Đức Cha Gioan, Long Xuyên

Chuyển sang


:::Trang GPLongXuyên


:::Trang GHHV NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 2 - 1992
 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 2 - 1993
 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 2 - 1994
 

Trở Về Với Chúa

Mt 28,16-20 (Lễ Thăng Thiên)

Chúng ta vừa nghe trong bài Phúc Âm Chúa truyền dạy cho các môn đệ rằng: “Chúng con hãy đi loan báo Tin Mừng cho muôn dân. Hãy đi rửa tội cho họ: Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Và hãy đi dạy người ta tuân giữ các điều Thầy đã dạy các con”.

Khi nghe những lời trên đây của bài Phúc Âm, tôi đã thưa Chúa Giêsu rằng: Lạy Chúa, chắc chắn những lời trên đây là những lời Chúa truyền dạy các tông đồ xưa. Chúa truyền các ngài phải đi loan báo Tin Mừng cho muôn dân. Chúa truyền cho các ngài phải đi rửa tội cho muôn dân. Chúa truyền cho các ngài phải đi dạy cho muôn dân tuân giữ những điều Chúa dạy. Vậy, những lời truyền ấy có dành cho chúng con hôm nay không?

Chúa không trả lời tôi trực tiếp, nhưng Chúa trả lời tôi vắn tắt và gián tiếp bằng những tài liệu của Công Ðồng, bằng những lời dạy của Tòa Thánh, của Ðức Thánh Cha.

Thực vậy, Công Ðồng Vatican II nhắc đi, nhắc lại bổn phận quan trọng nhất của Hội Thánh là phải loan báo Tin Mừng. Bổn phận quan trọng nhất của một người chịu phép Rửa Tội là phải đi chia sẻ Tin Mừng cho những người chưa biết Chúa. Bổn phận ấy, không trừ một ai. Từ Ðức Thánh Cha đến các Giám Mục, Linh Mục, tu sĩ, giáo dân, kẻ giàu cho đến người nghèo. Mỗi một người trong chức vụ của mình, trong khả năng của mình, trong hoàn cảnh của mình, phải thực sự đáp ứng lại lời truyền dạy của Ðức Kitô.

Riêng Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II, những năm gần đây, ngài nhấn mạnh đến việc truyền giáo, đến việc đi loan báo Tin Mừng. Các Ðức Thánh Cha gần đây cũng vậy, các ngài nhấn mạnh đến bổn phận khẩn cấp của Phúc Âm hôm nay, đó là: “Ðừng ngồi một chỗ, đừng chỉ xây dựng nội bộ của mình, mà phải biết ra đi, phải biết lên đường, phải biết qua bờ sông bên kia, để loan Tin Mừng cho những người chưa biết Chúa".

Lời dạy của Ðức Kitô trong bài Phúc Âm hôm nay rất rõ ràng và những lời kêu gọi của Ðức Thánh Cha cũng rất quyết liệt.

Trên thực tế, những lời ấy đã được đáp ứng ra sao?

Tôi thấy các nơi, mọi người, điều đã cố gắng đáp ứng lại lời dạy của Ðức Kitô và lời kêu gọi của Ðức Thánh Cha.

Thí dụ, ngay ở đây, tôi đang nhìn thấy anh chị em đang sốt sắng phụng vụ thánh lễ, và nhiệt tình góp phần của mình vào những công việc chung của họ đạo. Ðó chứng minh rằng Tin Mừng cứu độ mà anh chị em đang muốn loan báo, đó là tinh thần hiệp thông: Hiệp thông với Thiên Chúa. Hiệp thông với Hội Thánh. Hiệp thông với họ đạo. Hiệp thông với tất cả mọi người chung quanh.

Rồi ở đây, tôi cũng đang thấy anh chị em tại chính nơi nầy và những anh chị em đến từ những nơi khác, đã góp công, góp của, góp sức, để tu sửa ngôi thánh đường nhỏ bé này, giúp cho nó trở nên một nơi tương đối xứng đáng hợp với tâm lý tôn giáo của quần chúng hôm nay. Ðiều đó cũng chứng minh rằng: Tin Mừng cứu độ mà anh chị em đang sống và cũng đang muốn loan báo cho mọi người biết, đó là: Tinh thần thờ phượng và tạ ơn Thiên Chúa. Bởi vì Ngài đã cho chúng ta rất nhiều về tinh thần và vật chất, nên nay chúng ta thờ phượng Người, tạ ơn Người bằng những công việc đóng góp nhỏ mọn, tinh thần và vật chất cho họ đạo, cho nhà thờ của Ngài.

Rồi nơi đây, tôi cũng đang thấy anh chị em, mặc dầu là một cộng đoàn bé nhỏ, nhưng cũng đang nổ lực xây dựng tinh thần đoàn kết đạo đời, giữa lương với giáo, giữa những người tin và những người không tin, để tất cả đồng bào chúng ta, sống trong một sự thông cảm lẫn nhau, kính trọngg lẫn nhau, chấp nhận lẫn nhau, nâng đỡ lẫn nhau. Ðó là một Tin Mừng cứu độ, thiết tưởng rất cần cho thời điểm hôm nay và cho địa phương chúng ta hôm nay.

