độ những người xung quanh, bằng tất cả những gì có thể, và bằng sự khôn ngoan của Chúa Thánh Linh.

Tôi nghĩ rằng: Tình hình không phải mãi thế này đâu. Khi nhìn các em Thêm Sức hôm nay, tôi có cảm tưởng rằng: Năm 2000 trở đi, những em mà tôi Thêm Sức hôm nay, có thể sẽ không lui tới nhà thờ này, mà sẽ lui tới những nhà thờ khác, nhất là ở chốn thành thị.

Và cũng có thể các em này sẽ không còn lui tới nhà thờ thường xuyên, nhưng các em sẽ đi vào nội tâm của mình nhiều hơn, để gặp Ðức Kitô, không phải chỉ trong nhà thờ bằng gạch, bằng gỗ, mà trong nhà thờ nội tâm của trái tim mình. Rồi các em này cũng sẽ theo Ðức Kitô, đi ra ngoài đường, đi trong bệnh viện, đi trong các trạm xá, đi ngoài chợ để chia sẻ tình yêu cứu độ. Tôi nghĩ là tình thế sẽ như vậy. Mà nếu được như vậy, tôi nghĩ cũng là tốt lắm.

Ðiều quan trọng của những người lớn chúng ta hôm nay, là phải biết chuẩn bị cho con em Thêm Sức chúng ta biết đi vào nội tâm của mình, và phải biết dấn thân cùng với Ðức Kitô, chấp nhận kế hoạch cứu độ của Ngài.

Sáng nay, trước khi lên đường, tôi đọc lại lời hiệu triệu của Ðức Thánh Cha gởi Hội Thánh, nhân dịp lễ cầu nguyện cho các ơn kêu gọi hôm nay. Trong lời hiệu triệu ấy, Ðức Thánh Cha cũng nhấn mạnh đến hai hướng tôi vừa kể trên: Hướng đi vào nội tâm để sống thân mật với Ðức Kitô, như cành với cây. Và hướng dấn thân đi ra ngoài để cứu độ nhân loại như lời Ðức Kitô nói: “Hãy đi làm vườn nho của Cha”.

Tôi thấy Ðức Thánh Cha kêu gọi chúng ta. Tôi thấy Ðức Kitô kêu gọi chúng ta. Cho nên sự khôn ngoan là hãy vâng lời Ðức Kitô, hãy vâng lời Ðức Thánh Cha mà sống hai hướng đó: Trở về với Ðức Kitô trong lòng mình, sống mật thiết với Ngài, và cùng với Ðức Kitô dấn thân cứu độ loài người, trong khả năng của mình.

Nếu hôm nay trong lễ tạ ơn, chúng ta chỉ có thể nói được với Ðức Kitô lời hứa rằng: Từ nay, con sẽ sống mật thiết hơn với Chúa trong lòng con. Từ nay, con sẽ cùng với Ðức Kitô dấn thân để cứu độ những người chung quanh, nhất là những người xấu số, những kẻ bị loại trừ.

Nếu nói được những lời hứa ấy với Ðức Kitô đang hiện diện trước mặt chúng ta bây giờ, thì thiết tưởng đây là một lễ tạ ơn rất ý nghĩa, và với lòng thành này, Chúa sẽ làm phép lành cho tương lai con cái chúng ta, cho tương lai họ đạo chúng ta.

Lạy Ðức Kitô, xin tạ ơn Ngài. Amen.

Lễ Khánh Thành nhà thờ Thức Hoá ngày 02/5/1993