Đức Cha Gioan, Long Xuyên

Chuyển sang


:::Trang GPLongXuyên


:::Trang GHHV NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 2 - 1992
 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 2 - 1993
 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 2 - 1994
 

Ơn Ðức Tin

Mt 17,14-19

Trong bài Phúc Âm hôm nay, tôi thấy vấn đề đức tin đã được đặt ra ngay trong thời Chúa Cứu Thế. Có những người đã được Ðức Kitô khen là có đức tin mạnh, và có những người đã bị Ðức Kitô phiền trách là có đức tin yếu. Trường hợp những người mà bài Phúc Âm hôm nay đề cập tới, là trường hợp những người bị Chúa chê trách. Chúa chê trách họ nặng lời. Chúa chê trách họ, vì họ yếu đức tin. Chúa nói rằng họ ở với Chúa đã lâu năm rồi mà đức tin vẫn còn yếu quá.

Nhìn họ, rồi tôi nhìn tôi và nhìn những người thuộc về tôi. Tôi tự hỏi rằng: Tôi, anh chị em, có thuộc về loại người bị Chúa Giêsu chê trách là yếu đức tin không?

Ðể có một câu trả lời đúng, tôi hỏi mình, rồi lại hỏi Chúa, và Chúa đã trả lời tôi. Chúa cho tôi biết rằng: Chúng ta, nhiều khi đã thuộc về loại người yếu đức tin. Người thì yếu nhiều, kẻ thì yếu ít.

Ðây là một câu trả lời làm tôi không thể an tâm. Tôi thử tìm xem mình yếu ở điểm nào? Ðoàn chiên của mình yếu đức tin ở những chỗ nào?

Tôi xem xét rồi lại hỏi Chúa, thì tôi thấy: Ðúng là chúng ta yếu đức tin về nhiều điểm. Trong đó, có một điểm tôi muốn nhấn mạnh ở đây, cũng là điểm Chúa Giêsu muốn tôi nói ở đây hôm nay, đó là: Chúng ta thực sự không tin đúng và không tin đủ và không tin mạnh vào lời Chúa đã phán xưa: “Ai làm ơn cho kẻ nghèo khó bé nhỏ, thì chính là làm ơn cho chính Ta”, tức là chính Chúa.

Nhiều khi chúng ta vẫn chưa thực sự tin vào lời Chúa về sứ mạng của ta. Sứ mạng của ta là được sai đi cùng với Ðức Kitô, rao giảng Tin Mừng cho người nghèo khó. Chúng ta xét lại, thì thấy thực sự chúng ta chưa tin chắc chắn, đúng đắn vào lời Chúa phán trên đây. Ðối với tôi, những điều Chúa phán về những liên hệ của Chúa với kẻ nghèo và những liên hệ của chúng ta với những kẻ nghèo, là những chân lý tu đức, là những chân lý thần học, và đối với tôi: Ðấy cũng là những chân lý của đức tin.

Hơn nữa, đây là những chân lý đức tin quan trọng, có liên hệ đến phần rỗi. Nó là những chân lý chìa khóa để mở cửa thiên đàng.

Hãy nhớ lại những gì Ðức Kitô đã nói về ngày phán xét chung: Cho người đói ăn là cho Ðức Kitô ăn, vì thế sẽ được thưởng trên thiên đàng.

Cái nhìn trên đây về những chân lý mà Chúa đã dạy, giúp cho tôi có một cái nhìn mới về các sinh hoạt đạo đức: Chẳng hạn giờ đây, tôi cùng với anh chị em vào nhà thờ cầu nguyện. Tôi nói với Chúa rằng: Con tin chắc mọi ngày Chúa vẫn rao giảng Tin Mừng cho người nghèo khó. Chúng con là những người nghèo khó, hôm nay đến với Chúa, xin Chúa giúp cho chúng con nhận ra Tin Mừng của Chúa hôm nay. Xin Chúa giúp cho chúng con biết đón nhận Tin Mừng của Chúa hôm nay dành cho kẻ nghèo là chúng con đây.

Rồi khi tôi gặp gỡ các cha, anh chị em, tôi thấy chúng ta trao đổi cho nhau tình thương, chia sẻ cho nhau mối huynh đệ. Tôi nói với Chúa rằng: Lạy Chúa, con tin lời Chúa dạy, sự gì chúng con làm cho nhau, là chúng con làm cho Chúa. Vậy bây giờ đây, chúng con đang trao đổi cho nhau tình thương, hy vọng và niềm vui. Xin Chúa giúp cho chúng con nhìn thấy Chúa trong anh chị em chúng con. Xin giúp cho chúng con gặp được Ðức Kitô trong anh chị em chúng con.

