Đức Cha Gioan, Long Xuyên

Chuyển sang


:::Trang GPLongXuyên


:::Trang GHHV NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 2 - 1992
 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 2 - 1993
 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 2 - 1994
 

Sự Sống Lại Của Ðức Kitô
Là Mẫu Gương
Những Sự Sống Lại Hôm Nay

Khi suy gẫm về sự Ðức Kitô sống lại, như được kể trong các bài Phúc Âm lễ hôm nay và những lễ kế tiếp, tôi nhận thấy có hai điều sẽ giúp tôi hiểu những sự sống lại, mà Chúa đang thực hiện trong Hội Thánh hôm nay.

Ðiều thứ nhất tôi nhận thấy, đó là sự sống lại của Ðức Kitô không đến từ những cuộc đấu tranh quyền lợi theo tinh thần thế tục, nhưng đã đến từ một cuộc hiến tế chính mình, đầy hiền từ nhân ái.

Thực vậy, từ khi sinh ra cho đến lúc chết, và nhất là từ nhà Tiệc Ly cho đến núi Sọ, không lúc nào, không nơi nào, Ðức Kitô đã xuất hiện như một người đấu tranh quyền lợi, theo tinh thần thế tục, nhưng luôn luôn và khắp nơi, Ngài giữ diện mạo và thái độ của một kẻ hiến tế chính mình. Ðúng hình ảnh kẻ làm chứng cho tình yêu vô cùng của Thiên Chúa. Sự chết của Ngài là một lễ tế tình yêu.

Chính từ đó Ngài đã sống lại. Như một hạt giống tốt bị thối đi, để nảy sinh ra sự sống mới, đầy sức phát triển.

Tiến trình sống lại trên đây của Ðức Kitô giúp tôi hiểu những gì đang xảy ra tại nhiều nơi trong Hội Thánh. Có nơi dấn thân vào những cuộc đấu tranh quyền lợi theo tinh thần thế tục, nhưng từ những cuộc đấu tranh ấy, đức tin và đạo đức đã không sống lại, hơn nữa nó càng xấu đi. Trái lại, có nơi can đảm sống tinh thần hiến tế theo gương Ðức Kitô. Và từ cuộc sống ấy, đức tin và đạo đức đã sống lại và phát triển lạ lùng.

Tôi rất mừng là nhiều người, nhiều gia đình, nhiều cộng đoàn trong giáo phận chúng ta đang đi theo con đường sống lại ấy.

Ðiều thứ hai tôi nhận thấy, đó là sau khi sống lại Ðức Kitô có một cách sống khác, chứ không trở về với cách sống trước kia.

Thực vậy, sau khi sống lại, bản thân Ðức Kitô trở nên thiêng liêng, nhẹ nhàng, linh động. Maria đi tìm Ngài trong mồ, thì lại gặp Ngài đứng ngoài mồ. Maria chạy lại ôm Ngài, thì Ngài cản lại. Như thế, Chúa sống lại có một cách sống mới, và Ngài muốn các môn đệ Ngài cũng phải tham dự phần nào vào sự sống lại của Ngài bằng một lối sống mới. Ðó là sống đức tin trưởng thành hơn, không vụ lợi, là ra đi làm chứng cho sự sống lại của Ngài.

Sự việc xảy ra trên đây giúp tôi nhận ra người nào, cộng đoàn nào hiện nay đang được Chúa cho sống lại thực sự về đức tin và đạo đức. Nếu đức tin và nếp sống đạo của họ có đổi mới, nhưng đổi mới chỉ là trở về những hình thức cũ, những não trạng cũ, thì những đổi mới ấy không phải là sự sống lại mà Chúa muốn. Còn nếu đức tin và nếp sống đạo của họ có đổi mới, nhưng đổi mới là trở vào tinh thần Phúc Âm sâu hơn, trở vào mầu nhiệm phục sinh của Ðức Kitô một cách tích cực hơn, thì những đổi mới như vậy chính là sự sống lại thực mà Chúa đang thực hiện.

Một lần nữa, tôi xin nói lên niềm vui của tôi là nhiều người, nhiều gia đình, nhiều cộng đoàn trong giáo phận chúng ta đang thực sự sống lại như vậy.

Trong niềm vui mừng của Chúa đã sống lại và của nhiều tâm hồn, nhiều cộng đoàn đang sống lại, tôi cầu xin Chúa cho sự sống lại của Hội Thánh, của Quê Hương, của tất cả đồng bào. Với tất cả tâm tình yêu thương, tôi xin cầu chúc anh chị em một lễ Phục Sinh vui tươi đầy hy vọng sống lại, đầy ơn lành sống lại của Ðức Kitô Phục Sinh.

Lễ Phục Sinh, Long Xuyên ngày 11/4/1993