Đức Cha Gioan, Long Xuyên

Chuyển sang


:::Trang GPLongXuyên


:::Trang GHHV


 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 1 - 1986
 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 1 - 1987
 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 1 - 1988
 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 1 - 1989
 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 1 - 1990
 

Năm Mới
Mong Có Nhiều Liên Hệ Tốt

Năm nào tôi cũng mong có một cái Tết thực lý tưởng, mà quần áo ai cũng đẹp, túi ai cũng nhiều tiền, mặt ai cũng tươi vui, lòng ai cũng thanh thản, nhà ai cũng khang trang đầy đủ, chỗ nào trên Ðất Nước cũng văn minh, cũng chan hòa tin tưởng yêu thương.

Hôm nay tôi đang thấy một phần. Một phần mà thôi, nhưng là kết quả của bao công lao phấn đấu. Trong mỗi thành quả, dù là nhỏ bé, đều có nhiều đóng góp khác nhau. Chiếc áo ta mặc, nó là của ta, nhưng cũng do nhiều người mới có nó. Miếng bánh ta ăn, tuy tầm thường, nhưng cũng đã đến từ những cánh đồng, từ những dòng sông, từ những tuyến đường, từ những xí nghiệp đã in vết mồ hôi của bao bàn tay lao động. Các đồ ta dùng, dù âm thầm, nhưng vẫn nhắc đến từng trăm trí óc và trái tim đã trằn trọc, đã lo âu, đã suy tính để làm nên chúng, để giữ gìn chúng. Ðúng là trong mỗi cuộc đời, đều có hơi thở của gia đình, của các người thân, của khắp giang sơn, của toàn vũ trụ. Và trong ánh sáng đức tin, ta còn thấy rõ đời ta có Chúa. Chúa ở với ta. Chúa ở trong ta. Rõ rệt như một tiếng lương tâm mãnh liệt. Rõ rệt như một tình yêu tha thiết. Rõ rệt như một hy vọng tuyệt vời.

Trên đây là cái nhìn khái quát, nhưng thiết tưởng cũng đủ để cho niềm vui ngày Tết của ta có nhiều ý nghĩa. Ta vui, vì thấy người khác được vui. Ta vui, vì làm cho người khác được vui. Ta vui, để người khác được vui. Ta vui trong tình người. Ta vui trong tình nghĩa. Ta vui trong tình Chúa yêu thương ta.

Chính vì cuộc sống của ta gắn chặt vào các mối liên hệ gần xa, và lệ thuộc rất nhiều vào các mối liên hệ đó, nên nguyện ước đầu năm của tôi, là trong năm mới, mỗi người chúng ta có được nhiều liên hệ tốt, và chính mình cũng là đối tượng tốt, để có thể là người hữu ích cho những ai có liên hệ với mình.

Tôi biết đối tượng tốt phải có nhiều điều kiện. Nhưng riêng tôi, tôi mong ít ra cũng phải có mấy điều kiện này:

Một là có lương tri bén nhạy, để thấy được trong một hoàn cảnh cụ thể mình phải xoay xở, phải sắp xếp thế nào cho tốt. Hai là có một lương tâm lành mạnh, để phát huy đạo đức, xứng đáng phẩm giá con người. Ba là có một mức độ lương thiện cao trong các nhận thức, để có đủ khả năng xây dựng đời sống. Những điều kiện tôi vừa kể sẽ ảnh hưởng không ít đến việc làm nên lương thực, làm nên lương bổng, là những sự rất cần cho cuộc sống hôm nay.

Tôi biết, nhiều nguyện ước của con người vượt xa khả năng con người, cũng như hạnh phúc của con người vốn lớn hơn chính con người. Vì thế khi chúc Tết ai, tôi vẫn chúc trong niềm cậy tin Chúa. Bởi vì tôi tin vững vàng Chúa là Cha giàu lòng thương xót, sẽ ban cho mọi kẻ tin cậy Chúa, vô vàn ơn lành mà Chúa biết sẽ sinh ích cho họ.

Trong niềm cậy tin đó, tôi cùng với anh chị em dâng lễ đầu năm. Với tâm tình khiêm tốn, biết ơn, ta nghĩ tới gia đình, tới Tổ Quốc, tới các ân nhân bè bạn, kẻ sống cũng như kẻ đã qua đời, kẻ đang có mặt cũng như kẻ vắng mặt. Ta nghĩ tới nhau. Và ta tin Chúa đang nhìn ta, đang thương ta, đang sẵn sàng chấp nhận mọi tâm tình ta dâng lên Ngài.

Lạy Chúa Cha giàu lòng thương xót, con cảm tạ Cha, con kính mến Cha hết lòng. Xin Cha nhìn đến chúng con. Amen.

Xuân Bính Dần, Long Xuyên ngày 9/02/1986