Rồi giờ đây, chứng kiến một ngôi nhà thờ tương đối khang trang tốt đẹp, tôi cũng nói với Chúa theo cái nhìn đó: Lạy Chúa Kitô, con tin Chúa xưa đã sống rất nghèo, đã chết rất nghèo. Ngôi nhà thờ này được dựng lên để thờ phượng một Ðức Kitô nghèo, và đồng thời, cũng để phục vụ những anh chị em của Ðức Kitô nghèo, giúp cho họ thăng tiến đời sống, giúp cho họ nhận được Tin Mừng của Ðức Kitô.

Như vậy, anh chị em đã thấy: Lễ hôm nay, đối với tôi, không phải đơn thuần chỉ là tạ ơn vì đã hoàn thành một ngôi thánh đường mới, mà là tạ ơn vì ơn đức tin. Tạ ơn Chúa vì đã ban cho chúng ta ơn đức tin. Do đó, chúng ta đã góp phần xây dựng thánh đường này là nhờ ơn đức tin. Nhờ đức tin chúng ta đã vượt qua được bao thử thách trong gần 30 năm trời, để có một ngôi nhà thờ khang trang đẹp đẽ hôm nay.

Tôi có cảm tưởng một số người chúng ta quen nhìn bộ mặt họ đạo, chỉ qua khuôn mặt thánh đường, chỉ qua khuôn mặt linh mục.

Riêng tôi, tôi vẫn đề cao thánh đường và linh mục, nhưng bộ mặt một họ đạo, chính là tinh thần vâng phục thánh ý Chúa, vâng phục lời Chúa. Cho nên không những xây dựng thánh đường vật chất, mà còn cố gắng xây dựng thánh đường thiêng liêng, đó là phát triển con người, dấn thân phục vụ những người chung quanh, đặc biệt là những người nghèo khó.

Bộ mặt của một cộng đoàn đức tin, không phải chỉ là những nghi lễ, mà chính là tinh thần cầu nguyện. Cầu nguyện là gặp gỡ Chúa, cầu nguyện là lắng nghe lời Chúa trong thinh lặng tâm hồn.

Ðối với tôi, bộ mặt của một cộng đoàn giáo xứ, đã hẳn là cha sở, nhưng cũng là sự góp mặt và tích cực tham gia của toàn dân Chúa trong họ đạo. Mọi người đều tích cực tham gia, từ trong nhà thờ ca hát đọc kinh, cho đến tham gia tích cực trong những công việc từ thiện xã hội chung quanh.

Tôi mong rằng trong lễ tạ ơn hôm nay, chúng ta nhớ hướng đến ơn đức tin, những gì Chúa đã ban cho chúng ta trong những năm qua và đừng quên xin ơn đức tin, để chúng ta có những hướng sống đức tin trong thời điểm mới. biết tuyên xưng đức tin không phải bằng thánh đường, mà bằng chính con người của ta, được phát triển về nhân bản, về trí thức, về xã hội, về đạo đức tôn giáo. Chúng ta sẽ tuyên xưng đức tin không phải bằng các nghi lễ, mà bằng việc bác ái từ thiện dành cho những người chung quanh, nhất là cho những người bất hạnh.

Hãy tạ ơn Chúa và hãy cầu xin Chúa về ơn đức tin, vì đây là một điều tôi cho là rất quan trọng trong thời buổi đang đến. Thời đang đến sẽ là thời thử thách về đức tin. Nếu chúng ta không có ơn đức tin và không biết sống đúng hướng đức tin, để tuyên xưng đức tin trong một xã hội cạnh tranh thị trường, trong một xã hội đầy phức tạp thử thách, cám dỗ, đức tin của chúng ta sẽ trở thành nguội lạnh trống rỗng, và sẽ không làm gương sáng được cho thế hệ mai sau.

Lạy Chúa, chúng con cảm tạ Chúa vô vàn, vì ơn đức tin đã ban cho chúng con. Và chúng con xin Chúa tiếp tục ban cho chúng con ơn đức tin vững mạnh. Amen.

Lễ Tạ Ơn, Thánh Tâm (Kinh B2) ngày 7/8/1993