Rồi tại đây, tôi cũng thấy trước mặt tôi, sự phát triển của con người nơi anh chị em: Phát triển về mặt nhân bản, phát triển về mặt văn hóa, và phát triển về mặt thiêng liêng. Ðó cũng là một điều để chứng minh: Tin Mừng cứu độ mà chúng ta muốn loan báo cho mọi người biết, đó là: Sự phát triển toàn diện của con người. Tin vào Chúa và gắn bó với Hội Thánh.

Tất cả những điều tôi nói trên đây, đều là những thực tại mà anh chị em kiểm chứng được qua mắt thấy, qua tai nghe, qua cảm nghiệm sống động ngay phút bây giờ.

Nhưng có một điều tôi muốn nói ở đây; đó là ngoài ra những điều chúng ta đang làm và đã làm có kết quả chúng ta cần một điều khác để loan báo Tin Mừng, điều đó là trở về với Chúa.

Trở về với Chúa, đó là điều Ðức Kitô luôn nhắc lại trong Phúc Âm. Khi nào Ngài nói đến Tin Mừng cứu độ thì bao giờ Ngài cũng nói đến trở về với Chúa. Như thể sự trở về với Chúa là một Tin Mừng, là một điều kiện để đón nhận Tin Mừng.

Ðức Kitô quả quyết Tin Mừng cứu độ là sự trở về với Chúa.

Ðức Mẹ mỗi khi hiện ra, nhất là trong những thời điểm gần đây đều nhắc đi nhắc lại sự cần thiết phải trở về với Chúa. Tôi không nghĩ rằng: Trở về với Chúa là một việc dễ dàng, tôi cũng nghĩ rằng anh chị em có thừa kinh nghiệm để nhận thấy sự trở về với Chúa là một việc khó khăn, đòi nhiều cố gắng, đòi nhiều thời gian.

Tuy nhiên, tôi lại nghĩ rằng, mặc dầu sự trở về với Chúa là việc khó khăn, nhưng đây là một việc cần, không thể bỏ qua được, vì đó chính là Tin Mừng đích thực.

Ai đã đi vào con đường trở về thường xuyên với Chúa, sẽ cảm được sự ngọt ngào của tình thương xót của Chúa bao la. Người trở về thường xuyên với Chúa sẽ nhìn thấy vẻ đẹp bao la của trái tim Ðức Kitô cứu độ. Người trở về thường xuyên với Chúa sẽ khám phá được thế nào là sự sâu thẳm nhất, phong phú nhất của tình yêu Thiên Chúa và đó mới là Tin Mừng cứu độ. Ai đã trải qua con đường trở về, hoặc đang đi trên con đường trở về sẽ có kinh nghiệm sống động để loan báo Tin Mừng cứu độ cho muôn dân, không phải trên lý thuyết, mà qua kinh nghiệm mình đã sống.

Anh chị em thân mến,

Tôi không nhìn được rõ, nhưng qua nét mặt và thái độ của anh chị em lúc này. Tôi nhìn thấy: Anh chị em có sự khiêm tốn. Anh chị em có sự phó thác nơi Chúa. Anh chị em có thiện chí. Ðó là những dấu chắc chắn nhất của sự trở về.

Trong sự trở về, Chúa không cân nhắc kết quả cho bằng lòng khiêm tốn, cho bằng sự phó thác, cho bằng thiện chí của chúng ta.

Anh chị em đang có những điều kiện cần thiết nhất của sự trở về. Và tôi nghĩ rằng khi Thiên Chúa là Cha, Người sẽ coi tấm lòng của chúng ta như vậy là những bó hoa thiêng đẹp nhất của ngày hôm nay, là những bài ca hay nhất của ngày hôm nay, và đó là một cái của lễ Chúa muốn nhất trong ngày hôm nay.

Anh chị em quá biết, tình hình lúc này không đơn giản, về đạo cũng như về đời. Chúng ta cần phải trở về với Chúa trong tâm tình khiêm tốn, trong tâm tình phó thác, trong thiện chí tối đa. Và chúng ta dâng con em chúng ta hôm nay cho Chúa, qua tâm tình khiêm tốn, phó thác, thiện chí của chúng ta, để không những chúng ta, mà nhất là con em chúng ta hôm nay chịu phép Thêm Sức, Rước Lễ Lần Ðầu, gặp được Thiên Chúa tình yêu, gặp được Ðấng cứu độ, để sau này, chúng biết loan truyền Tin Mừng cứu độ, Tin Mừng đó là Ðức Kitô cứu độ mà chúng ta gặp được hôm nay, trong lòng chúng, và sẽ gặp được mãi trong đời của chúng.

Lạy Ðức Kitô, Người đã lên trời, nhưng Người đã hứa sẽ ở lại mãi với chúng con, xin Chúa ở lại mãi với chúng con mãi mãi, từng ngày, từng phút trong đời sống chúng con. Amen.

Lễ Thêm Sức, Lấp Vò ngày 23/5/1993