Đức Cha Gioan, Long Xuyên

Chuyển sang


:::Trang GPLongXuyên


:::Trang GHHV NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 2 - 1992
 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 2 - 1993
 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 2 - 1994
 

Ðơn Sơ Khiêm Tốn

Lễ phong chức hôm nay có những nét chung và có những nét riêng. Nét chung là vì lễ hôm nay cũng giống như mọi lễ phong chức khác. Nét riêng là vì lễ hôm nay được tổ chức một cách đơn sơ khiêm tốn.

Ðơn sơ khiêm tốn, đó là một vẻ đẹp đặc sắc của các vị truyền giáo đã từng sống và đã chết trên mảnh đất Cù-Lao-Giêng này. Thực vậy, tại đây đã có nhiều vị Giám Mục, linh mục, tu sĩ nam nữ đã sống cuộc đời đơn sơ khiêm tốn. Các ngài đã qua đời trong sự bình an và được chôn cất một cách đơn sơ khiêm tốn. Mồ mả các ngài còn đó. Rất đơn sơ khiêm tốn.

Ðơn sơ khiêm tốn, đó là một vẻ đẹp siêu vời của thánh tử đạo Emmanuel Phụng. Người giáo dân này xưa đã phục vụ Hội Thánh tận tụy với tinh thần đơn sơ khiêm tốn, và đã chết vì đức tin với tấm lòng đơn sơ khiêm tốn.

Ðơn sơ khiêm tốn, đó cũng là một đặc điểm đời tu và hoạt động Phúc Âm của những người truyền giáo hiện nay tại chốn này. Dấn thân phục vụ người nghèo, người cùi, người già, lặng lẽ dâng hiến tuổi già, đau yếu khổ cực trên bàn thờ cầu nguyện.

Ðơn sơ khiêm tốn là một ơn gọi, để làm chứng cho Tám mối phúc, và cũng là một điều kiện, để hội nhập vào nền đạo đức của văn hóa truyền thống Việt Nam nói chung, và của nếp sống địa phương này nói riêng.

Tôi mong rằng lễ phong chức hôm nay, với nét đơn sơ khiêm tốn, đặc biệt sẽ gợi cho thầy Phêrô Ngô Xuân Phú một hướng đi, hợp với tinh thần Mùa Vọng, hợp với tinh thần Phanxicô Khó Khăn. Tôi cùng với anh chị em hân hoan cảm tạ Chúa vì cuộc lễ hôm nay. Chúng ta sốt sắng cầu nguyện cho tân chức được trung thành với ơn gọi.

Lễ phong chức linh mục cho thầy Phêrô Ngô Xuân Phú,
Dòng Phanxicô Cù-Lao-Giêng ngày 10/12/1992