Đức Cha Gioan, Long Xuyên

Chuyển sang


:::Trang GPLongXuyên


:::Trang GHHV NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 2 - 1992
 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 2 - 1993
 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 2 - 1994
 

Sự Hấp Dẫn Nơi Ðức Kitô

Mt 10,1-7

Bài Phúc Âm hôm nay cho chúng ta thấy tình cảm dân chúng dành cho Ðức Kitô rất lớn lao, rất mạnh mẽ, rất lạ lùng: Nghe Ðức Kitô giảng ở đâu, quần chúng lũ lượt tuôn đến đó. Tình cảm này phải có nguyên nhân. Nguyên nhân nào? Tôi thử tìm hiểu xem, và tôi thấy một số nguyên nhân như sau:

Nguyên nhân thứ nhất đã lôi cuốn quần chúng đến với Ðức Kitô, đó là vì dân chúng nhận thấy Ngài có khả năng khám phá được thế giới bí ẩn của nội tâm từng người.

Thế giới bí ẩn của nội tâm, đó là những khát vọng thầm kín, những ý tưởng câm lặng, những nhân đức ẩn sâu, những tính mê nết xấu được che đậy. Thiên hạ bề ngoài không thấy, nhưng Ðức Kitô có khả năng thấu suốt tất cả.

Chẳng hạn như trong bài Phúc Âm hôm nay cho thấy: Giới luật sĩ tư tế, là loại người được thiên hạ cho là đạo đức lắm, và họ cũng tự nhận mình là rất đạo đức. Bề ngoài thì vậy đấy. Nhưng Ðức Kitô thấu suốt từng nội tâm. Ngài cho họ biết, dưới cái vỏ bề ngoài đạo đức ấy là một vực thẳm chứa đầy kiêu căng, tự mãn, ghen tương, hận thù, hẹp hòi, khép kín.

Rồi cũng trong bài Phúc Âm hôm nay, Chúa Giêsu nhìn thấy đám đông, coi như quê mùa, coi như ít học. Bề ngoài là như vậy. Nhưng bề trong sâu thẳm là những tiềm năng tốt, mang sự khiêm tốn, đơn sơ, chân thành, có khả năng đón nhận ơn cứu độ, có khả năng đón nhận ơn tha thứ.

Ðức Kitô khám phá thấy những bí ẩn trong nội tâm từng người, để giúp cho từng người biết mình, hầu có thể sám hối, hầu có thể trở về, hầu có thể cải thiện. Chính vì vậy, mà dân chúng hâm mộ, đến với Ðức Kitô, Ðấng nhìn thấy mọi sự trong tâm hồn mỗi người.

Nguyên do thứ hai khiến dân chúng bị thu hút đến với Ðức Kitô, đó là vì họ thấy Ðức Kitô có một lòng trắc ẩn hơn người.

Bài Phúc Âm hôm nay cho thấy: Khi Ðức Kitô nhìn thấy đám đông như đoàn chiên bơ vơ, Ngài động lòng xót thương. Câu đó vỏn vẹn chỉ có mấy chữ, nhưng gói ghém tất cả cuộc đời Ðức Kitô: Sống cho kẻ khác, chết cho kẻ khác. Việc làm của Ngài là việc làm cứu độ đầy trắc ẩn. Trong bài Phúc Âm hôm nay đã tỏ ra: Người đến với những người mù, Người đến với những kẻ phong cùi, Người đến với những kẻ đói khát, Người đến với những kẻ có tội. Ðức Kitô là Ðấng xóa tội trần gian, là Ðấng gánh tội trần gian, là Ðấng đền tội cho trần gian. Ðó là trái tim đầy trắc ẩn. Và khi quần chúng nhận thấy như vậy thì quần chúng tự nhiên muốn đến với Người, kẻ thương loài người.

Nguyên nhân thứ ba đã lôi cuốn quần chúng đến với Ðức Kitô, đó là vì họ cảm thấy Ðức Kitô có một kinh nghiệm sâu sắc về Thiên Chúa là Cha.

Trong bài Phúc Âm hôm nay, Chúa nói: Lúa chín đầy đồng, các con hãy cầu xin Cha trên trời sai thợ gặt đến.

Khi nói việc ấy, Ðức Kitô ý thức rất rõ: Thợ gặt trong cánh đồng của Ngài là một nhân vật không phải dễ dàng tạo dựng được. Ðây là một việc rất khó, nhưng Ðức Kitô cũng nhận thức rằng: Bất cứ một cái gì khó, khó đến đâu, đối với Thiên Chúa là Cha giàu lòng thương xót, thì cũng có thể thực hiện được. Khó như Ngôi Hai xuống thế làm người, mà cũng đã thực hiện được do quyền năng của tình yêu xót thương, của Cha trên trời, thì vấn đề sai thợ gặt đến giữa cánh đồng bao la truyền giáo, tuy khó đấy, nhưng với Cha trên trời cũng sẽ thực hiện được, miễn là chúng ta biết cầu nguyện, chúng ta biết tin tưởng, chúng ta biết phó thác.

Anh chị em thân mến,

Trong bài Phúc Âm hôm nay, Chúa ao ước có những thợ gặt đến cánh đồng của Chúa. Tôi nghĩ rằng thợ gặt đây không phải chỉ là chúng tôi: Giám mục, linh mục, mà cũng là các tu sĩ nam nữ, các tín hữu, các người thiện chí. Tất cả chúng ta, dù ở địa vị nào, dù trong tuổi nào, đều được Chúa gọi làm thợ gặt của Chúa.

Chúng ta nhận thức như vậy, để trong lễ hôm nay, chúng ta hãy nghe tiếng Chúa sai chúng ta đi để gặt lúa trong cánh đồng cuộc đời của ta. Chúng ta gặt lúa cho Chúa bằng lòng tin, cậy, phó thác nơi Chúa, bằng sự chúng ta có Ðức Kitô trong lòng.

Lúc nãy, khi mất điện, tôi nghĩ tưởng đến hình ảnh một tâm hồn không có Ðức Kitô, sống trong tối tăm, nên lời của mình nói ra, không vọng tới được linh hồn kẻ khác.

Còn trái lại, khi có Ðức Kitô trong tâm hồn mình, thì mình trở nên ánh sáng, trở nên tiếng Phúc Âm và có tiếng vọng nơi các linh hồn.

Anh chị em có Ðức Kitô. Hãy làm cho Ðức Kitô sống động trong tâm hồn mình, để rồi, dù đi đâu, dù làm gì, dù gặp ai, mỗi người chúng ta sẽ là thợ gặt của Ðức Kitô, được gởi đến cho Việt Nam hôm nay.

Lạy Ðức Kitô, xin sai Thánh Thần đến với chúng con, để chúng trở thành những thợ gặt của Chúa. Amen.

Lễ Thêm Sức, Rạch Giá ngày 7/7/1993